Ispiti

Ispitni rokovi za ak. godinu 2019./2020.

ŠPANJOLSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

Branka Oštrec, lekt.

ZIMSKI ROKOVI:

Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (Pismeni ispit u 14 h, A-304)
Teorija prevođenja (usmeni ispit u 16h, f-321)
Institucije EU Unije, Španjolske i Hrvatske (Usmeni Ispit u 18 h, F-321)

ZIMSKI ROK: 27.01.2020.; 03.02.2020.; 20.02.2020.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (Pismeni ispit u 14 h, A-116)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (Pismeni ispit u 16 h, A-116)

ZIMSKI ROK: 28.01.2020.; 04.02.2020.; 21.02.2020.

LJETNI ROKOVI:

Jezici struke i frazeologija (Pismeni ispit u 12 h, A-116)
Teorija prevođenja (Usmeni ispit u 14 h, F-321)
Institucije EU Unije, Španjolske i Hrvatske (Usmeni Ispit u 14 h, F-321)
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (Pismeni ispit u 16 h, A-304)
Prijevodne vježbe II (Preddiplomski) (Pismeni ispit u 16 h, A-304)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (Pismeni ispit u 18 h, A-116)

LJETNI ROK:15.06.2020.; 29.06.2020.; 06.07.2020.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (Pismeni ispit u 11 h, A-218)
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 u 11h

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4  (Pismeni ispit u 13 h, A-116)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (Pismeni ispit u 15 h, A-116)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (Pismeni ispit u 15 h, A-116)
Konsekutivno prevođenje u 17h

LJETNI ROK: 16.06.2020.; 30.06.2020.; 07.07.2020.

JESENSKI ROKOVI:

Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (Pismeni ispit u 14 h, A-304)
Prijevodne vježbe II (Preddiplomski) (Pismeni ispit u 14 h, A-304)
Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit u 14 h, A-304)
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit u 16 h, f-321)
Teorija prevođenja (usmeni ispit u 16 h, f-321)

JESENSKI ROK: 10.09.2020.; 17.09.2020.; 24.09.2020.

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (Pismeni ispit u 14 h, A-116)
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (Pismeni ispit u 14 h, A-116)  
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (Pismeni ispit u 16 h, A-116)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (Pismeni ispit u 16 h, A-116)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (Pismeni ispit u 16 h, A-116)
Konsekutivno prevođenje u 12h

JESENSKI ROK: 11.09.2020.; 18.09.2020.; 25.09.2020.

Metka Bezlaj, vanjska suradnica

Španjolski jezik 1 u 14h
ZIMSKI ROK: 29.01.2020. (D4), 06.02.2020. (D4), 17.02.2020. (A304)

Španjolski jezik 3 u 16h / 17.02. u 14h
ZIMSKI ROK: 29.01.2020. (D4), 06.02.2020. (D4), 17.02.2020. (u 14h A304)

Španjolski jezik 1 u 14h
Španjolski jezik 2 u 14h
LJETNI ROK: 17.06.2020. (D3), 29.06.2020. (D4), 07.07.2020. (A304)
JESENSKI ROK: 08.09.2020. (A304), 15.09.2020. (A304), 22.09.2020. (A304)

Španjolski jezik 3
Španjolski jezik 4
LJETNI ROK: 17.06.2020. (16:00-18:00) D3, 29.06.2020. (16:00-18:00) D4, 07.07.2020. (14:00-16:00) A304
JESENSKI ROK: 08.09.2020. (14:00-16:00) A304, 15.09.2020. (14:00-16:00) A304, 22.09.2020. (14:00-16:00) A304

Ana María Valencia Spoljaric

Usmeno i pismeno izražavanje 2 u 10h A218
Usmeno i pismeno izražavanje 4 u 12h A218
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1 u 10h A218
ZIMSKI ROK: 29.01.2020., 05.02.2020.
Treći rok iz svih kolegija održat će se: 12.02.2020., 10 h u A304

Usmeno i pismeno izražavanje 1 u 10h A218
Usmeno i pismeno izražavanje 2 u 10h A218
Usmeno i pismeno izražavanje 3 u 12h A218
Usmeno i pismeno izražavanje 4 u 12h A218
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1 u 10h A218
LJETNI ROK: 17.06.2020., 24.06.2020.
Treći rok iz svih kolegija održat će se: 01.07.2020., 10 h u A304

Usmeno i pismeno izražavanje 1 u 10 h u A304
Usmeno i pismeno izražavanje 2 u 10 h u A304
Usmeno i pismeno izražavanje 3 u 10 h u A304
Usmeno i pismeno izražavanje 4 u 10 h u A304
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1 u 10 h u A304
JESENSKI ROK: 07.09.2020., 14.09.2020., 21.09.2020.

dr. sc. Maša Musulin, v. pred.

Španjolska leksikologija i leksikografija
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 05.02.2020., 12.02.2020. u 12.00 h u A304
LJETNI ROK: 17.06.2020. (10.00, A304), 01.07.2020. (10.00, A304), 08.07.2020. (10.00, A218)
JESENSKI ROK: 09.09.2020., 17.09.2020., 23.09.2020. u 12.00 h u A304

Dunja Frankol

Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2  u 12.00h
Izrada nastavnih materijala 1 u 13.30h
Izrada nastavnih materijala 2 u 13.30h
Zeroj u 15.30h

ZIMSKI ROK: 30.01.2020. (A304); 06.02.2020. (A304); 20.02.2020. (A218)
LJETNI ROK: 18.06.2020.; 24.06.2020.; 02.07.2020. (A304)
JESENSKI ROK: 10.09.2020. (D5); 17.09.2020. (A218); 24.09.2020. (A218)

dr. sc. Anita Skelin Horvat, doc.

Kontaktna lingvistika
ZIMSKI ROK: 10.02.2020.; 17.02.2020.; 24.02.2020. u 10 h, B 323
LJETNI ROK: 15.06.2020.; 29.06.2020.; 14.07.2020. u 10h, B 323
JESENSKI ROK: 07.09.2020.; 14.09.2020.; 21.09.2020. u 10 h, B323

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Romanski jezici i vulgarni latinitet 18.00, F-327
ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020.
LJETNI ROK: 16.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020.
JESENSKI ROK: 01.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020.

Daša Grković, v. lekt.

Španjolski jezik 5
ZIMSKI ROK: 24. 01. 2020. (11h, A 304), 07. 02. 2020. (8h, D5), 19. 02. 2020. (10h, D5)

Španjolski jezik 7
ZIMSKI ROK: 24. 01. 2020. (9.30h, A 107), 07. 02. 2020. (10h, D5), 19. 02. 2020. (10h, D5)

Španjolski jezik 9
ZIMSKI ROK: 24. 01. 2020. (13h, A 304), 07. 02. 2020. (10h, D5), 19. 02. 2020. (10h, D5)

Španjolski jezik 6
Španjolski jezik 5
LJETNI ROK: 17. 06. 2020. (14h, D6), 30. 06. 2020. (12h, D4), 07. 07. 2020. (9h, A 304)

Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 7
LJETNI ROK: 17. 06. 2020. (16h, D6), 30. 06. 2020. (14h, D4), 07. 07. 2020. (9h, A 304)

Španjolski jezik 6
Španjolski jezik 5
JESENSKI ROK: 03. 09. 2020. (10h, D5), 10. 09. 2020. (10h, D5), 23. 09. 2020. (9h, A 304)

Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 7
JESENSKI ROK: 03. 09. 2020. (10h, D5), 10. 09. 2020. (10h, D5), 23. 09. 2020. (9h, A304)

Bojana Mikelenić, asist.

Suvremena španjolska sintaksa 1
Suvremena španjolska sintaksa 2
Metodologija znanstvenog rada

ZIMSKI ROK: 27.01.2020. (D5, 12:00), 03.02.2020. (D5, 14:00), 10.02.2020. (D4, 12:00)
LJETNI ROK: 15.06.2020. (D4, 12:00),  29.06.2020. (D4, 12:00),  06.07.2020. (D4, 12:00)
JESENSKI ROK: 07.09.2020. (A304, 12:00), 14.09.2020. (A304, 12:00), 21.09.2020. (A304, 12:00)

Voljena Marić, viša lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

ZIMSKI ROK: 27.01.2020.; 03.02.2020.; 10.02.2020. u 8:00, D6
LJETNI ROK: 15.06.2020.(8h); 29.06.2020. (14h); 06.07.2020. (14h) D6
JESENSKI ROK: 07.09.2020.; 14.09.2020.; 21.09.2020. u 8:00, D6

Ana Gabrijela Blažević, asist.

Povijesni pregled metodike

ZIMSKI ROK: 07.02.2020., 14.02.2020., 21.02.2020., 11:00-12:30, A209
LJETNI ROK: 26.06.2020., 03.07.2020., 10.07.2020., 12:30, F310
JESENSKI ROK: 11.09.2020., 18.09.2020., 25.09.2020. 12:30, F310

Glotodidaktika 1, 12:30, F310
Glotodidaktika 2, 12:30, F310

ZIMSKI ROK: 07.02.2020., 14.02.2020., 21.02.2020.
LJETNI ROK: 26.06.2020., 03.07.2020., 10.07.2020.
JESENSKI ROK: 11.09.2020., 18.09.2020., 25.09.2020.

Almudena Santamaría Martín

Izgovor i pravopis španjolskog jezika
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 9
Španjolski jezik 8
Usmeno i pismeno izražavanje V
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika

ZIMSKI ROK: 27.01.2020. (12h – 14h, D-3: Izgovor i pravopis španjolskog jezika i Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III) i (14h – 16h, D-3: Španjolski jezik 7, Španjolski jezik 9), 03.02.2020. (12h – 14h, D-3: Izgovor i pravopis španjolskog jezika i Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III) i (14h – 16h, D-3: Španjolski jezik 7, Španjolski jezik 9),  10.02.2020. (12h – 14h, D-3: Izgovor i pravopis španjolskog jezika i Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III) i (14h – 16h, D-3: Španjolski jezik 7, Španjolski jezik 9)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (10h – 12h, D-3: Usmeno i pismeno izražavanje V, Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika) i (12h – 14h, D-3: Španjolski jezik 8, Izgovor i pravopis španjolskog jezika, Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III, Španjolski jezik 7, Španjolski jezik 9), 29.06.2020. (16h – 18h, D-3),  06.07.2020. (16h – 18h, D-3)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (12h – 14h, D-3), 14.09.2020. (12h – 14h, D-3), 17.09.2020. (12h – 14h, D-3)

dr. sc. Ana Ćavar

Književnost u nastavi španjolskog kao stranog jezika, 12:00-13:00, B108

ZIMSKI ROK: 05.02.2020., 12.02.2020., 19.02.2020.
LJETNI ROK: 17.06.2020., 01.07.2020., 08.07.2020.
JESENSKI ROK: 02.09.2020., 16.09.2020., 23.09.2020.

nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 (9h, F310),
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 (9h, F310)

ZIMSKI ROK: 04.02.2020., 11.02.2020., 18.02.2020.
LJETNI ROK: 16.06.2020.,  30.06.2020.,  07.07.2020.
JESENSKI ROK: 08.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020.

Vrednovanje i ocjenjivanje

ZIMSKI ROK: 4.02.2020. (11h, A304), 11.02.2020. (11h, A223), 18.02.2020. (11h, A213)
LJETNI ROK: 16.06.2020. (11h, A213),  30.06.2020. (11h, A118),  07.07.2020. (11h, A213)
JESENSKI ROK: 08.09.2020. (11h, A302), 15.09.2020. (11h, A304), 22.09.2020. (11h, A304)

Doc. dr sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste 11.30-13h
Poredbena romanska lingvistika 11.30-13h
Povijest španjolskog jezika (13h, F 326)

ZIMSKI ROK: 28.01.2020. (A 107), 04.02.2020. (A 107), 11.02.2020. (A 102)
LJETNI ROK: 16.06.2020. (A 107),  23.06.2020. (A 304),  30.06.2020. (A 107)
JESENSKI ROK: 03.09.2020. (A 107), 10.09.2020. (A 304), 17.09.2020. (A 213)

KATEDRA ZA HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI
Napomena: za sva praktična pitanja obratiti se M. Zovko ili G. Matić

red. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić/ doc. dr. sc. Maja Zovko / dr. sc. Gordana Matić, asist.

Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta I (Španjolska)
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta II (Hispanska Amerika)
Znanstvena proza Alfonsova doba
Zlatni vijek španjolske književnosti
Pregled španjolske književnosti XX. stoljeća
Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija
Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu
Novi hispanskoamerički roman
Unamuno i njegovo razdoblje
Prevođenje književnih tekstova 

ZIMSKI ROK: 30.01.2020. (14:00 u D5.), 10.02.2020. (14:00 u D5), 20.02.2020. (8:00 u D5)
LJETNI ROK: 15.06.2020. (12:00 u D5.),  29.06.2020. (14:00 u D5.),  09.07.2020. (12:00 u D5)
JESENSKI ROK: 07.09.2020. (8:00 u D5), 15.09.2020. (12:00 u D5), 23.09.2020. (12:00 D5.)

Kronike osvajanja drevnog Meksika
Španjolski romantizam, Hispanske književnosti XXI. stoljeća
Povijest recepcije romana Don Quijote od Manche u hispanskom svijetu
Octavio Paz i Jorge Luis Borges

ZIMSKI ROK: 31.01.2020. (10:00 u A304), 11.02.2020. (10:00 u A304), 19.02.2020. (10:00 u A304.)
LJETNI ROK: 16.06.2020. (10:00 u A304),  30.06.2020. (10:00 u A304),  08.07.2020. (10:00 u A304)
JESENSKI ROK: 08.09.2020. (10:00 u A304), 16.09.2020. (10:00 u A304.), 24.09.2020. (08:00 u A304)