Ispiti

AKADEMSKA GODINA 2023./2024.
PORTUGALSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nikica Talan

Povijest portugalske književnosti I
Povijest portugalske književnosti II
Suvremena portugalska književnost I
Suvremena portugalska književnost II
Fernando Pessoa

ZIMSKI ROK: 22.01.2024. (predrok), 29.01.2024., 05.02.2024., 12.02.2024., 19.02.2024
LJETNI ROK: 03.06.2024. (predrok), 17.06.2024., 01.07.2024.
JESENSKI ROK: 02.09.2024., 16.09.2024.
Svi su ispiti u prostoriji F-322 u 19 sati.

Doc. dr. sc. Nina Lanović

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika
Europski, brazilski i afrički portugalski
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

ZIMSKI ISPITNI ROK: 08.02.2024., 15.02.2024., 22.02.2024. A218 od 11h-12.30h
LJETNI ISPITNI ROK: 13.06.2024., 27.06.2024., 04.07.2024. A218 od 11h-12.30h
JESENSKI ISPITNI ROK: 05.09.2024., 19.09.2024. A218 od 11h-12.30h

Davor Gvozdić, lekt.

Portugalska fonetika i fonologija 2
Portugalske jezične vježbe 1, 2, 3, 4, 5, 6
Portugalske prijevodne vježbe 1 , 2, 3, 4

ZIMSKI ROK: 01.02.2024., 08.02.2024., 15.02.2024.
LJETNI ROK: 13.06.2024., 25.06.2024., 04.07.2024.
JESENSKI ROK: 29.08.2024., 10.09.2024., 19.09.2024.

Dr. sc. Daliborka Sarić, v. lekt.

Portugalski jezik 7
Poslovni portugalski jezik

ZIMSKI ROK: 29. 01. 2024., 05. 02. 2024., 12. 02. 2024.
LJETNI ROK: 11. 06. 2024., 24. 06. 2024., 05. 07. 2024.
JESENSKI ROK: 26. 08. 2024., 09. 09. 2024., 20. 09. 2024.

Portugalsku fonetiku i fonologiju 1

ZIMSKI ROK: 30. 01. 2024.; 06. 02. 2024.; 13. 02. 2024.
LJETNI ROK: 11. 06. 2024., 24. 06. 2024., 05. 07. 2024.
JESENSKI ROK: 26. 08. 2024., 09. 09. 2024., 20. 09. 2024.

Ana Ille Horvat, v. lekt.
Dr. sc. Daliborka Sarić, v. lekt.

Portugalski jezik 1-6

ZIMSKI ROK: 29. 01. 2024., 05. 02. 2024., 12. 02. 2024., D5, 12:00
LJETNI ROK: 10. 06. 2024., D5 10:00; 21. 06. 2024.,D5, 12:00 04. 07. 2024., D5, 12:00
JESENSKI ROK: 27. 08. 2024., 09. 09. 2024., 20. 09. 2024., D5, 10:00

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova I
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II 

ZIMSKI ROK: 31. 01. 2024., 08:30, 07. 02. 2024., 14. 02. 2024., F322, 10:00
LJETNI ROK: 11. 06. 2024., 24. 06. 2024., 05. 07. 2024., F-322, 10:00
JESENSKI ROK: 28. 08. 2024., 10. 09. 2024., 20. 09. 2024., F-322, 10:00

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Romanski jezici i vulgarni latinitet 14.00

ZIMSKI ROK: 30.01.2024. (A218), 06.02.2024. (A218), 13.02.2024. (A218)
LJETNI ROK: 11.06.2024. (A107), 25.06.2024. (A107)
JESENSKI ROK: 03.09.2024. (A107), 17.09.2024. (A304)

doc. dr. sc. Majda Bojić

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2
Kultura i civilizacija Brazila 2

ZIMSKI ROK: 30. 01. 2024, 13.02.2024., 20.02.2024., A110, 09.30
LJETNI ROK: 11.06.2024., 25.06. 2024. 02.07.2024., A110, 09.30
JESENSKI ROK: 27.08.2024., 10.09.2024., 17.09.2024., A110, 09.30

Brazilska književnost
Afrička književnost na portugalskom jeziku

ZIMSKI ROK: 30. 01. 2024, 13.02.2024., 20.02.2024., F322, 10.30
LJETNI ROK: 11.06.2024., 25.06. 2024. 02.07.2024., F322, 10.45
JESENSKI ROK: 27.08.2024., 10.09.2024., 17.09.2024., F322, 10.45

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

ZIMSKI ROK: 30. 01. 2024, 13.02.2024., 20.02.2024., F322, 10.30
LJETNI ROK: 11.06.2024., 25.06. 2024. 02.07.2024., F322, 10.15
JESENSKI ROK: 27.08.2024., 10.09.2024., 17.09.2024., F322, 10.15

IZVANREDNI ISPITNI ROK 

Brazilska književnost – 18. travnja 2024., u 11:00 sati, F -322
Portugalska kultura i civilizacija  1i 2 – 18. travnja 2024., u 08:30, F-332

 

Izv. prof. dr  sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika
Povijest portugalskog jezika

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02.2024., 13.02.2024.
LJETNI ROK: 11.06.2024.,  20.06.2024.,  27.06.2024.
JESENSKI ROK: 03.09.2024., 12.09.2024., 19.09.2024.
F326 Termin po dogovoru (za točan termin javiti se na gbcaric@ffzg.hr)

Marina Deur, viša lektorica

Kultura i civilizacija Brazila 1

ZIMSKI ROK: 01.02.2024., 06.02.2024., 08.02.2024.
LJETNI ROK: 11.06.2024.,  21.06.2024.
JESENSKI ROK: 10.09.2024., 19.09.2024.

Voljena Marić, lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 6.02.2024., 13.02.2024. u 12 u D3
LJETNI ROK: 11.06.2024., 02.07.2024. u 12 u D3
JESENSKI ROK: 03.09.2024.( u 12 u D3), 17.09. 2024. (u 12 u D6)