Španjolski jezik i književnost

OPIS PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA

Naziv studija: Španjolski jezik i književnost.

Nositelj i izvođač studija: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti.

Trajanje studija: Preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti traje šest semestara, a diplomski studij četiri semestra.

Uvjeti upisa na studij:  Razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet u Zagrebu.

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Završetkom preddiplomskog studija stječe se  akademski naziv “sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea španjolskog jezika i književnosti” /univ. bacc. philol. hisp/, a završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv “magistra / magistar španjolskog jezika i književnosti” /mag. philol. hisp./ za znanstveni i prevoditeljski smjer odnosno “magistra /magistar edukacije španjolskog jezika i književnosti” /mag. educ. philol. hisp./ za nastavnički smjer.