Teo Radić

Radic 2
viši lektor
ured: F-318 | konzultacije: petkom 14:00 – 15:30 i prema dogovoru
tel: +385 1 409 2335 | e-mail: teo.radic@ffzg.unizg.hr; teoradic@yahoo.com

 

Životopis
Rođen je 1981. u Splitu. Maturirao je 1999. na Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziju »Don Frane Bulić« u Splitu, a diplomirao 2004. na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2007. upisao poslijediplomski stručni studij hrvatske kulture. Od 2004. do 2006. radio je kao nastavnik latinskog i grčkog jezika u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2004. do 2015. kao vanjski suradnik predavao je latinski jezik na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (od 2013. u zvanju višeg lektora). Drži predavanja i seminare iz latinske morfologije i sintakse te seminare iz rimske književnosti i metrike. Piše stručne i znanstvene radove te sudjeluje na skupovima, ponajviše temama iz hrvatske latinističke književnosti. Bavi se prevodilačkim i uredničkim radom. Sudjeluje u radu Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz klasičnih jezika te u radu Stručne skupine za izradu ispita državne mature.

 

Bibliografija

Dostupna na https://koha.ffzg.hr/bibliografija/509.html#trl-1.50