Nastavnici

Stalni zaposlenici

Dr.sc. Nikica Talan, red. prof.
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 16:00 – 17:00
E-mail: ntalan@ffzg.hr

Dr. sc. Nina Lanović, doc. 
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:00-13:00
E-mail: nina.lanovic@ffzg.hr

Dr.sc. Daliborka Sarić, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 12:30 – 13:30
E-mail: dsaric@ffzg.hr, dalibor_ka@hotmail.com

Dr.sc. Majda Bojić, docentica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: četvrtkom 08:30 – 09:30
E-mail: mbojic@ffzg.hr

Ana Ille Horvat, viša lektorica
Ured: F 322 tel: 01/4092-340
Vrijeme primanja: srijedom 12:30 – 13:30
E-mail: aille@ffzg.hrana_ille@yahoo.com

Maria Jose Homem, portugalska lektorica
Ured: F 323 i A 110 (Centro de Língua Portuguesa) tel: 01/4092-338 i 01/4090-283
Vrijeme primanja: petkom 14:00 – 15:00
E-mailm.jose.homem@gmail.com 

Davor Gvozdić, lektor 
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: srijedom 09:30 – 10:30
E-mail: dav.gvozdic@gmail.com

Vanjski suradnici

Marina Deur, viša lektorica
Ured: F 323 tel: 01/4092-338
Vrijeme primanja: četvrtkom 17:00 – 18:00
E-mail: marina.deur@gmail.com