Ispiti

ZIMSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2018/19.

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6
Portugalski jezik 7

28. siječnja 2019., 11.00-14.00, D3
4. veljače 2019., 09.00-12.00, D3
18. veljače 2019., 09.00-12.00, D3

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa 

21. siječnja 2019. (predrok), F-322, 19.00 sati
28. siječnja 2019., F-322, 19.00 sati
4. veljače 2019., F-322, 19.00 sati
11. veljače 2019., F-322, 19.00 sati
18. veljače 2019., F-322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

7. veljače 2019., 11.00 sati, A 107
14. veljače 2019., 11.00 sati, A 107
21. veljače 2019., 11.00 sati, A 107

Europski, afrički i brazilski portugalski (poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2  

7. veljače 2019., 12.00 sati
14. veljače 2019., 12.00 sati
21. veljače 2019., 12.00 sati

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

31. siječnja 2019., 10.00 sati, A 218
7. veljače 2019., 10.00 sati, A 218
21. veljače 2019., 10.00 sati, A 218

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 

29. siječnja 2019., 09.00 sati, F 322
5. veljače 2019., 09.00 sati, F 322
19. veljače 2019., 09.00 sati, F 322

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike
Kultura i civilizacija Brazila 2

31. siječnja 2019., 09.00 sati, F 322
7. veljače 2019., 09.00 sati, F 322
21. veljače 2019., 09.00 sati, F 322

Povijest portugalskog jezika (u 13.00, F 326)
Lingvistika za romaniste (od 11.00 do 12.30, A 107)
Poredbena romanska lingvistika (od 11.00 do 12.30 A 107)

28. siječnja 2019.
4. veljače 2019.
11. veljače 2019.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

28. siječnja 2019., 11.00-14.00, D3
4. veljače 2019., 09.00-12.00, D3
18. veljače 2019., 09.00-12.00, D3

Portugalska fonetika i fonologija 1

28. siječnja 2019., 8.30, A 218
4. veljače 2019., 16.00, A 218
11. veljače 2019., 8.30 A 218

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

28. siječnja 2019., 11.00-14.00, D3
4. veljače 2019., 09.00-12.00, D3
18. veljače 2019., 09.00-12.00, D3

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2 

28. siječnja 2019., 11.00-14.00, D3
4. veljače 2019., 09.00-12.00, D3
18. veljače 2019., 09.00-12.00, D3

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

29. siječnja 2019., D6, 10.00 sati
05. veljače 2019., D6, 10.00 sati
12. veljače 2019., D6, 10.00 sati  

Romanski jezici i vulgarni latinitet

29. siječnja 2019., F – 327, 18.00 sati 
5. veljače 2019., F – 327, 18.00 sati 
12. veljače 2019., F -327, 18.00 sati 

 

LJETNI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 
Portugalski jezik 7

10. lipnja 2019., 09.00-12.00, D3
17. lipnja 2019., 09.00-12.00, D3
2. srpnja 2019., 12.00-15.00, D3

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa

3. lipnja 2019. (predrok), F – 322, 19.00 sati
10. lipnja 2019., F – 322, 19.00 sati 
17. lipnja 2019., F – 322, 19.00 sati 
1. srpnja 2019., F – 322, 19.00 sati 
8. srpnja 2019., F – 322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

27. lipnja 2019., 11.00 sati, A 107
4. srpnja 2019., 11.00 sati, A 107
11. srpnja 2019., 11.00 sati, A 107

Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

27. lipnja 2019, 12.00 sati
4. srpnja 2019., 12.00 sati
11. srpnja 2019., 12.00 sati

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

13. lipnja 2019., 10.00, A 218
27. lipnja 2019., 09.30, A 218
4. srpnja 2019., 09.00, A218

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

11. lipnja 2019., 9.30, F322
18. srpnja 2019., 9.30, F322
4. srpnja 2019., 9.30, F322

Kultura i civilizacija Brazila 2
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

13. lipnja 2019., 08.00, F322
27. lipnja 2019., 10.00, F322
4. srpnja 2019., 08.00, F322

Povijest portugalskog jezika (13.00, F 326)
Poredbena romanska lingvistika (11.00-12.30, A 107)
Lingvistika za romaniste (11.00-12.30, A 107)

11. lipnja 2019.
18. lipnja 2019.
26. lipnja 2019.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

10. lipnja 2019. 09.00-12.00, D3
17. lipnja 2019., 09.00-12.00, D3
2. srpnja 2019., 12.00-15.00, D3

Portugalska fonetika i fonologija 1 (od 8.00 u A 218)

18. lipnja 2019.
26. lipnja 2019.
2. srpnja 2019.

Portugalska fonetika i fonologija 2

12. lipnja 2019., 12.00-14.00, D1
19. lipnja 2019., 12.00-14.00, D1
3. srpnja 2019., 12.00-14.00 D1

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

10. lipnja 2019., 09.00-12.00, D3
17. lipnja 2019., 09.00-12.00, D3
2. srpnja 2019., 12.00-15.00, D3

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2

10. srpnja 2019., 09.00-12.00, D3
17. srpnja 2019., 09.00-12.00, D3
2. srpnja 2019., 12.00-15.00, D3

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

11. lipnja 2019., 14.00, D6
2. srpnja 2019., 8.00, D6
9. srpnja 2019., 8.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

11. lipnja 2019., 18.00, F 327
18. lipnja 2019., 18.00, F 327
02. srpnja 2019., 18.00, F 327

JESENSKI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 
Portugalski jezik 7

2. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
9. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
23. rujna 2019., 09.00-12.00, D3

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa

2. rujna 2019., F – 322, 19.00 sati
9. rujna 2019., F – 322, 19.00 sati
16. rujna 2019., F – 322, 19.00 sati 

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika

5. rujna 2019., 11.00 sati, A 218
12. rujna 2019.11.00 sati, A 213
19. rujna 2019.11.00 sati, A 218

Europski, afrički i brazilski portugalski (poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2

5. rujna 2019., 12.00 sati
12. rujna 2019., 12.00 sati
19. rujna 2019., 12.00 sati

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

5. rujna 2019.
12. rujna 2019.
19. rujna 2019.

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza

3. rujna 2019., F-322
10. rujna 2019., F-322
17. rujna 2019., F-322

Kultura i civilizacija Brazila 2
Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

5. rujna 2019., F 322
12. rujna 2019., F 322
19. rujna 2019., F 322

Povijest portugalskog jezika (13.00, F326)
Poredbena romanska lingvistika (od 11.00 do 12.30 u A 107)
Lingvistika za romaniste (od 11.00 do 12.30 u A 107)

5. rujna 2019.
12. rujna 2019.
19. rujna 2019.

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

2. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
9. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
23. rujna 2019.
, 09.00-12.00, D3

Portugalska fonetika i fonologija 1

3. rujna 2019., od 14.00, A 107 
10. rujna 2019., od 14.00, A 107 
17. rujna 2019., od 14.00, A 107 

Portugalska fonetika i fonologija 2

3. rujna 2019., 12.00-14.00, D1
10. rujna 2019., 12.00-14.00, D1
24. rujna 2019., 12.00-14.00, D1

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1

2. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
9. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
23. rujna 2019., 09.00-12.00, D3

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

2. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
9. rujna 2019., 09.00-12.00, D3
23. rujna 2019.
, 09.00-12.00, D3

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

3. rujna 2019., 10.00, D6
10. rujna 2019., 10.00, D6
17. rujna 2019., 10.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

3. rujna 2019., 18.00, F 327
10. rujna 2019., 18.00, F 327
17. rujna 2019., 18.00, F 327