Rumunjski jezik i književnost

Društvene mreže: InstagramFacebook  , YouTube

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija: preddiplomski studij rumunjskog jezika i književnosti

Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvodi ga Odsjek za romanistiku uz eventualno sudjelovanje gostujućih profesora i vanjskih suradnika.

Trajanje studija: Preddiplomski studij rumunjskog jezika i književnosti traje šest semestara.

Uvjeti upisa na studij: Integracijom ovog Studija u sustav reformiranog sveučilišnog programa, za preddplomski studij vrijede pravila upisa (zajednički razredbeni postupak na razini Fakulteta) kao i za sve ostale studijske grupe.

Ciljevi studija: Preddiplomski studij rumunjskog jezika i književnosti trebao bi tijekom šest semestara kod polaznika u prvom redu razviti kompetentnost u razumijevanju govornog i pisanog rumunjskog jezika, kao i relativno velik stupanj kompetentnosti u izražavanju, te ih uputiti u prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova. Osim toga, budući da je riječ o studiju unutar romanistike, te zahvaljujući činjenici da će osim obvezatnih predmeta biti ponuđeni pojedini izborni (u okviru Odsjeka za romanistiku ili izvan njega), studenti će po završetku studija biti upućeni kako u pojmove opće romanistike, tako i u elemente rumunjske povijesti, civilizacije i književnosti. To im, unatoč pojedinim poteškoćama, otvara velike mogućnosti zapošljavanja u privredi, turizmu, novinarstvu.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom preddiplomskog studija rumunjskog jezika i književnosti stječe se akademski naziv “sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) rumunjskog jezika i književnosti” (univ. bacc. philol. dacorom.).

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv studija: Diplomski studij rumunjskog jezika i književnosti

Nositelj studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a izvodi ga Odsjek za romanistiku uz eventualno sudjelovanje gostujućih profesora i vanjskih suradnika.

Trajanje studija: Diplomski studij rumunjskog jezika i književnosti traje četiri semestra.

Uvjeti upisa na studij: Za upis na diplomski studij potreban je završen preddiplomski studij rumunjskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završen ekvivalentni studij na nekom drugom sveučilištu ili neki drugi humanistički preddiplomski studij i certifikat o znanju rumunjskoga jezika (polaganje ispita za dobivanje takvog certifikata bit će omogućeno na Odsjeku za romanistiku Filozofskoga fakulteta)

Ciljevi studija: Cilj je diplomskoga studija proširivanje i produbljivanje znanja stečenih na preddiplomskom studiju, svladavanje vještina i kompetencija potrebnih za: znanstveno proučavanje rumunjskog jezika i književnosti te prevođenje s rumunjskog na hrvatski i obratno. Možemo tvrditi da će polaznici po završetku diplomskoga studija rumunjskog jezika i književnosti biti osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Rumunjskoj te odnosa između Hrvatske i Rumunjske, rad u obrazovanju odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje rumunjskog jezika, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, proučavanje rumunjske književnosti.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studijaZavršetkom diplomskog studija rumunjskog jezika i književnosti stječe se akademski naziv “magistra / magistar rumunjskog jezika i književnosti” (mag. philol. dacorom.).