Hodogram

ISTRAŽIVAČKI SMJER

I. semestar 

STATUS KOLEGIJAKOLEGIJPSVECTS
Izborni
Odabrati
najmanje
15 ECTS bodova
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta*
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar 

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15

Vidi također Hodogram za završetak diplomskog studija (studentska služba Fakulteta).


NASTAVNIČKI SMJER

I. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniMetodika nastave klasičnih jezika318
Obvezatni i/ili IzborniIzborni kolegiji iz ponude Odsjeka**
Kolegij iz rimske književnosti**
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Kolegiji Centra za obrazovanje nastavnika (CON)**7
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15

Vidi također Hodogram za završetak diplomskog studija (studentska služba Fakulteta).


* Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. koje mogu upisati studenti diplomskog studija latinskog jezika i književnosti (istraživački smjer) nalazi se ovdje.

** Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. koje mogu upisati studenti diplomskog studija latinskog jezika i književnosti (nastavnički smjer), uključujući i kolegije iz ponude Odsjeka, kolegij iz rimske književnosti te kolegije CON, nalazi se ovdje.