dr. sc. Nina Čengić

Akademski stupanj: doktor znanosti
Zvanje: poslijedoktorand
Konzultacije: Ponedjeljak 9:00-10:00
Soba: F-317
E-mail: nicengic@ffzg.hr

Theta