Hodogram

I. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniRimska književnost republikanskoga razdoblja2205
Osnove latinskoga 11307
Strani jezik struke*0022
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja2003
Grčki tečaj 10202
Novogrčki jezik 11102
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS16 min.

II. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniRimska književnost carskoga razdoblja1305
Osnove latinskoga 21307
Strani jezik struke*0022
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja2003
Grčki tečaj 20202
Novogrčki jezik 21102
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS16 min.


III. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
Obvezatni Najstariji spomenici latinskoga jezika1204
Latinska sintaksa 11307
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Kolegij iz rimske književnosti***1204
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja2003
Grčki tečaj 10202
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS13 min.

IV. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
Obvezatni Kolegij iz rimske književnosti***1204
Latinska sintaksa 21307
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja2003
Grčki tečaj 20202
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS13 min.


V. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz rimske književnosti***1306
Prevođenje s latinskoga1216
Grčka književnost arhajskoga i helenističkoga razdoblja2003
Grčki tečaj 10202
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Novogrčki jezik 51103
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS14 min.

VI. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniKolegij iz rimske književnosti***1306
Vulgarni latinitet1306
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja2003
Grčki tečaj 20202
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Novogrčki jezik 61103
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS14 min.


VII. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniUvod u novolatinsku književnost2207
Srednjovjekovni latinitet2206
Izborni
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Kolegij iz rimske književnosti***1306
Novogrčki jezik 11102
Novogrčki jezik 31013
Novogrčki jezik 51103
Novogrčki jezik 71104
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.

VIII. semestar

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniLatinska stilistika2207
Izborni 1
Hrvatska novolatinska književnost1206
Izborni 2
Odabrati
najmanje
2 ECTS boda
Kolegij iz rimske književnosti***1306
Novogrčki jezik 21102
Novogrčki jezik 41013
Novogrčki jezik 61103
Novogrčki jezik 81104
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Ukupno ECTS15 min.


* Studentima grčkog i / ili latinskog kao strani jezik struke priznaje se engleski, njemački, talijanski, španjolski, ruski ili francuski. Ako student na drugoj studijskoj grupi kao strani jezik izabere neki izvan ovoga popisa, tada za potrebe studija grčkog, odnosno latinskog, treba dodatno upisati jedan od navedenih jezika. Ukoliko student studira jedan od četiri navedena strana jezika, treba kao strani jezik struke upisati bilo koji od preostala tri. Ukoliko student sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora broj ECTS bodova koji bi mu eventualno nedostajao nadoknaditi. Čini to upisujući izborne kolegije (u potrebnoj ECTS bodovnoj vrijednosti) s popisa koji je objavljen u ISVU.

** Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2023./2024. koje mogu upisati studenti sveučilišnbog prijediplomskog studija Latinski jezik i književnost nalazi se ovdje

*** Kolegiji iz rimske književnosti izvode se ciklički, podijeljeni u dva bloka (A: Rimsko bukolsko pjesništvo, Rimska epika, Rimska ljubavna elegija, Rimska komedija, Rimski roman; B: Rimsko govorništvo, Rimska znanost o književnosti, Rimska satira, Rimska historiografija). To znači da se u svakom semestru akademske godine izvodi jedan kolegij iz skupine A (sluša se u 3. i 4. semestru), te jedan iz skupine B (sluša se u 5. i 6. semestru), a ponuda se mijenja od godine do godine.