Ispiti

ZIMSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2017/18.

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6

29. siječnja 2018., D – 3, 12.00 sati
5. veljače 2018., D – 3, 12.00 sati
19. veljače 2018., D – 3, 12.00 sati

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa 

22. siječnja 2018.(predrok), F-322, 19.00 sati
29. siječnja 2018., F-322, 19.00 sati
5. veljače 2018., F-322, 19.00 sati
12. veljače 2018., F-322, 19.00 sati
19. veljače 2018., F-322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

8. veljače 2018., A – 218, 11.00 sati
15. veljače 2018.,A – 218, 11.00 sati 
22. veljače 2018., A – 218, 11.00 sati

Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2  

8. veljače 2018., F – 322, 12.00 sati
15. veljače 2018., F – 322, 12.00 sati 
22. veljače 2018., F – 322, 12.00 sati

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2

8. veljače 2018., A – 218, 9.00 sati
15. veljače 2018., A – 218. 14.00 sati
22. veljače 2018. , A – 218, 9.00 sati

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 

6. veljače 2018., F – 322, 9.00 sati
13. veljače 2018., F – 322, 9.00 sati
20. veljače 2018., F – 22, 9.00 sati

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

30. siječnja 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati 
6. veljače 2018.,  A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati
13. veljače 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1 

25. siječnja 2018., A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
1. veljače 2018. A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 12.30 sati
8. veljače 2018. A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

25. siječnja 2018., A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
1. veljače 2018. A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 12.30 sati
8. veljače 2018. A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

26. siječnja 2018., D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru  , 14.00 sati
2. veljače 2018. D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00 sati
9. veljače 2018. D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00 sati

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

1. veljače 2018.
13. veljače 2018.
15. veljače 2018.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2 

30. siječnja 2018. , F – 322, 11. 00 sati
6. veljače 2018.,  F – 322, 11.00 sati
20. veljače 2018., F – 322, 11.00 sati 

Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6
Metodika portugalskog jezika 1

31. siječnja 2018.
7. veljače 2018. 
21. veljače 2018.

Portugalsk jezik 7

31. siječnja 2018.
7. veljače 2018. 
21. veljače 2018.

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

30. siječnja 2018., D6, 12.00 sati
7. veljače 2018., D6, 10.00 sati
14. veljače 2018., D6, 10.00 sati  

Romanski jezici i vulgarni latinitet

31. siječnja 2017., F – 327, 12.00 sati 
7. veljače 2017., F – 327, 12.00 sati 
14. veljače 2017., F -327, 12.00 sati 

 

LJETNI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 

11. lipnja 2018., D – 3, 12.00 sati
18. lipnja 2018., D – 3, 14.00 sati
2. srpnja 2018., D – 3, 12.00 sati 

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa  

4. lipnja 2018. (predrok), F – 322, 19.00 sati
11. lipnja 2018., F – 322, 19.00 sati 
18. lipnja 2018., F – 322, 19.00 sati 
2. srpnja 2018., F – 322, 19.00 sati 
9 srpnja 2018., F – 322, 19.00 sati

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 

21. lipnja 2018, A – 218, 11.00 sati 
28. lipnja 2018.,A – 218, 11.00 sati 
5. srpnja 2018., A – 218, 11.00 sati  

Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2   

21. lipnja 2018,12.00 sati 
28. lipnja 2018., 12.00 sati 
5. srpnja 2018., 12.00 sati 

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

21. lipnja 2018., A – 218, 08.30 sati
5. srpnja 2018., A – 218, 08.30 sati 
12. srpnja 2018. , A – 218, 08.30 sati

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza  

19. lipnja 2018. 
5. srpnja 2018. 
12. srpnja 2018.  

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

21. lipnja 2018. 
3. srpnja 2018. 
12. srpnja 2018.

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

5. lipnja 2018. A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati 
12. lipnja 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati 
19. lipnja 2018., A – 209 ili  dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati  

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1 

7. lipnja 2018, A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
14. lipnja 2018., A – 228 ili  dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
21. lipnja 2018., A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

7. lipnja 2018, A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati 
14. lipnja 2018., A – 205 ili  dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
21. lipnja 2018., A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2

8 lipnja 2018, D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00sati
15 lipnja 2018, D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00 sati 
29 lipnja 2018, D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00 sati 

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

14. lipnja 2018
26 lipnja 2018
28. lipnja 2018

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

12. srpnja 2018., 322,11.00 sati 
19. srpnja 2018,F- 322, 11.00 sati 
3. srpnja 2018, F- 322, 11.00 sati  

Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6
Metodika nastave portugalskog jezika 1

13. lipnja 2018. 
20. lipnja 2018. 
4. srpnja 2018.  

Portugalski jezik 7

13. lipnja 2018. 
20. lipnja 2018.
4. srpnja 2018. 

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

12. lipnja 2018., 14.00, D6
26. lipnja 2018., 14.00, D6
3. srpnja 2018., 14.00, D6

Romanski jezici i vulgarni latinitet

13. lipnja 2017., 12.00, F327
20. lipnja 2017., 12.00, F327
27. lipnja 2017., 12.00, F327

JESENSKI ISPITNI ROK 

Portugalski jezik 1
Portugalski jezik 2
Portugalski jezik 3
Portugalski jezik 4
Portugalski jezik 5
Portugalski jezik 6 

3, rujna 2018., D – 3, 12.00 sati 
10. rujna 2018. D – 3, 12.00 sati
17. rujna 2018., D – 3, 12.00 sati

Povijest portugalske književnosti 1
Povijest portugalske književnosti 2
Suvremena portugalska književnost 1
Suvremena portugalska književnost 2
Fernando Pessoa  

10. rujna 2018., F – 322, 19.00 sati
17. rujna 2018., F – 322, 19.00 sati
24. rujna 2018., F – 322, 19.00 sati 

Uvod u opću i luzitansku lingvistiku
Portugalska leksikologija i semantika 
Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama)

6. rujna 2018. 11.00 sati 
13. rujna 2018.11.00 sati 
20. rujna 2018.11.00 sati 

Europski, afrički i brazilski portugalski(poredbeno proučavanje inačica suvremenog portugalskog jezika u luzofonskim zemljama
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 2   

6. rujna 2018., 12.00 sati 
13. rujna 2018., 12.00 sati 
20. rujna 2018., 12.00 sati 

Portugalska kultura i civilizacija 1
Portugalska kultura i civilizacija 2 

6. rujna 2018., A – 218, 08.30 sati 
13. rujna 2018., A – 218, 08.30 sati 
25. rujna 2018., A – 218, 08.30 sati 

Brazilska književnost
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza  

6. rujna 2018., F – 322, 09.30 sati 
13. rujna 2018., F – 322, 09.30 sati 
25. rujna 2018., F-322, 09.30 sati 

Kultura i civilizacija luzofonske Afrike

6. rujna 2018., F – 322, 09.00 sati
13. rujna 2018., F- 322, 09.00 sati 
25. rujna 2018., F- 322, 09.00 sati

Portugalske jezične vježbe 1
Portugalske jezične vježbe 2

11. rujna 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 08.00 sati 
18. rujna 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 08.00 sati 
25. rujna 2018., A – 209 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 08.00 sati 

Povijest portugalskog jezika
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova 1 

13. rujna 2018., A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati
20. rujna 2018., A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru  ,12.30 sati
27. rujna 2018., A – 228 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 12.30 sati   

Portugalske prijevodne vježbe 1
Portugalske prijevodne vježbe 2
Portugalske prijevodne vježbe 3
Portugalske prijevodne vježbe 4

13. rujna 2018., A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru  12.30 sati
20. rujna 2018., A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru ,12.30 sati
27. rujna 2018., A – 205 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 12.30 sati   

Portugalska fonetika i fonologija 1
Portugalska fonetika i fonologija 2 

14. rujna 2018., D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru, 14.00 sati 
21. rujna 2018., D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 14.00 sati 
28. rujna 2018., D – 5 ili dvorana u kojoj se održavala nastava u ljetnom semestru , 14.00 sati 

Poslovni portugalski jezik 1
Poslovni portugalski jezik 2
Kultura i civilizacija Brazila 1
Kultura i civilizacija Brazila 2

6. rujna 2018. 
13. rujna 2018. 
20. rujna 2018.

Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 1
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova 2  

4. rujna 2018. F – 322, 11.00 sati 
11. rujna 2018., F – 322, 11.00 sati 
18. rujna 2018. F – 322, 11.00 sati 

Portugalske jezične vježbe 3
Portugalske jezične vježbe 4
Portugalske jezične vježbe 5
Portugalske jezične vježbe 6
Metodika nastave portuglaskog jezika 1

5. rujna 2018. 
12. rujna 2018. 
19. rujna 2018.  

Portugalski jezik  7

5. rujna 2018. 
12. rujna 2018. 
19. rujna 2018. 

Latinski jezik za romaniste 1
Latinski jezik za romaniste 2

4. rujna 2018., 12.00, D5
18. rujna 2018., 12.00, D5

Romanski jezici i vulgarni latinitet

ZIMSKI ROK:  30.01.2018., 06.02.2018., 13.02.2018., 12.00h, F-327

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 26.06.2018., 12.00h, F-327

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 18.09.2018., 12.00h, F-327

 

I