Program studija

Izvorna verzija programa diplomskoga sveučilišnog studija grčkog jezika i književnosti nalazi se ovdje.

Dopusnica za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Grčki jezik i književnost (dvopredmetni) – klasa: UP/I-602-04/05-16/517, urbroj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005.


Korigirana verzija programa studija bit će dostupna uskoro.