Hodogram

ISTRAŽIVAČKI SMJER

I. semestar 

STATUS KOLEGIJAKOLEGIJPSVECTS
Izborni
Odabrati
najmanje
15 ECTS bodova
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta*
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar 

STATUS KOLEGIJAKOLEGIJPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15 min.


NASTAVNIČKI SMJER

I. semestar 

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniMetodika nastave klasičnih jezika3018
Obvezatni
i/ili Izborni
Kolegij iz grčke književnosti**
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Kolegiji Centra za obrazovanje nastavnika (CON)**7
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar 

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15


* Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. koje mogu upisati studenti diplomskog studija grčkog jezika i književnosti (istraživački smjer) nalazi se ovdje.

** Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. koje mogu upisati studenti diplomskog studija grčkog jezika i književnosti (nastavnički smjer), uključujući i kolegij iz grčke književnosti te kolegije CON, nalazi se ovdje.