Novogrčki jezik II

Status kolegija: obvezni
Semestar: VI.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 3 sata seminara
ECTS bodovi: 6
Uvjeti: Novogrčki jezik I

Ciljevi kolegija: Ovladavanje temeljnim jezičnim vještinama na novogrčkom; obaviještenost o glavnim crtama novogrčke jezične, književne i kulturne povijesti.

Sadržaj kolegija: Stjecanje temeljnih znanja iz fonologije, morfologije i sintakse novogrčkoga jezika te njihova primjena u konverzaciji; razvijanje sposobnosti dijakronijskog pristupa jeziku putem stalnih osvrtanja na minule epohe grčkoga (posebno na starogrčki).

Ispit: pismeni (90 min.) i usmeni


Raspored po tjednima

 1. Komparacija pridjeva i priloga, Prezent deponentnih glagola
 2. Neodređene, pokazne i relativne zamjenice, Neodređeni prilozi
 3. Imperatif, Kondicional, Uzročne rečenice
 4. Nepravilni pridjevi i prilozi, Tvorba pridjeva
 5. Prezent i imperfekt glagola na –omai i –iémai, Nepravilne imenice
 6. Tvorba imenica, Prezent i imperfekt glagola na –ámai i –oúmai,
 7. Vremenske rečenice, Vježbe i ponavljanje
 8. Aorist trpni, Uvjetne rečenice 1. i 2. tipa
 9. Aorist trpni (nastavak), Suprotne recenice
 10. Tvorba umanjenica i glagola, Particip (aktivni i trpni)
 11. Konjunktiv trpni, Aorist trpni (nastavak), Namjerne rečenice
 12. Red riječi u recenici, Veznici, određene zamjenice
 13. Futur trpni, Zaključne rečenice
 14. Perfekt i pluskvamerfekt, Uvjetne rečenice 3. tipa (irealno)
 15. Ponavljanje i priprema za ispit

Literatura

a) obvezna

 •  Nea Εllinika ja arharious, Panepistimio Kritis, Nefeli, Atena 1997.
 •  Nea Ellinika ja klasikous filologous, Panepistimio Kritis & Panepistimio tis horas ton Vaskon, Nefeli, Atena 1999.

b) preporučena

 • Arvanitaki F. & Padeloglou L., Akou na deis 1, Deltos, Atena 1998.
 • Bambiniotis G., Elliniki Glossa, Idryma Meleton Lambraki, Atena 1997.