dr. sc. Nina Čengić

Akademski stupanj: doktor znanosti
Zvanje: docent
Konzultacije: utorak 8:30-10:15
Soba: F-317
E-mail: nicengic@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije upisuje studij grčkog jezika i književnosti  te opće lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu diplomira i magistrira te upisuje doktorski studij u na Fakulteti za podiplomski humanistični študij u Ljubljani. Doktorira 2004. godine radom Terminološka analiza korpusa starogrčkih medicinskih spisa.
Sudjeluje kao stručni suradnik na pripremi nekoliko publikacija: hrvatskog izdanja knjige Dionizija Tračanina Gramatičko umijeće (1995) te Leksikona antičkih autora (1996) i Leksikona antičkih termina (2002). Prema starogrčkom izvorniku Aristofanove komedije Ptice priprema hrvatski tekst za predstavu Ptice@točka.hr izvedenu na Dubrovačkim ljetnim igrama (2006).
U ožujku 2015. primljena kao poslijedoktorand na projekt Croatica et Tyrolensia – a digital comparison of Croatian and Tyrolean Neo-Latin literature. Od 2015. radi kao vanjski suradnik u nastavi na Katedri za grčki jezik Odsjeka za klasičnu filologiju (kolegiji  Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama – parataksa i hipotaksa, Grčka književnost: Grčka komedija, Grčka književnost: Grčka lirika). Od rujna 2016. do veljače 2017. radi kao suradnica na projektu CroALa index locorum.
Od akad. god. 2017./2018. zaposlena kao poslijedoktorandica na Katedri za grčki jezik Odsjeka za klasičnu filologiju.

Nastava u akademskoj godini 2021./2022.

Grčka morfologija 1

Grčka sintaksa 1

Grčka književnost: Grčka epika

Grčka morfologija 2

Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama – parataksa i hipotaksa

Grčka književnost: Grčka lirika

Bibliografiija

/CROSBI Profil: 22436, MBZ: 277544, ORCID: 0000-0002-0438-6049/

Na poveznici.

Theta