Program studija

Izvorna verzija programa diplomskoga sveučilišnog studija latinskog jezika i književnosti nalazi se ovdje.

Dopusnica za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Latinski jezik i književnost (dvopredmetni) – klasa: UP/I-602-04/05-16/215, urbroj: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005.


Korigirana verzija programa studija bit će dostupna uskoro.