Ispiti

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.  

Dr. sc. Nikica Talan, red. prof.

Povijest portugalske književnosti I

Povijest portugalske književnosti II

Suvremena portugalska književnost I

Suvremena portugalska književnost II

Fernando Pessoa

ZIMSKI ROK: 23.01.2023. (predrok), 30.01.2023., 06.02.2023., 13.02.2023., 20.02.2023.

Svi su ispiti u prostoriji F-322 u 19 sati.

 

Dr. sc. Nina Lanović, doc. 

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku

Portugalska leksikologija i semantika

Europski, brazilski i afrički portugalski

Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1

Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

ZIMSKI ROK: 02.02.2023., 09.02.2023., 16.02.2023., A-107, 11 00h

LJETNI ROK: 15.06.2023., 29.06.2023., 06.07.2023., A-107, 11 00h

JESENSKI ROK: 07.09.2023., 14.09.2023., 21.09.2023., A-107, 11 00h

 

Davor Gvozdić, lekt.

Portugalska fonetika i fonologija 2

ZIMSKI ROK: 02.02.2023., 09.02.2023., 23.02.2023.

LJETNI ROK: 15.06.2023., 29.06.2023., 06.07.2023.

JESENSKI ROK: 07.09.2023., 14.09.2023., 21.09.2023.

Portugalske jezične vježbe 1, 2, 3, 4, 5, 6

Portugalske prijevodne vježbe 1 , 2, 3, 4

ZIMSKI ROK: 02.02.2023., 09.02.2023., 23.02.2023.

LJETNI ROK: 15.06.2023., 29.06.2023., 06.07.2023.

JESENSKI ROK: 07.09.2023., 14.09.2023., 21.09.2023.

 

Dr. sc. Daliborka Sarić, v. lekt.

Portugalsku fonetiku i fonologiju 1

Portugalski jezik 7

Poslovni portugalski jezik 2

ZIMSKI ROK: 31.01.2023.,  07.02.2023., 14.02.2023.

LJETNI ROK: 13.06.2023., 20.06.2023., 27.06.2023.

JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

 

Ana Ille Horvat, v. lekt. 

Dr. sc. Daliborka Sarić, v. lekt.

Portugalski jezik 1-6

ZIMSKI ROK: 30.01.2023.,  06.02.2023., 13.02.2023., D-1, 10 00h

LJETNI ROK: 12.06.2023., 19.06.2023., D-1, 10 00h, 28.06.2023., A-110, 10 00h

JESENSKI ROK: 04.09.2023., 11.09.2023., 18.09.2023., D-1, 10 00h

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I

Suvremena portugalska književnost 2

ZIMSKI ROK: 01.02.2023., 08.02.2023., 15.02.2023., F-322, 10 00h

LJETNI ROK: 14.06.2023., 21.06.2023., 28.06.2023., F-322, 10 00h

JESENSKI ROK: 06.09.2023., 13.09.2023., 20.09.2023. , F-322, 10h

 

Maria Jose Homem

Portugalski jezik 7

ZIMSKI ROK: 30.01.2023., 06.02.2023.

LJETNI ROK: 12.06.2023., 10.07.2023.

JESENSKI ROK: 11.09.2023., 18.09.2023.

 

Dr. sc. Dražen Varga, red. prof. 

Romanski jezici i vulgarni latinitet 14.00, A-218

ZIMSKI ROK: 24.01.2023., 31.01.2023., 07.02.2023.

LJETNI ROK: 13.06.2023., 20.06.2023., 27.06.2023.

JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

 

Dr. sc. Majda Bojić, doc.

Portugalska kultura i civilizacija 1, A-110, 09 00h

Portugalska kultura i civilizacija 2, A-110, 09 00h

Kultura i civilizacija Brazila 2, F-322, 09 30h

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike, F-322, 09 30h

Brazilska književnost, F-322, 09 30h

Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza, F 322, 09 30h

ZIMSKI ROK: 31. 01. 2023, 07.02.2023., 14.02.2023.

Portugalska kultura i civilizacija 1, F-322, 9:00

Portugalska kultura i civilizacija 2, F-322, 9:00

Kultura i civilizacija Brazila 2, F-322, 9:30

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike, F-322, 9:30

Brazilska književnost, F-322, 10:00

Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza, F-322, 10:00

LJETNI ROK: 20.06.2023., 27.06. 2023., 04.07.2023.

Povijest portugalske književnosti 2, F-322, 9:30

LJETNI ROK: 20.06.2023., 29. 06. 2023., 06.07.2023.

Portugalska kultura i civilizacija 1, F-322, 9:00

Portugalska kultura i civilizacija 2, F-322, 9:00

Kultura i civilizacija Brazila 2, F-322, 9:30

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike, F-322, 9:30

Brazilska književnost, F-322, 10:00

Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza, F-322, 10:00

Povijest portugalske književnosti 2, F-322, 10.30

JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

 

Dr. sc. Gorana Bikić-Carić, doc. 

Lingvistika za romaniste

Poredbena romanska lingvistika

Povijest portugalskog jezika

ZIMSKI ROK: 31.01.2023., 07.02.2023., 14.02.2023.

LJETNI ROK: 13.06.2023.,  20.06.2023.,  27.06.2023.

JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

F326 Termin po dogovoru

 

Marina Deur, viša lektorica

Kultura i civilizacija Brazila 1

ZIMSKI ROK: 02.02.2023., 07.02.2023., 09.02.2023.

Poslovni portugalski jezik II

LJETNI ROK: 13.06.2023., 15.06.2023., 20.06.2023.

JESENSKI ROK: 12.09.2023., 14.09.2023, 19.09.2023.

Voljena Marić, lektorica

Latinski za romaniste 1, u 8h D6
Latinski za romaniste 2, u 8h D6

ZIMSKI ROK: 31.01.2023., 07.02.2023., 14.02. 2023.(D5)

LJETNI ROK: 13.06.2023., 20.06.2023., 04.07.2023.

JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12. 09. 2023., 19.09. 2023.