Ispiti

Ispitni rokovi za ak. godinu 2022./2023.

Branka Oštrec, v. lekt.

ZIMSKI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A304)
ZIMSKI ROK: 26.01.2022.(PREDROK u 14.00 i 15.30), 02.02.2023., 23.02.2023. u 14h,

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321 u 14 h)
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321 u 16 h)
ZIMSKI ROK:, 30.01.2023.,06.02.2023., 24.02.2023.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116)
ZIMSKI ROK: 27.01.2023. (u 11.30h PREDROK), 02.02.2023. u 16 h, 23.02.2023. u 16h

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116)
ZIMSKI ROK: 26.01.2023. (u 12.30h PREDROK), 02.02.2023. u 17.30 h, 23.02.2023. u 17.30h

LJETNI ISPITNI ROK:

Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 07.06.2023.(u 14h PREDROK), 14.06.2023. A304 u 16 h, 03.07.2023. A304 u 16h

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 07.06.2023.(u 17h PREDROK), 15.06.2023. A304 u 14 h, 03.07.2023. A304 u 17.30h

Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 07.06.2023.(u 15.30h PREDROK), 15.06.2023. A213 u 12h, 03.07.2023. A213 u 15h

Konsekutivno prevođenje (usmeni ispit A116)
LJETNI ROK: 15.06.2022.u 14.30h, 30.06.2023. u 16h, 07.07.2022. u 16h

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit)
LJETNI ROK: 06.06.2023.(u 17h PREDROK), 13.06.2023. A304 u 13 h, 04.07.2023. A304 u 13 h

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116)
LJETNI ROK: 06.06.2023.(u 18.30h PREDROK), 13.06.2023. u 14.30 h, 04.07.2023. u 14.30h

Teorija prevođenja (usmeni ispit, F321 u 17.30)
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 18.30 h
Prijevodne vježbe I (preddiplomski) (pismeni ispit, A116 u 14h)
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116 u 14)
LJETNI ROK: 30.06.2023., 07.07.2023.

Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116)
LJETNI ROK: 30.06.2023. u 16h, 07.07.2023.u 14h

JESENSKI ISPITNI ROK:

Teorija prevođenja (usmeni ispit, f-321) u 16 h
Institucije EU unije, Španjolske i Hrvatske (usmeni ispit, F321) u 16 h
Prijevodne vježbe I(preddiplomski) (pismeni ispit, A116) u 14 h 
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Jezici struke i frazeologija (pismeni ispit, A116) u 14 h
Prijevodne vježbe II (preddiplomski) (pismeni ispit, A116) u 14 h 
JESENSKI ROK: 07.09.2023., 14.09.2023., 21.09.2023.

Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 4 (pismeni ispit, A116) u 14 h
Konsekutivno prevođenje (usmeni ispit A116) u 16h
JESENSKI ROK: 08.09.2023., 15.09.2023., 22.09.2023.

Ana María Valencia Spoljaric, lekt.

Španjolski jezik 1 (*D5, 12-14h)
Španjolski jezik 3 (*D5, 14-16h)
ZIMSKI ROK: *31.01.2023., *07.02.2023., 14.02.2023. (A218, 14:30-16:30h)

Španjolski jezik 1 i Španjolski jezik 2 (*D5, 12-14h)
Španjolski jezik 3 i Španjolski jezik 4 (*D5, 14-16h)
LJETNI ROK: *13.06.2023., *20.06.2023., 27.06.2023. (A218, 10-12h)

Španjolski jezik 1
Španjolski jezik 2
Španjolski jezik 3
Španjolski jezik 4
JESENKI ROK: 11.09.2023., 18.09.2023. (A304, 10-12h)

dr. sc. Maša Musulin, doc.

Španjolska leksikologija i leksikografija
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2
Kontaktna lingvistika

ZIMSKI ROK: 02.02.2023. 10h , 16.02.2023. 13.30h, A304
LJETNI ROK:, 15.06.2023. 11h, 06.07.2022. 10h, 13.07.2022. 10h , A304
JESENSKI ROK: 07.09.2023. 11h, 20.09.2023. 13.30h, A304

Dunja Frankol

Izrada nastavnih materijala 1

ZIMSKI ROK: 01.02.2022. (A304); 08.02.2023. (A304); 15.02.20223 (A304) u 13.00 – 16,00 h
LJETNI ROK: 14.06.2023. (A304); 28.06.2023. (A107); 05.07. 2023. (A304) u 12,00 h
JESENSKI ROK: 13.09.2023. (A304); 20.09.2023. (A213) u 12,00 h

Izrada nastavnih materijala 2

ZIMSKI ROK: 01.02.2022. (A304); 08.02.2023. (A304); 15.02.20223 (A304) u 12.00 h
LJETNI ROK: 14.06.2023. (A304); 28.06.2023. (A107); 05.07. 2023. (A304)13,00 – 16,00 h
JESENSKI ROK: 13.09.2023. (A304); 20.09.2023. (A213) u 13,00 – 16,00 h

Španjolski jezik 1 (*D5, 12-14h)
ZIMSKI ROK: *31.01.2023., *07.02.2023., 14.02.2023. (A218, 14:30-16:30h)

Španjolski jezik 1 i Španjolski jezik 2 (*D5, 12-14h)
LJETNI ROK: *13.06.2023., *20.06.2023., 27.06.2023. (A218, 10-12h)

Španjolski jezik 1 
Španjolski jezik 2 
JESENSKI ROK: 11.09.2023., 18.09.2023. (A304, 10-12h)

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Romanski jezici i vulgarni latinitet 14.00, A-218

ZIMSKI ROK: 31.01.2023., 07.02.2023., 14.02.2023.
LJETNI ROK: 13.06.2023., 20.06.2023., 27.06.2023.
JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

dr. sc. Daša Grković, v. lekt.

Španjolski jezik V
Španjolski jezik VI
Španjolski jezik 7
Španjolski jezik 8
Španjolski jezik 9

ZIMSKI ROK: 01. 02. 2023., 08.02.2023., 22.02.2023.
LJETNI ROK: 14.06.2023., 28.06.2023., 05.07.2023.
JESENSKI ROK: 04.09.2023., 11.09.2023., 18.09.2023.

dr. sc. Bojana Mikelenić, v. asist.

Suvremena španjolska sintaksa 1
Suvremena španjolska sintaksa 2
Metodologija znanstvenog rada

ZIMSKI ROK: 01.02.2023., 08.02.2023., 15.02.2023.; 10-12h, D5
LJETNI ROK: 14.06.2023., 21.06.2023., 28.06.2023.; 14-16h, D5
JESENSKI ROK: 13.09.2022. (14-16h), 21.09.2022. (10-12h); A304

Voljena Marić, lektorica

Latinski za romaniste 1, u 8h D6
Latinski za romaniste 2, u 8h D6

ZIMSKI ROK: 31.01.2023., 07.02.2023., 14.02. 2023.(D5)
LJETNI ROK: 13.06.2023., 20.06.2023., 04.07.2023.
JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12. 09. 2023., 19.09. 2023.

Ana Gabrijela Blažević, asist.

Povijesni pregled metodike
ZEROJ

ZIMSKI ROK: 09.02.2023.; 16.02.2023. A304 u 9.30;
LJETNI ROK: 14.06.2023.; 21.06.2022. u 9.30; F310
JESENSKI ROK: 14.09.2023.; 21.09.2023. u 9.30; F310

Almudena Santamaría Martín

Usmeno i pismeno izražavanje 2
Usmeno i pismeno izražavanje 4
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1
ZIMSKI ROK: 2.02.2023., 9.02.2023., 16.02.2023. (12h – 13:30h u A218)

Usmeno i pismeno izražavanje 1
Usmeno i pismeno izražavanje 2
Usmeno i pismeno izražavanje 3
Usmeno i pismeno izražavanje 4
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 1
LJETNI ROK: 14.06.2023., 21.06.2023., 28.07.2023. (10h – 11:30h u A218)
JESENSKI ROK: 07.09.2023., 14.09.2023.(10h – 11:30h u A218)

Pablo Llamas Fernández

Izgovor i pravopis španjolskog jezika, 14:30-16:00
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika, 14:30-16:00
Usmeno i pismeno izražavanje V, 16:00-17:30
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III, 16:00-17:30
Španjolski jezik 7, 17:30-19:00
Španjolski jezik 8, 17:30-19:00
Španjolski jezik 9, 17:30-19:00

ZIMSKI ROK: 30.01.2023., 06.02.2023.,  13.02.2023. – A304
LJETNI ROK: 12.06.2023. (A107), 20.06.2023.(A304), 28.06.2023.(A304)
JESENSKI ROK: 08.09.2023., 15.09.2023., 22.09.2023. – A304

nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 – 9h
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 – 9h
ZIMSKI ROK: 30.1.2023. (A304), 06.02.2023. (A304), 13.02.2023. (A304)
LJETNI ROK: 12.06.2023. (A304), 19.06.2023. (A304),  03.07.2023. (A304)
JESENSKI ROK: 04.09.2023. (A304), 11.09.2023. (A107), 18.09.2023. (A107)

Glotodidaktika 1 – 9h
Glotodidaktika 2  – 9h
Individualni čimbenici u ovladavanju stranim jezikom  – 9h
ZIMSKI ROK: 31.01.2023.(A304), 07.02.2023. (A218), 14.02.2023. (F310)
LJETNI ROK: 13.06.2023. (A218), 20.06.2023.(A304),  04.07.2023. (F310)
JESENSKI ROK: 05.09.2023. (F310), 12.09.2023.(F310), 19.09.2023.(A304)

Vrednovanje i ocjenjivanje – 12h
ZIMSKI ROK: 30.01.2023. (A304), 06.02.2023. (A213), 13.02.2023. (A213)
LJETNI ROK: 12.06.2023. (A213),  19.06.2023. (A304),  03.07.2023. (A213)
JESENSKI ROK: 04.09.2023. (A213), 11.09.2023. (A213), 18.09.2023. (A213)

doc. dr sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika
Povijest španjolskog jezika

ZIMSKI ROK: 31.01.2023., 07.02.2023., 14.02.2023.
LJETNI ROK: 13.06.2023.,  20.06.2023.,  27.06.2023.
JESENSKI ROK: 05.09.2023., 12.09.2023., 19.09.2023.

F326 Termin po dogovoru

KATEDRA ZA HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI

doc. dr. sc. Gordana Matić

Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Španjolska)
Kultura i civilizacija hispanskoga svijeta (Hispanska Amerika)
Suvremena hispanskoamerička minifikcija
Prevođenje književnih tekstova
Novi hispanskoamerički roman
Octavio Paz i Jorge Luis Borges
Afirmacija hispanskoameričke književnosti u svijetu

ZIMSKI ROK: 31.01.2022., 09.02.2022., 16.02.2022. (11.00-13.00, A304)
LJETNI ROK: 15.06.2022., 29.06.2022.,  06.07.2022. (10.00-12.00, D-4)
JESENSKI ROK: 04.09.2022., 14.09.2022., 20.09.2022. (11.00-13.00, A304)

izv. prof. dr. sc. Maja Zovko

Hispanskoamerička književnost i europska periodizacija od 16. do 19. stoljeća
Zlatni vijek španjolske književnosti
Pregled španjolske književnosti
Hispanske književnosti XXI. stoljeća
Španjolski romantizam
Libro de Buen Amor: čitanje i komentar teksta
Povijest recepcije romana Don Quijote od Manche u hispanskom svijetu

ZIMSKI ROK: 06.02.2023., 13.02. 2023., 20.02.2023. (D4 od 12:30-14:30)
LJETNI ROK: 12.06.2023., 26.06.2023., 03.07.2023. (A304 od 12:30-14:30)
JESENSKI ROK: 08.09. 2023., 15.09.2023., 22.09.2022. (A304 od 10:00-12:00)

Književnost srednjeg vijeka 
Unamuno i njegovo razdoblje
ZIMSKI ROK: 07.02.2023., 14.02. 2023., 21.02.2023. (A304 od 08:00-10:00)
LJETNI ROK: 13.06.2023., 27.06.2023., 04.07.2023.  (A304 od 08:00-10:00)
JESENSKI ROK: 07.09. 2023., 14.09.2023., 21.09.2023. (A304 od 08:00-10:00)