mr. sc. Xanthi Zafeiraki

13_zafeiraki
lektorica
ured: F-318 | konzultacije: utorkom 14:45 – 16:15
tel: +385 1 409 2335 | e-mail: xzafeira@ffzg.unizg.hr

Životopis
Rođena je 1961. u Olimpiji (Grčka). Godine 1979. maturirala je na Klasičnoj gimnaziji u Ateni, a 1986. diplomirala Klasičnu i novogrčku filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ateni. Od iste je godine bila zaposlena kao profesor grčkog jezika i književnosti na raznim gimnazijama u Grčkoj sve do 1996. kad je bila angažirana pri Grčkoj ambasadi u Parizu kao profesor grčkog jezika. Godine 2000. magistrirala je u Parizu na fakultetu I.NA.L.C.O. (Naciolnani insitut za orijentalne jezike i kulture). Orijentacija: Jezici, književnosti i društva. Sekcija: Grčki. Od 2002. angažirana je (od strane grčke vlade) pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kao lektor. Područja interesa: novogrčki jezik kao strani jezik te prevođenje s francuskog i hrvatskog jezika na grčki.

Bibliografija

  • Novogrčki u Hrvatskoj. Zbornik radova s balkanskog skupa neogrecista održanog od 20. do 22. rujna 2007. u Sofiji (Sofija, H.B.Y. 2010): 55-64.
  • Prijevodi romana Tartarin de Tarascon Alfonsea Daudeta na grčki. Zbornik radova s međunarodnog simpozija, posvećenog grčkom piscu Alexandrosu Papadiamandisu, održanog od 1. do 5. studenog 2001. u Ateni (Atena, Domos, 2002): 145-161.
  • Papadiamandis kao prevoditelj. Bulletin de liaison o-llenique 18 (Publications Langues’O, Pariz, 2001) : 137-146.