Ispiti

Završni ispit na studiju Rumunjskog jezika i književnosti (informacije za ispit, okvirne teme)

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02.2024., 20.02.2024. vrijeme i dvorana naknadno

LJETNI ROK: 11.06.2024., 02.07.2024. vrijeme i dvorana naknadno

JESENSKI ROK: 05.09.2024., 19.09.2024. vrijeme i dvorana naknadno

 

Delia Georgeta Ćupurdija, lekt.

Rumunjske jezične vježbe I
Rumunjske jezične vježbe II
Rumunjske jezične vježbe III
Rumunjske jezične vježbe IV
Konverzacijske vježbe 1
Vježbe iz prevođenja II
Lingvistički opis odabranog romanskog idioma

ZIMSKI ROK: 30.01.2024. 14:00-16:00  u A213; 06.02.2024. 9:30-13:00 u A213; 13.02.2024.  14:00-16:00  u A213;
LJETNI ROK: 11.06.2024. 09:30 -12:00 u A213; 21.06.2024. 9:30-13:00 u A213 ;
JESENSKI ROK: 11.09.2024. 9:30-12:00 F-320; 20.09.2024. 9:30-12:00 F-320

 

dr. sc. Dražen Varga, red. prof.

Sintaksa rumunjskog jezika 
Uvod u balkansku arealnu lingvistiku
Romanski jezici i vulgarni latinitet
(ispiti se održavaju u 14.00 sati)

ZIMSKI ROK: 30.01.2024. (A218), 06.02.2024. (A218), 13.02.2024. (A218)
LJETNI ROK: 11.06.2024. (A107), 25.06.2024. (A107)
JESENSKI ROK: 03.09.2024. (A107), 17.09.2024. (A304)

 

dr. sc. Petar Radosavljević, izv. prof.

Uvod u opću i rumunjsku lingvistiku
Fonetika i fonologija rumunjskog jezika
Istrorumunjski             

Morfologija rumunjskog jezika
Jezik Roma Bajaša u Hrvatskoj – bajaškorumunjski dijalekti

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02.2024., 20.02.2024. vrijeme i dvorana naknadno

LJETNI ROK: 11.06.2024., 02.07.2024. vrijeme i dvorana naknadno

JESENSKI ROK: 05.09.2024., 19.09.2024. vrijeme i dvorana naknadno

 

dr. sc. Ivana Olujić, izv. prof.

Uvod u rumunjsku civilizaciju
Povijest rumunjske književnosti I
Povijest rumunjske književnosti II

Seminar iz književnosti I/III

Suvremena rumunjska proza
Vježbe iz prevođenja I
Rumunjska usmena književnost i njezin utjecaj na rumunjsku kulturu

ZIMSKI ROK: 29.01.2024., 08.02.2024., 15.02.2024. u 10:00 u F320
LJETNI ROK: 13.06.2024., 03.07.2024. u 10:00 u F320
JESENSKI ROK: 05.09.2024.; 19.09.2024. u 10:00 u F320

 

dr. sc. Silvia Giurgiu, ug. lektor

Rumunjske jezične vježbe V
Rumunjske jezične vježbe VI
Rumunjski jezik I
Rumunjski jezik II
Rumunjski jezik III
Konverzacijske vježbe 2

Zimski ispitni rok: 29.01.2024, 05.02.2024, 22.02.2024.  (10:00 – 13:30, dvorana naknadno)
LJETNI ROK: 27.06.2024., 10.07.2024. (10:00 – 13:30, dvorana naknadno)
JESENSKI ROK: 26.08.2024., 06.09.2024. (10:00 – 13:30, dvorana naknadno)

 

dr. sc. Gorana Bikić-Carić, izv. prof.

Lingvistika za romaniste
Poredbena romanska lingvistika
Povijest rumunjskog jezika

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 06.02.2024., 13.02.2024.
LJETNI ROK: 11.06.2024.,  20.06.2024.,  27.06.2024.
JESENSKI ROK: 03.09.2024., 12.09.2024., 19.09.2024.
F326 Termin po dogovoru (za točan termin javiti se na gbcaric@ffzg.hr)

 

dr. sc. Sandra Požar, viša znan. sur.

Rumunjsko-slavenski jezični kontakti

ZIMSKI ROK: 07.02.2024., 14.02.2024., 21.02.2024. (17:00, F-327)
LJETNI ROK: 12.06.2024., 03.07.2024. (17:00, F-327)
JESENSKI ROK: 28.08.2024., 18.09.2024. (17:00, F-327)

 

Voljena Marić, viša lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

ZIMSKI ROK: 30.01.2024., 6.02.2024., 13.02.2024. u 12 u D3
LJETNI ROK: 11.06.2024., 02.07.2024. u 12 u D3
JESENSKI ROK: 03.09.2024.( u 12 u D3),  17.09. 2024. (u 12 u D6)

 

dr. sc. Castilia Manea-Grgin, nasl. izv. prof.

Zimski ispitni rok:

Ljetni ispitni rok:

Jesenski ispitni rok: