Ispiti

Ispitni rokovi za ak. godinu 2020./2021.

Branka Oštrec, lekt.

ZIMSKI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A304)
19.01.2021. (u17h PREDROK), 21.01.2021. (u 15.30h PREDROK), 25.01.2021. u 14 h, 15.02.2021. u 14.30h

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321 u 16 h)
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321 u 18 h)
25.01.2021., 01.02.2021., 15.02.2021.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116)
21.01.2021. (u 17h PREDROK), 26.01.2021. u 14 h, 16.02.2021. u 14h

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116)
21.01.2021. (u 12.30h PREDROK), 26.01.2021. u 16 h, 16.02.2021. u 16h

LJETNI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit, A304)
09.06.2021. (u 14h PREDROK), 14.06.2021. u 16 h, 21.06.2021. u 16h

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit, A304)
09.06.2021. (u 17h PREDROK), 14.06.2021. u 18 h, 21.06.2021. u 18h

Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit)
09.06.2021. (u 15.30h PREDROK A213), 14.06.2021. u 12h A304, 21.06.2021. u 12h A304

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit, A304)
08.06.2021. (u 17h PREDROK), 15.06.2021. u 11 h, 22.06.2021. u 11 h

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116)
08.06.2021. (u 18.30 h PREDROK), 15.06.2021. u 13 h, 22.06.2021.u 13 h

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321) u 14 h
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 14 h
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A304) u 16 h
14.06.2021., 21.06.2021.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116) u 15 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116) u 15 h
15.06.2021., 22.06.2021.

JESENSKI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A304) u 14 h 
Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit, A304 ili neka veća dvorana) u 14 h 
Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit, A304) u 14 h
Teorija prevođenja (usmeni ispit, f-321) u 16 h
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 16 h
06.09.2021., 13.09.2021., 20.09.2021

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116) u 16 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit, A116) u 16 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116) u 16 h
07.09.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.

Ana Maria Valencia Spoljaric, lekt.
Metka Bezlaj

Španjolski jezik 1 (9:30-11:30)
Španjolski jezik 3 (12:00-14:00)
ZIMSKI ROK: 25.1.2021. (A304, A107 i A218), 02.02.2021. (A304 i A107), 10.2.2021. (A304 10:00-12:00)

Španjolski jezik 1 (9:30-11:30)
Španjolski jezik 2 (9:30-11:30)
Španjolski jezik 3 (12:00-14:00)
Španjolski jezik 4 (12:00-14:00)
LJETNI ROK: 16.06.2021. (A304, A218 i A107), 29.06.2021. (A304, A218 i A107)

Španjolski jezik 1
Španjolski jezik 2
Španjolski jezik 3
Španjolski jezik 4
JESENSKI ROK: 06.9.2021. (A304, 10:00-12:00), 15.9.2021. (A304, 10:00-12:00)

dr. sc. Maša Musulin, v. pred.

Španjolska leksikologija i leksikografija
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2

ZIMSKI ROK: 27.01.2021., 10.02.2021., 17.02.2021.
LJETNI ROK:, 14.06.2021., 01.07.2021., 14.07.2021.
JESENSKI ROK: 08.09.2021., 15.09.2021., 22.09.2021.

Dunja Frankol

Izrada nastavnih materijala 1 u 13.00
Izrada nastavnih materijala 2 u 12.00
ZIMSKI ROK: 25.01.2021. (D5); 03.02.2021. (A304); 10.02.2021. (A304)
LJETNI ROK: 16.06. 2021. (A107); 23.06. 2021. (A304); 30.06. 2021. (A304)
JESENSKI ROK: 01.09.02021. (A304); 08.09.2021. (A304); 22.09.2021. (A304)

izv. prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Kontaktna lingvistika
ZIMSKI ROK: 25.01.2021.; 08.02.2021.; 15.02.2021. u 10 h, usmeni online (moguće je fizički pristupiti pismenome ispitu ako to dopusti epidemiološka situacija)
LJETNI ROK: 14.06.2021.; 28.06.2021.; 12.07.2021. u 10h, B 323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu
JESENSKI ROK: 06.09.2021.; 13.09.2021.; 20.09.2021. u 10 h, B323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Romanski jezici i vulgarni latinitet 14.00, A-218 / Omega, BBB
ZIMSKI ROK: 26.01.2021., 02.02.2021., 09.02.2021.
LJETNI ROK: 08.06.2021., 15.06.2021., 29.06.2021.
JESENSKI ROK: 07.09.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.

mr. Daša Grković, v. lekt.

Španjolski jezik 5
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 9
ZIMSKI ROK: 27. 01. 2021., 03. 02. 2021., 17. 02. 2021.

Španjolski jezik 5
Španjolski jezik 6
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9
LJETNI ROK: 16.06.2021., 30.06.2021., 07.07.2021.

Španjolski jezik 5
Španjolski jezik 6
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9
JESENSKI ROK: 06.09.2021., 13.09.2021., 20.09.2021.

dr. sc. Bojana Mikelenić, asist.

Suvremena španjolska sintaksa 1
Suvremena španjolska sintaksa 2
Metodologija znanstvenog rada
ZIMSKI ROK: 27.01.2021., 03.02.2021., 16.02.2021.; 10.00-12.00 (A304 i A107)
LJETNI ROK: 17.6.2021. (10.00-12.00 A304 i A107), 24.06.2021. (10.00-12.00 A304 i A107), 01.07.2021. (14.00-16.00 A304 i A107)
JESENSKI ROK: 07.09.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.; 10.00-12.00, A304

Voljena Marić, v. lekt.

Latinski za romaniste 1, u 14h D6
Latinski za romaniste 2, u 14h D6
ZIMSKI ROK: 26.01.2021., 02.02.2021., 09.02.2021.
LJETNI ROK: 15.06.2021., 29.06.2021., 06.07.2021.
JESENSKI ROK: 07.09.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.

Ana Gabrijela Blažević, asist.

Povijesni pregled metodike
ZIMSKI ROK: 04.02.2021.; 18.02.2021. u 14.00; A304
LJETNI ROK: 05.07.2021.; 12.07.2021. u 12.30; dvorana naknadno
JESENSKI ROK: 16.09.2021.; 23.09.2021. u 14.00; dvorana naknadno

Glotodidaktika 1
ZIMSKI ROK: 25.01.2021.; 08.02.2021.; 15.02.2021. u 12.30; online
LJETNI ROK: 05.07.2021.; 12.07.2021. u 11.00; online
JESENSKI ROK: 16.09.2021.; 23.09.2021. u 12.30; online

ZEROJ
ZIMSKI ROK: 28.01.2021.; 11.02.2021. u 15.30; online
LJETNI ROK: 05.07.2021.; 12.07.2021. u 11.00; online
JESENSKI ROK: 16.09.2021.; 23.09.2021. u 12.30; online

Almudena Santamaría Martín, ugovorna strana lektorica

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I (12h –14h A304)*
Usmeno i pismeno izražavanje 2 (14:30h – 16:30h A304 i A107)*
Usmeno i pismeno izrazavanje 4 (17h – 19hA304 i A107)*
ZIMSKI ROK: 26.01.2021.*, 04.02.2021. (12h – 14h A218 i A304) 11.02.2021. (12h – 14h, A304)

Usmeno i pismeno izražavanje 1 (14:30h – 16:30h)*
Usmeno i pismeno izražavanje 3 (12h – 14h)*
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I (14:30h – 16:30h)*
Usmeno i pismeno izražavanje 2 (14:30h – 16:30h)*
Usmeno i pismeno izrazavanje 4 (14:30h – 16:30h)*
LJETNI ROK: 14.06.2021. (A218)*; 30.06.2021. (12h – 14h, A107)

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I
Usmeno i pismeno  izražavanje 1
Usmeno i pismeno izražavanje 2
Usmeno i pismeno izražavanje 3
Usmeno i pismeno izrazavanje 4
JESENSKI ROK: 7.09.2021., 14.09.2021. (12h – 14h, A304)

Pablo Llamas Fernández, ugovorni strani lektor

Izgovor i pravopis španjolskog jezika
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika
Usmeno i pismeno izražavanje 5
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9
ZIMSKI ROK: 01.02.2021., 08.02.2021., 15.02.2021.
LJETNI ROK: 14.06.2021., 23.06.2021., 02.07.2021.
JESENSKI ROK: 09.09.2021., 16.09.2021., 23.09.2021.

doc. dr. sc. Ana Ćavar

Književnost u nastavi španjolskog kao stranog jezika
ZIMSKI ROK: 28.01.2021., 04.02.2021., 11.02.2021., 09:00-12:00, B108
LJETNI ROK: 17.06.2021., 24.06.2021., 01.07.2021., 11:00-12:00, B108
JESENSKI ROK: 09.09.2021., 16.09.2021., 23.09.2021., 11:00-12:00, B108

nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 (9h, F310)
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 (9h, F310)
Glotodidaktika 2 (9h, F310)
ZIMSKI ROK: 02.02.2021., 09.02.2021., 16.02.2021.
LJETNI ROK: 15.06.2021., 06.07.2021.,  13.07.2021.
JESENSKI ROK: 07.9.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.

Vrednovanje i ocjenjivanje
ZIMSKI ROK: 02.02.2021. (12h, A218), 09.02.2021. (12h, A304), 16.02.2021. (12h, A304)
LJETNI ROK: 15.06.2021. (12h, A213),  06.07.2021. (12h, A304),  13.07.2021. (12h, A304)
JESENSKI ROK: 07.09.2021. (12h, A218), 14.09.2021. (12h, A218), 21.09.2021. (12h, A304)

doc. dr sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika
Povijest španjolskog jezika
ZIMSKI ROK: 26.01.2021., 02.02.2021. , 09.02.2021.
LJETNI ROK: 15.06.2021.,  23.06.2021.,  30.06.2021.
JESENSKI ROK: 07.09.2021., 14.09.2021., 21.09.2021.
svi ispiti su usmeni: F 326, termin po dogovoru

KATEDRA ZA HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI

red. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić

Novi hispanskoamerički roman u 10h
Octavio Paz i Jorge Luis Borges u 10h
Srednjevjekovna književnost u 10h
Unamuno i njegovo razdoblje u 10h
Povijest recepcije romana Don Quijote od Manche u hispanskom svijetu u 10h
Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija u 14h
Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu u 14h
Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika) u 16h
ZIMSKI ROK: 29.01.2021., 08.02.2021., 16.02.2021.
LJETNI ROK: 17.06. 2021., 24.06. 2021., 08.07. 2021.
JESENSKI ROK: 06.09.2021., 13.09.2021., 20.09.2021.

Svi ispiti održat će se usmeno i na fakultetu (osim u slučaju pogoršanja epidemioloških uvjeta), a prostorija u kojoj će se održati bit će dojavljena prijavljenim studentima dan prije održavanja ispita.

dr. sc. Gordana Matić, asist.

Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Španjolska)
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Hispanska Amerika)
Znanstvena proza Alfonsova doba
Suvremena hispanskoamerička minifikcija
Prevođenje književnih tekstova
ZIMSKI ROK: 27.01.2021., 10.02.2021., 18.02.2021.
LJETNI ROK: 16.06. 2021., 28.06. 2021., 07.07. 2021.
JESENSKI ROK: 02.09.2021., 16.09.2021., 23.09.2021.

izv. prof. dr. sc. Maja Zovko

Libro de Buen Amor: čitanje i komentar teksta
Zlatni vijek španjolske književnosti
Pregled španjolske književnosti
Hispanske književnosti XXI. stoljeća
Španjolski romantizam
ZIMSKI ROK: 01.02.2021., 08.02. 2021., 15.02.2021. u 12:30 sati
LJETNI ROK: 14.06.2021., 30.06.2021., 07.07.2021. u 10:00 sati
JESENSKI ROK: 09.09. 2021., 16.09.2021., 23.09.2021. u 10:00 sati