Tajništvo

Tajnica Odsjeka: Patricia Joy-Stojanić
Radno vrijeme Tajništva: 08.00-16.00
Primanje studenata: 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kontakt:
Ured
: F 306, 3. kat
Telefon: 01/409-2301
Fax: 01/409-2429
E-mail: pjoystoj@ffzg.hr

Odsjek za romanistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3 – karta
10000 Zagreb

POTVRDE I OBRASCI

Potvrda o koliziji

Opća molba

Obrazac za horizontalnu mobilnost

U tajništvu Odsjeka za romanistiku mogu se dobiti informacije o predavanjima i ispitima. Studenti koji prijavljuju ispite na starim prijavnicama mogu odjaviti ispit ili promijeniti termin ispita. Odjavu trebaju obaviti u tajništvu najkasnije 48 sati prije termina ispita koji se odjavljuje. Tada se smatra da student ispit nije ni prijavio. Za prijavljivanje ispita ispunjena prijavnica predaje se tajnici Odsjeka i to najmanje 5 dana prije termina za koji se prijavljuje.

Diplomiranje po starom (predbolonjskom) sustavu studiranja

Studentima starog studija nakon obranjenog diplomskog rada pročelnik ovjerava Molbu za izdavanje diplome. Indeks i obrazac molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka.

Elektronički obrasci potvrda mogu se preuzeti na mrežnim stranicama Studentske službe, a papirnati obrasci preuzimaju se u prostorima Studentske službe.

BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

DOKUMENTI POTREBNI ZA IZLAZAK NA OBRANU DIPLOMSKOG RADA:

Student na obranu diplomskog rada donosi ovjerenu Potvrdu odsjeka o svim položenim ispitima (na istu potvrdu ide ovjera oba studija koje student studira) i indeks  te prijavljuje rok obrane diplomskog rada u ISVU-sustavu. (NAPOMENA: Student prijavljuje rok koji je raniji od stvarnog datuma obrane.)

Potvrdu odsjeka o svim položenim ispitima student preuzima na sljedećoj poveznici Studentske službe: http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/wp-content/uploads/2012/05/SS-01-05-01-06.doc i dolazi u tajništvo po ispis ocjena iz ISVU-sustava te oba dokumenta s indeksom odnosi na ovjeru ISVU-koordinatoru. Nakon ovjere dolazi u tajništvo po pečat na njegov potpis.

Student sada ima sve potrebne dokumente za izlazak na obranu diplomskog rada.

DOKUMENTI POTREBNI NAKON OBRANE DIPLOMSKOG RADA:

Student nakon obrane diplomskog rada donosi u tajništvo indeks, već ovjerenu Potvrdu odsjeka o svim položenim ispitima i Molbu za izdavanje diplome (na istu molbu ide ovjera oba studija koje student studira) koju preuzima na sljedećoj poveznici Studentske službe:

http://www.ffzg.unizg.hr/stuslu/wp-content/uploads/2012/05/SS-01-06-01-06.doc

Nakon toga pročelnik Odsjeka doc. dr. sc. Petar Radosavljević potpisuje Molbu za izdavanje diplome. Student od tajnice dobije novi ispis ocjena iz ISVU-sustava s novo upisanom ocjenom iz diplomskog rada.

Student sada ima sve potrebne dokumente za predaju u Studentsku službu.