Hrvatska latinistička epika

Voditelj projekta: dr. sc. Vladimir Rezar

Tema istraživanja korpus hrvatskih latinističkih tekstova koji se mogu smatrati epovima u najširem smislu riječi (junački, didaktički, nabožni, prijevodni; potpuno očuvani, nedovršeni, fragmentarni; višekratno objavljivani ili još i danas u rukopisu); procjenjujemo da ovaj korpus obuhvaća više od 150 000 stihova, od kojih u digitalnom obliku nedostaje još 30 000 (ostali su već dio računalne zbirke Croatiae auctores Latini). Istraživanje će se odvijati u četiri paralelne grane: 1. bit će objavljen digitalni katalog (digitalna bibliografija) autora, djela, rukopisa i izdanja (po tzv. FRBR sustavu, u XML formatu) hrvatske latinističke epike; 2. tom će katalogu biti pridružen barem po jedan digitalni tekst (znanstveno izdanje); 3. ovaj će korpus biti opisan i istražen — iz tematskog, motivskog i verbalnog aspekta — te će rezultati biti prezentirani na najmanje dva međunarodna znanstvena skupa; 4. odabranim i reprezentativnim odlomcima bit će pridruženi hrvatski prijevodi, a takva će čitanka hrvatske latinističke epike biti, u suradnji s FF pressom (izdavačkom kućom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) objavljena kao internetska, slobodno dostupna e-knjiga. Međunarodna relevantnost i dostupnost čitanke bit će osigurana time što ćemo popratnu građu (komentare, bilješke o piscima) prirediti i na latinskom, a ne samo na hrvatskom.

Projekt financira Sveučilište u Zagrebu.