Hodogram

ISTRAŽIVAČKI SMJER

I. semestar 

STATUS KOLEGIJAKOLEGIJPSVECTS
Kolegiji s unutarnjom izbornošću Odabrane teme iz židovske antičke povijesti: Grčki i latinski izvori o Židovima 0203
Odabrati
najmanje
12 ECTS bodova
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta*
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar 

STATUS KOLEGIJAKOLEGIJPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15 min.

Vidi također Hodogram za završetak sveučilišnog diplomskog studija (studentska služba Fakulteta).


NASTAVNIČKI SMJER

I. semestar 

Status kolegijaKolegijPSVECTS
Obvezatni Metodika nastave klasičnih jezika 3018
Izborni kolegiji iz ponude Filozofskog fakulteta**
Kolegiji Centra za obrazovanje nastavnika (CON)**7
Ukupno ECTS15 min.

II. semestar 

Status kolegijaKolegijPSVECTS
ObvezatniDiplomski rad15
Ukupno ECTS15

Vidi također Hodogram za završetak sveučilišnog diplomskog studija (studentska služba Fakulteta).


* Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2023./2024. koje mogu upisati studenti sveučilišnog diplomskog studija Grčki jezik i književnost (istraživački smjer) nalazi se ovdje.

** Popis izbornih kolegija iz ponude Filozofskog fakulteta za akademsku godinu 2023./2024. koje mogu upisati studenti sveučilišnog diplomskog studija Grčki jezik i književnost (nastavnički smjer), uključujući i kolegij iz grčke književnosti te kolegije CON, nalazi se ovdje.