Ispiti

Ispitni rokovi za studente “predbolonjskog” slobodnog studija

Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti (informacije, okvirne teme)

Zimski ispitni rok:
31.01.2017. u 12:30, A-301
07.02.2017., u 12:30, A-301
14.02.2017., u 12:30, A-301

Ljetni ispitni rok:
13.06.2017. u 12:30, dvorana naknadno
20.06.2017. u 11:00, F-327
04.07.2017. u 11:00, F-327

Jesenski ispitni rok:
05.09.2017. u 11:30, F-327
12.09.2017. u 11:30, F-327
19.09.2017. u 11:30, F-327

Dekanski rok:
26.09.2017. u 11:30, F-327

Delia Georgeta Ćupurdija, lektorica

Rumunjske jezične vježbe I
Rumunjske jezične vježbe II

Zimski ispitni rok:
30.01.2017 u 9:30 – A 213
06.02.2017 u 9:30 – A 213
13.02.2017 u 9:30 – A 213

Ljetni ispitni rok:
12.06.2017 u 9:30 – A 213
19.06.2017 u 9:30 – A 213
26.06.2017 u 9:30 – A 213

Jesenski ispitni rok:
22.09.2017 u 9:30 – F-320
15.09.2017 u 9:30 – F-320
08.09.2017 u 9:30 – F-320

Konverzacijske vježbe 1 i 2

Zimski ispitni rok:
30.01.2017 u 11:00 – A 213

06.02.2017 u 11:00 – A 213

13.02.2017 u 11:00 – A 213

Ljetni ispitni rok:
12.06.2017 u 11:30 – A 213

19.06.2017 u 11:30 – A 213

26.06.2017 u 11:30 – A 213

Jesenski ispitni rok:
22.09.2017 u 9:30 – F-320

15.09.2017 u 9:30 – F-320

08.09.2017 u 9:30 – F-320

Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

Zimski ispitni rok:
30.01.2017 u 11:00 – A 213

06.02.2017 u 11:00 – A 213

13.02.2017 u 11:00 – A 213

Ljetni ispitni rok:
12.06.2017 u 13:00 – A 213

19.06.2017 u 13:00 – A 213

26.06.2017 u 13:00 – A 213

Jesenski ispitni rok:

22.09.2017 u 9:30 – F-320

15.09.2017 u 9:30 – F-320

08.09.2017 u 9:30 – F-320

Vježbe iz prevođenja 2

Zimski ispitni rok:
30.01.2017 u 11:00 – A 213

06.02.2017 u 11:00 – A 213

13.02.2017 u 11:00 – A 213

Ljetni ispitni rok:

12.06.2017 u 13:00 – A 213

19.06.2017 u 13:00 – A 213

26.06.2017 u 13:00 – A 213

Jesenski ispitni rok:
22.09.2017 u 9:30 – F-320

15.09.2017 u 9:30 – F-320

08.09.2017 u 9:30 – F-320

dr. sc. Clara Căpăţînă, ug. lektor

Rumunjske jezične vježbe III
Rumunjske jezične vježbe IV
Rumunjske jezične vježbe V
Rumunjske jezične vježbe VI
Rumunjski jezik I
Rumunjski jezik II
Rumunjski jezik III

Zimski ispitni rok:
30.01.2017.
06.02.2017.
13.02.2017. u 12:00, A218

Ljetni ispitni rok:
13.06.2017.
27.06.2017. u 11:00, F 320
04.07.2017. u 11:00, F 320

Jesenski ispitni rok:
05.09.2017. u 11:30, F-327
12.09.2017. u 11:30, F-320
19.09.2017. u 11:30, F-320

Dekanski rok:
26.09.2017. u 11:30, F-327

dr. sc. Dražen Varga, izv. prof.

Sintaksa rumunjskog jezika
Romanski jezici i vulgarni latinitet
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku

Zimski ispitni rok:
31.01., 07.02., 14.02.2017., 12.00, F327

Ljetni ispitni rok:
13.06., 20.06., 27.06.2017., 12.00, F327

Jesenski ispitni rok:
05.09., 12.09., 19.09.2017., 12.00, F327

dr. sc. Petar Radosavljević, doc.

Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
Istrorumunjski             

Morfologija rumunjskog jezika
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

Zimski ispitni rok:
31.01.2017.
07.02.2017.
14.02.2017. istrorumunjski u 11:30, F-327; pismeni ispiti u u 12:30, A-301

Ljetni ispitni rok:
13.06.2017. u 10:00 F-327 Istrorumunjski, Bajaški rumunjski i usmeni ispiti za studente koji su položili kolokvij iz Morfologije. U 12:30 pismeni ispiti – dvorana naknadno
20.06.2017. u 11:00, F-327
04.07.2017. usmeni ispiti u 10:00, F-327, pismeni ispiti u 11:00, F-327

Jesenski ispitni rok:
05.09.2017. usmeni ispiti u 10:00, F-327, pismeni ispiti u 11:30, F-327
12.09.2017. usmeni ispiti u 10:00, F-327, pismeni ispiti u 11:30, F-327
19.09.2017. usmeni ispiti u 10:00, F-327, pismeni ispiti u 11:30, F-327

Dekanski rok:
26.09.2017. usmeni ispiti u 10:00, F-327, pismeni ispiti u 11:30, F-327

dr. sc. Ivana Olujić, doc.

Povijest rumunjske književnosti I
Povijest rumunjske književnosti II

Seminar iz književnosti I/III
Suvremena rumunjska proza

Zimski ispitni rok:
09.02.2017. u 10:00, F-320
16.02.2017. u 10:00, F-320
23.02.2017. u 10:00, F-320

Ljetni ispitni rok:
12.06.2017., u 9:00, F-320
28.06.2017., u 9:00, F-320
05.07.2017., u 9:00, F-320

Jesenski ispitni rok:
06.09.2017., u 11:00, F-320
13.09.2017., u 11:00, F-320
20.09.2017., u 11:00, F-320

dr. sc. Castilia Manea-Grgin, doc. 

Uvod u rumunjsku civilizaciju
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu

Zimski ispitni rok:
13.02.2017. u 09.30, A104
20.02.2017. u 09.30, A104

Ljetni ispitni rok:
26.06.2017. u 09.30, A104
03.07.2017. u 09.30, A104

Jesenski ispitni rok:
11.09.2017. u 09.30, A104
18.09.2017. u 09.30, A104

dr. sc. Gorana Bikić-Carić, viša lektorica

Povijest rumunjskog jezika

Zimski ispitni rok:
02.02., 20.02., 21.02.2017., 13.00, F326

Ljetni ispitni rok:
12.06., 13.06., 27.06.2017., 13.00, F326

Jesenski ispitni rok:
06.09., 19.09., 20.09.2017., 13.00, F326

Voljena Marić, viša lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

Zimski ispitni rok:
30.01., 08. i 20.02.2017. u 14 sati u D6

Ljetni ispitni rok:
12.06., 26.06., 10.07.2017. u 14 sati u D6

Jesenski ispitni rok:
14.09., 18.09.2017. u 16 sati u D6

dr. sc. Sandra Požar, znan. sur.

Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

Zimski ispitni rok:
01.02.2017. u 17:00, F-327
08.02.2017. u 17:00, F-327
22.02.2017. u 17:00, F-327

Ljetni ispitni rok:
14.06.2017. u 17:00, F-327
28.06.2017. u 17:00, F-327
05.07.2017. u 17:00, F-327

Jesenski ispitni rok:
30.08.2017. u 17:00, F-327
06.09.2017. u 17:00, F-327
20.09.2017. u 17:00, F-327