Hodogram

I. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniGrčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja2205
Grčka morfologija 11307
Strani jezik struke*0022
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Rimska književnost republikanskoga razdoblja2002
Tečaj latinskoga jezika I0202
Novogrčki jezik 11102
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS16 min.

II. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniGrčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja1305
Grčka morfologija 21307
Strani jezik struke*0022
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Rimska književnost carskoga razdoblja2002
Tečaj latinskoga jezika II0202
Novogrčki jezik 21104
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS16 min.


 III. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniPovijest grčkoga jezika: Helenistički grčki1206
Grčka sintaksa 11307
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Rimska književnost republikanskoga razdoblja2002
Tečaj latinskoga jezika I0202
Osnove latinskoga 11104
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.

IV. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniPovijest grčkoga jezika: Homer i homerski dijalekt1206
Grčka sintaksa 21307
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Rimska književnost carskoga razdoblja 22003
Grčki prijevodni seminar0203
Tečaj latinskoga jezika II0202
Osnove latinskoga 21104
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.


V. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz grčke književnosti***1307
Novogrčki jezik I1306
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Rimska književnost republikanskoga razdoblja2002
Tečaj latinskoga jezika I0202
Osnove latinskoga 11104
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Novogrčki jezik 51103
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.

VI. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz grčke književnosti***1307
Novogrčki jezik II1306
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda)
Rimska književnost carskoga razdoblja 22002
Tečaj latinskoga jezika II0202
Osnove latinskoga 21104
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Novogrčki jezik 61103
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.


VII. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz grčke književnosti***1307
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i postklasičnoga razdoblja1216
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Novogrčki jezik 51103
Novogrčki jezik 71104
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.

VIII. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz grčke književnosti***1307
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa1206
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Novogrčki jezik 61103
Novogrčki jezik 81104
Izborni kolegij iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.


* Studentima grčkog i / ili latinskog kao strani jezik struke priznaje se engleski, njemački, talijanski, ruski, španjolski ili francuski. Ako student na drugoj studijskoj grupi kao strani jezik izabere neki izvan ovoga popisa, tada za potrebe studija grčkog, odnosno latinskog, treba dodatno upisati jedan od navedenih jezika. Ukoliko student studira jedan od četiri navedena strana jezika, treba kao strani jezik struke upisati bilo koji od preostala tri. Ukoliko student sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora broj ECTS bodova koji bi mu eventualno nedostajao nadoknaditi. Čini to upisujući izborne kolegije (u potrebnoj ECTS bodovnoj vrijednosti) s popisa koji je objavljen u ISVU.

** Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2023./2024. koje mogu upisati studenti sveučilišnog prijediplomskog studija Grčki jezik i književnost nalazi se ovdje.

*** Kolegiji iz grčke književnosti (Grčka epika, Grčki lirika, Grčka tragedija, Grčka komedija) izvode se ciklički. To znači da se u svakom semestru akademske godine izvodi jedan od ta četiri kolegija, koji onda upisuju i slušaju zajedno studenti V. i VII., odnosno VI. i VIII. semestra.