Ispiti

ZIMSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2019./20.

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6
Portugalski jezik 7

27. siječnja 2020., 10.00, D5
3. veljače 2020., 10.00, D5
17. veljače 2020., 10.00, D5

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa 

20. siječnja 2020. (predrok), F-322, 19.00 sati
27. siječnja 2020., F-322, 19.00 sati
3. veljače 2020., F-322, 19.00 sati
10. veljače 2020., F-322, 19.00 sati
17. veljače 2020., F-322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

6. veljače 2020., 11.00 sati, A 107
13. veljače 2020., 11.00 sati, A 107
20. veljače 2020., 11.00 sati, A 107

Europski, afrički i brazilski portugalski (poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2  

6. veljače 2020., 11.00 sati, A – 107
13. veljače 2020., 11.00 sati, A – 107
20. veljače 2020., 11.00 sati, A – 107

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

30. siječnja 2020., 10.15, A – 213
6. veljače 2020., 10.15, A – 213
20. veljače 2020., 10.15, A – 213

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 

30. siječnja 2020., 09.00, F – 322
6. veljače 2020., 09.00, F – 322
20. veljače 2020., 09.00, F – 322

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike
Kultura i civilizacija Brazila 2

30. siječnja 2020., 08.30, F – 322
6. veljače 2020., 08.30, F – 322
20. veljače 2020., 08.30, F – 322

Povijest portugalskog jezika

28. siječnja 2020., 13.00 sati, F – 326
4. veljače 2020., 13.00 sati, F – 326
11. veljače 2020., 13.00 sati, F – 326

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika

28. siječnja 2020., 11.30 – 13.00 sati, A – 107
4. veljače 2020., 11.30 do 13.00 sati, A – 107
11. veljače 2020., 11.30 – 13.00 sati, A – 102

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2
Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6

27. siječnja 2020.
3. veljače 2020.
17. veljače 2020.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

27. siječnja 2020.
3. veljače 2020.
17. veljače 2020.

Portugalska fonetika i fonologija 1

29. siječnja 2020., 09.30, A – 107
5. veljače 2020., 09.30, A – 107
19. veljače 2020., 09.30, A – 213 

Portugalski jezik 7

27. siječnja 2020.
3. veljače 2020. 
17. veljače 2020.


Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

3. veljače 2020.
12. veljače 2020.
14 veljače 2020

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2 

28. siječnja 2020., 11.00, F – 322
4. veljače 2020., 11.00, F – 322
18. veljače 2020, 11.00, F – 322

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

27. siječnja 2020.,  08.00 sati, D – 6
3. veljače 2020.,  08.00 sati, D – 6
10. veljače 2020., 08.00 sati, D – 6  

Romanski jezici i vulgarni latinitet

28. siječnja 2020., F – 327, 18.00 sati 
4. veljače 2020., F – 327, 18.00 sati 
11. veljače 2020., F -327, 18.00 sati 

 

LJETNI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 
Portugalski jezik 7

15. lipnja 2020., 10.00, D5
29. lipnja 2020., 10.00, D5
6. srpnja 2020., 10.00, D5

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa

8. lipnja 2020. (predrok), F – 322, 19.00 sati
15. lipnja 2020., F – 322, 19.00 sati 
29. lipnja 2020., F – 322, 19.00 sati 
6. srpnja 2020., F – 322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

18. lipnja 2020., 11.00 sati, A 107
25. lipnja 2020., 11.00 sati, A 107
2. srpnja 2020., 11.00 sati, A 107

Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

18. lipnja 2020, 11.00 sati, A – 107
25. lipnja 2020., 11.00 sati, A – 107
2. srpnja 2020., 11.00 sati, A – 107

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

23. lipnja 2020. 11.30 (Pkc2); 17.00 (Pkc1)
2. srpnja 2020.
9. srpnja 2020.

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

23. lipnja 2020. 8.00 (Afrička književnost); 16.00 (Brazilska književnost)
2. srpnja 2020.
9. srpnja 2020.

Kultura i civilizacija Brazila 2
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

23. lipnja 2020. 9.30 (Kic luzofonske Afrike); 16.30 (Kic Brazila 2)
2. srpnja 2020.
9. srpnja 2020.

Povijest portugalskog jezika

16. lipnja 2020., 13.00 sati, F- 326
23. lipnja 2020., 13.00 sati, F – 326
30. lipnja 2020., 13.00 sati, F – 326 

Poredbena romanska lingvistika
Lingvistika za romaniste

16. lipnja 2020., 11.30 – 13.00 sati, A – 107
23. lipnja 2020.. 11.30 – 13.00 sati, A – 304
30. lipnja 2020., 11.30 – 13.00 sati. A – 107 

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2
Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6

15. lipnja 2020.
29. lipnja 2020.
6. srpnja 2020.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

15. lipnja 2020.
29. lipnja 2020.
6. srpnja 2020.

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

17. lipnja 2020.
24. lipnja 2020.
8. srpnja 2020.

Portugalski jezik 7

15. lipnja 2020.
22. lipnja 2020. 
29. lipnja 2020.

Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

15. lipnja 2020.
18. lipnja 2020.
23. lipnja 2020.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2

16. lipnja 2020., 11.00, F – 322
30. lipnja 2020., 11.00, F – 322
7. srpnja 2020., 11.00, F – 322

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

15. lipnja 202019., 08.00, D6
29. lipnja 2020., 14.00, D6
6. srpnja 2020., 14.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

16. lipnja 2020., 18.00, F 327
23. lipnja 2020., 18.00, F 327
30. lipnja 2020., 18.00, F 327

JESENSKI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 
Portugalski jezik 7

1. rujna 2020., 10.00, D5
15. rujna 2020., 10.00, D5
22. rujna 2020., 10.00, D5

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa

7. rujna 2020., F – 322, 19.00 sati
14. rujna 2020., F – 322, 19.00 sati
21. rujna 2020., F – 322, 19.00 sati 

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika

10. rujna 2020., 11.00 sati, A – 213 
17. rujna 2020., 11.00 sati, A – 107
24. rujna 2020., 11.00 sati, A – 107

Europski, afrički i brazilski portugalski (poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

10. rujna 2020., 11.00 sati, A – 213
17. rujna 2020., 11.00 sati, A – 107
24. rujna 2020., 11.00 sati, A -107

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

3. rujna 2020.
17. rujna 2020.
24. rujna 2020.

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

3. rujna 2019., 09.00
17. rujna 2020., 09.00
24. rujna 2020., 09.00

Kultura i civilizacija Brazila 2
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

3. rujna 2020.
17. rujna 2020.
24. rujna 2020.

Povijest portugalskog jezika

3. rujna 2020., 13.00 sati, F – 326
10. rujna 2020., 13.00 sati, F – 326
17. rujna 2020., 13.00 sati, F – 326

Poredbena romanska lingvistika
Lingvistika za romaniste

3. rujna 2020., 11.30 – 13.00 sati, A – 107
10. rujna 2020., 11.30 – 13.00 sati, A – 304
17. rujna 2020., 11.30 – 13.00 sati, A -213

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2
Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6

1. rujna 2020.
15. rujna 2020.
22. rujna 2020.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

1. rujna 2020.
15. rujna 2020.
22. rujna 2020.

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

2. rujna 2020. 
9. rujna 2020. 
23. rujna 2020.  

Portugalski jezik 7

11. rujna 2020.
18. rujna 2020. 
25. rujna 2020.

Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

14. rujna 2020.
16. rujna 2020.
22. rujna 2020.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

2. rujna 2020., 11.00, F – 322
16. rujna 2020., 11.00, F – 322
23. rujna 2020.
, 11.00, F – 322

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

7. rujna 2020., 08.00, D – 6
14. rujna 2020., 08.00, D – 6
21. rujna 2020., 08.00, D – 6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

1. rujna 2020., 18.00, F 327
15. rujna 2020., 18.00, F 327
22. rujna 2020., 18.00, F 327