Ninoslav Zubović

11_Zubovicviši lektor
ured: F-317 | konzultacije: četvrtkom 13:30-15:00
tel: +385 1 409 2334 | e-mail: nzubovic@ffzg.hr

 

Životopis
Rođen je 6. II. 1967. u Belišću. Osnovnu školu pohađao je u Osijeku. Maturiravši na osječkoj Klasičnoj gimnaziji, upisao je u akademskoj 1988/89. godini studij grčkoga jezika i književnosti te filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na trećoj i četvrtoj godini studija bio je demonstrator u knjižnici Odsjeka za klasičnu filologiju. Diplomirao je 1994. radom »Pindar i Perzijski ratovi« pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Bricko. U ljetnom semestru 1995. studirao je na njemačkom sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu. Od 1996. pa do 2007. radio je kao bibliotekar, a od ožujka 2008. do danas radi kao grčki lektor na Odsjeku za klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. član je Upravnoga odbora Hrv. društva klasičnih filologa, a od 2003. član je državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika zadužen za sastavljanje i recenziju testova iz grč. jezika u kategoriji klasičnih gimnazija na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Također, od 2003. do danas sudjeluje u organizaciji i provedbi Međunarodnog natjecanja iz grč. jezika. Od 2006. stalni je član Stručne radne skupine za grčki jezik za provedbu državne mature. U lipnju i srpnju 2003. pohađao je na atenskom sveučilištu ljetni tečaj novogrčkog jezika i kulture. Kao voditelj terenske nastave Odsjeka osmislio je i realizirao sedam studijskih putovanja za studente i nastavnike klasične filologije: u Grčkoj 2003. i 2005. i 2008.; u Italiji 2006. i 2009., u Engleskoj i Turskoj 2010. Od 1997. pohađao je poslijediplomski studij književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položivši sve ispite i predavši kvalifikacijski rad (Alfabet i grčka književnost) 2007. je stekao uvjete za upis doktorskog studija. U ljeto 2006. sudjeluje na dvotjednom međunarodnom stručnom skupu Contextualizing Classics u Bugarskoj. U lipnju 2007. sudjeluje na EpiDoc Summer School 2007 održanoj u organizaciji Centre for Computing in the Humanities na King’s College London. Krajem 2007. pokreće pilot projekt Inscriptiones Graecae in Croatia repertae (IGCR) s ciljem izrade korpusa očuvanih grč. natpisa na tlu današnje RH te njihove digitalizacije primjenom EpiDoc metode kodiranja antičkih natpisa. Od rujna 2004. do danas honorarno predaje grčki jezik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen je i otac je jednoga djeteta.

 

Bibliografija

  • Stručni suradnik – Aristotel, Poetika, prijevod Z. Dukat, Školska knjiga, Zagreb, 2005
  • Stručni suradnik – Porfirije, O Plotinovu životu i poretku njegovih spisa, prijevod I. Bidjin, Naklada Breza, Zagreb, 2004
  • Stručni suradnik – Krsto Spalatin, Rječnik europeizama, Školska knjiga, Zagreb, 2010
  • Autor – Memento grčke gramatike, Mentor, Split, 2002
  • Autor – natuknice Anakreont, Eshil i Homer u Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Leksikografski zavod M. Krleža, Zagreb, 2010
  • Autor – poglavlje Transkripcija i transliteracija s novogrčkoga u Hrvatskom pravopisu (L. Badurina, I. Marković, K. Mićanović), Matica hrvatska, Zagreb 2007, str. 270-272.
  • Prevodilac (uz N. Filipašić) – W. Burkert: Homo Necans, Naklada Breza, Zagreb, 2007
  • Urednik – Povijest, sv. 3, Helenizam i Rimska republika, (UTET – Jutarnji list), Zagreb 2007