Ispiti

ZIMSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2016/17.

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6

30. siječnja 2017. , D – 3, 10.00 sati
6. veljače 2017., D – 3, 10.00 sati
20. veljače 2017., d – 3, 10.00 sati

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa 

23. siječnja 2017.(predrok), F-322, 19.00 sati
30. siječnja 2017., F-322, 19.00 sati
6. veljače 2017., F-322, 19.00 sati
13. veljače 2017., F-322, 19.00 sati
20. veljače 2017., F-322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 
Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)

9. veljače 2017., A – 107, 11.00 sati
16. veljače 2017.,A – 107, 11.00 sati 
23. veljače 2017., A – 107, 11.00 sati

Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2  

9. veljače 2017., F – 322, 12.30 sati
16. veljače 2017., F – 322, 12.30 sati 
23. veljače 2017., F – 322, 12.30 sati

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

31. siječnja 2017., 09.00 sati
14. veljače 2017., 09.00 sati
21. veljače 2017., 09.00 sati 

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 

2. veljače 2017., F-322, 09.00 sati
16. veljače 2017., F-322, 09.00 sati
23. veljače 2017. F- 322, 09.00 sati

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

31. siječnja 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati
7. veljače 2017.,  A – 209 ili A – 101, 08.00 sati
14. veljače 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1
Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

26. siječnja 2017., A – 228 ili A – 102, 09.30 sati
2. veljače 2017. A – 228 ili A – 102, 09.30 sati
9. veljače 2016. A – 228 ili A – 102, 09.30 sati

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

27. siječnja 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati
3. veljače 2017. D – 5 ili A -218, 14.00 sati
9. veljače 2017. D – 5 ili A – 218, 14.00 sati

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2

2. veljače 2017.
14. veljače 2017.
16. veljače 2017.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2 

1. veljače 2017. , F – 322, 11. 00 sati
7. veljače 2017.,  F – 322, 11.00 sati
21. veljače 2017., F – 322, 11.00 sati 

Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

2. veljače 2016.
9. veljače 2016.
16. veljače 2016.

Portugalske jezične vježbe 3

2. veljače 2017., 17.00 sati
9. veljače 2017., 17.00 sati 
23. veljače 2017., 17.00 sati

Portugalske jezične vježbe 5

2. veljače 2017., 14.00 sati 
9. veljače 2017., 14.00 sati 
23. veljače 2017. 14.00 sati

Portugalske jezične vježbe 7

3. veljače 2017., 12.00 sati
10. veljače 2017., 12.00 sati 
24. veljače 2017., 12.00 sati

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

30. siječnja 2017., D6, 14.00 sati
8. veljače 2017., D6, 14.00 sati
20. veljače 2017., D6, 14.00 sati  

Romanski jezici i vulgarni latinitet

31. siječnja 2017., F – 327, 12.00 sati 
7. veljače 2017., F – 327, 12.00 sati 
14. veljače 2017., F -327, 12.00 sati 

 

LJETNI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 

13. lipnja 2017.,D- 3, 10.00 sati
20. lipnja 2017. D – 3, 12. 00 sati
4. srpnja 2017. D – 3, 12.00 sati

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa  

5. lipnja 2017. (predrok), F – 322, 19.00 sati
12. lipnja 2017., F – 322, 19.00 sati 
19. lipnja 2017., F – 322, 19.00 sati 
3. srpnja 2017., F – 322, 19.00 sati 
10 srpnja 2017., F – 322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 
Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)

20. lipnja 2017,, A – 213, 11.30 sati 
27. lipnja 2017., A – 301, 10.00 sati 
6. srpnja 2017., A – 304, 11.00 sati 

Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2   

20. lipnja 2017,12.30 sati 
27. lipnja 2017., 12.30 sati 
6. srpnja 2017., 12.30 sati 

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

20. lipnja 2017, F – 304, 11.00 sati 
27. lipnja 2017., F – 304, 11.00 sati 
4. srpnja 2017., F – 304, 11.00 sati 

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza  

20. lipnja 2017, F – 322, 09.00 sati 
29. lipnja 2017., F – 322, 09.00 sati 
6. srpnja 2017., F – 322, 09.00 sati 

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

6. lipnja 2017. A – 209 ili A 101, 08.00 sati 
13. lipnja 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati 
20. lipnja 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati  

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1
Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

8. lipnja 2017, A – 228 ili A – 102, 09.30 
16. lipnja 2017., A – 228 ili A – 102, 09.30 sati 
23. lipnja 2017., A – 228 ili A – 102, 09.30 sati 

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

9. lipnja 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati 
16. lipnja 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati 
23. lipnja 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati 

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2

14. lipnja 2017 
29. lipnja 2017 
 6. srpnja 2017 

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

14. lipnja 2017., F – 322, 11.00 sati 
21. lipnja 2017., F – 322, 11.00 sati 
5. srpnja 2017., F – 322, 11.00 sati  

Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

Portugalske jezične vježbe 3

15. lipnja 2017., 17.00 sati 
29. lipnja 2017., 17.00 sati 
13. srpnja 2017., 17.00 sati  

Portugalske jezične vježbe 5

15. lipnja 1017., 14.00 sati 
29. lipnja 2017., 14.00 sati 
13. srpnja 2017., 14.00 sati 

Portugalske jezične vježbe 7

16. lipnja 2017., 12.00 sati 
30. lipnja 2017., 12.00 sati 
14. srpnja 2017., 12.00 sati 

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

12. lipnja 2017., 14.00, D6
26. lipnja 2017., 14.00, D6
10. srpnja 2017., 14.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

13. lipnja 2017., 12.00, F327
20. lipnja 2017., 12.00, F327
27. lipnja 2017., 12.00, F327

JESENSKI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 

4, rujna 2017., D – 3, 12.00 sati 
11. rujna 2017. , D – 3, 12.00 sati
18. rujna 2017. , D- 3, 12.00 sati

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa  

4. rujna 2017., F – 322, 19.00 sati
11. rujna 2017., F – 322, 19.00 sati
18. rujna 2017., F – 322, 19.00 sati 

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 
Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)

5. rujna 2017., A – 213, 11.30 sati 
12. rujna 2017., A – 218,10.00 sati 
19. rujna 2017., A – 213, 11.30 sati 

Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2   

5. rujna 2017., 12.30 sati 
12. rujna 2017., 12.30 sati 
19. rujna 2017., 12.30 sati 

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

7. rujna 2017., 08.00 sati 
14. rujna 2017., 08.00 sati 
21. rujna 2017., 08.00 sati 

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza  

7. rujna 2017., F – 322, 09.00 sati 
14. rujna 2017., F – 322, 09.00 sati 
21. rujna 2017., F – 322, 09.00 sati 

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

5. rujna 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati 
12. rujna 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati 
19. rujna 2017., A – 209 ili A – 101, 08.00 sati 

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1
Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

7. rujna 2017., A – 228 ili A – 102, 09.30 sati
14. rujna 2017., A – 228 ili A – 102., A – 228 ili A – 101, 09.30 sati
21. rujna 2017., A – 228 ili A – 102, 09.30 sati   

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2 

8. rujna 2017., D – 5 ili A 218., 14.00 sati 
15. rujna 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati 
22. rujna 2017., D – 5 ili A – 218, 14.00 sati 

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2

7. rujna 2017. 
14. rujna 2017. 
21. rujna 2017.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

5. rujna 2017. F – 322, 11.00 sati 
12. rujna 2017., F – 322, 11.00 sati 
19. rujna 2017. F – 322, 11.00 sati 

Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

Portugalske jezične vježbe 3

31. kolovoza 2017., 17.00 sati 
7. rujna 2017., 17.00 sati 
14. rujna 2017., 17.00 sati  

Portugalske jezične vježbe 5

31. kolovoza 2017., 14.00 sati
7. rujna 2017., 14.00 sati
14. rujna 2017., 14.00 sati  

Portugalske jezične vježbe 7

  1. rujna 2017., 12.00 sati  
    8. rujna 2017. 12.00 sati 
    15. rujna 2017., 12.00 sati 

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

4. rujna 2017., 16.00, D6
18. rujna 2017., 16.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

5. rujna 2017., 12.00, F327
12. rujna 2017., 12.00, F327
19. rujna 2017., 12.00, F327 

ISPITNI TERMINI ZA „PREDBOLONJSKE“ STUDENTE
(STUDENTE SLOBODNOG STUDIJA PORTUGALSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI)

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalskaleksikologija i semantika
Europski, brazilski i afričkiportugalski (poredbenoproučavanjeinačicasuvremenogportugalskogjezika u luzofonskimzemljama)

23. ožujka 2017., 12.00 sati, F-322
20. travnja 2017., 12.00 sati, F-322
11. svibnja 2017., 12.00 sati, F-322
27. lipnja 2017., 12.30 sati, F-322
6. srpnja 2017., 12.30 sati, F-322
12. rujna 2017., 12.30 sati, F-322
19. rujna 2017., 12.30 sati, F-322

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2
Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

23. ožujka 2017., 11.00 sati, F-322
20. travnja 2017., 11.00 sati, F-322
11. svibnja 2017., 11.00 sati, F-322
29. lipnja 2017., 9 sati, F-322
6. sronja 2017., 9 sati, F-322
14. rujna 2017., 9 sati, F-322
21. rujna 2017., 9 sati, F-322 

 

DEKANSKI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6

27. rujna 2017., 12. 00 sati, A 107 

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa

25. rujna 2017., 9. 00 sati,  F – 322

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika
Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)

28. rujna 2017., 13.00 sati, F – 322 
Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1
Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

26. rujna 2017., 08.00 sati, A – 102

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2

27. rujna 2017., 11 00 sati, F – 322