Nastavnici

Stalni zaposlenici

Dr.sc. Nikica Talan, red. prof.
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: slobodni studijski semestar
E-mail: ntalan@ffzg.unizg.hr

Dr. sc. Nina Lanović, doc. 
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:00 – 13:00
E-mail: nina.lanovic@ffzg.unizg.hr

Dr.sc. Daliborka Sarić, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: srijedom 11:00 – 12:00
E-mail: dsaric@ffzg.unizg.hr, daliborka.sarich@gmail.com

Dr.sc. Majda Bojić, docentica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: četvrtkom 11:00 – 12:00
E-mail: mbojic@ffzg.unizg.hr

Ana Ille Horvat, viša lektorica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: po dogovoru (u vrijeme jesenskog ispitnog roka)
E-mail: aille@ffzg.unizg.hrana_ille@yahoo.com

Maria Jose Homem, portugalska lektorica
Ured: F 323 i A 110 (Centro de Língua Portuguesa) tel: 01/4092-338 i 01/4090-283
Vrijeme primanja: utorkom 15:00 – 16:00 u A110
E-mailm.jose.homem@gmail.com 

Davor Gvozdić, lektor 
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: četrvtkom 08:00 – 09:00
E-mail: dgvozdic@ffzg.unizg.hr, dav.gvozdic@gmail.com

 

Vanjski suradnici

Marina Deur, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: četvrtkom 16:00 – 17:00
E-mail: marina.deur@gmail.com