Ispiti

ISPITNI ROKOVI U AK. GOD. 2019./2020.

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU KLAUZURE:
Pratit ćemo  tijek novonastalih okolnosti. Ako prilike to dopuste, klauzura će se održavati na Filozofskom fakultetu u uobičajenom obliku i po zadanom rasporedu ispita. Ako to pak ne bude dopušteno, klauzura će se održati virtualno, putem sustava Omega, u obliku zadaće-eseja.

KLAUZURA (zimski ispitni rok)

27.01.2020. A 304 od 11-13h

03.02.2020. A213 13 – 15h

21.02.2020. A 218 od 11-13h

red. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić,

Francuska lingvistika 1

Francuska lingvistika 2

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Posturomimogestualnost, vidljivi dio multimodalnog iskaza

Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene

Lingvistika iskazivanja i pragmatika

 

ZIMSKI ROK: 27.01.2020. (A107), 03.02.2020. (A304), 17.02.2020. (A213) 12-14h

LJETNI ROK: 15.06.2020. (A209),  02.07.2020. (A213),  09.07.2019. (A213) 12-14h

JESENSKI ROK: 02.09.2020. (A213), 09.09.2020. (A213), 16.09.2020. (A213) 12-14h

 

Dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.

Francuska književnost: povijest i periodizacija

Francuska književnost: 17. stoljeće

Francuska književnost: srednjovjekovlje

Od latinskog do francuskog

Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova

Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze

Čitanje Quignarda

Čitanje Nancyja

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020. u 10.00 sati, F 308

LJETNI ROK: 17.06.2020., 24.06.2020., 01.07.2020. u 10.00 sati, F 308

JESENSKI ROK: 01.09.2020, 08.09.2020., 15.09.2020. u 10.00 sati, F 308

 

 

 

doc. dr. sc. Maja Zorica

Uvod u teoriju književnosti

Teorija književnosti

Francuska književnost : 19. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 19. stoljeće (poezija – drama)

Francuska književnost : 20. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 20. stoljeće (poezija – drama)

ZIMSKI ROK: 27.01.2020., 03.02.2020., 10.02.2020., 09.00 sati

LJETNI ROK: 15.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020., 09.00 sati

JESENSKI ROK: 04.09.2020., 11.09.2020., 18.09.2020., 09.00 sati

 

  1. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt.

Kanadska kultura i književnost 1

Kanadska kultura i književnost 2

Uvod u prevođenje

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 1

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 2

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 3

Traduktologija

Terminologija

 

ZIMSKI ROK: 28.01.2020. (10.00 F327), 04.02.2020. (10.00 F327), 21.02.2020. (10.00 F327)

LJETNI ROK: 16.06.2020. (10.00 F327), 23.06.2020. (10.00 F327), 30.06.2020. (10.00 F327)

JESENSKI ROK: 01.09.2020.(10.00 F327), 08.09.2020.(10.00 F327), 15.09.2020.(10.00 F327)

Marta Petrak, asistentica

Semantički seminar 1

Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata

ZIMSKI ROK: 27.01.2019., 03.02.2019., 17.02.2019., 9:30h, F328

LJETNI ROK: 15.06.2019., 01.07.2019., 08.07.2019., 9:30h, F328

JESENSKI ROK: 07.09.2019., 14.09.2019., 21.09.2019., 9:30h, F328

Klauzura

ZIMSKI ROK: 27.01.2019., 03.02.2019., 21.02.2019. – naknadno

LJETNI ROK: 15.06.2019., 01.07.2019., 10.07.2019. – naknadno

JESENSKI ROK: 07.09.2019., 14.09.2019., 25.09.2019. – naknadno

 

 

Nicolas Hanot

Francuske jezične vježbe 1

Francuske jezične vježbe 2

Frankofone civilizacije I

Frankofone civilizacije II

Belgijska književnost na francuskom jeziku 1

Belgijska književnost na francuskom jeziku 2

ZIMSKI ROK: 27.01.2020., 06.02.2020., 19.02.2020, 11.00-14.00 u A213

LJETNI ROK: 15.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020., 11.00-14.00 u A213

JESENSKI ROK: 01.09.2020., 18.09.2020, 25.09.2019, 11.00-14.00 u A213

 

Dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica

Francuski jezik 5

Francuski jezik 6

Francuski jezik 7

Francuski jezik 8

Francuski jezik 9

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2020. (14:00 – 17:00 D3), 05.02.2020. (14:00 – 17:00 D3.), 12.02.2020. (14:00 – 17:00 D3.)

LJETNI ROK: 17.06.2020. (16:00 – 19:00 D7),  02.07.2020. (16:00 – 19:00  D7.),  09.07.2020. (16:00 – 19:00 D7)

JESENSKI ROK: 02.09.2020. (14:00 – 17:00 D5), 09.09.2020. (14:00 – 17:00 D5), 23.09.2020. (15:00 – 18:00 D5)

 

Jean-Baptiste Bernard

Francuske jezične vježbe 3: 11-12:30

Francuski jezik 7 (vježbe): 8.00-9.30

Francuski jezik 9 (vježbe): 9.30-11.00

 

ZIMSKI ROK: 27.01.2019.(A218),03.02.2020. (A213), 10.02.2020. (A218)

LJETNI ROK: 11.06.2020. (A218), 18.06.2020. (A218), 25.06.2020. (A218)

JESENSKI ROK: 11.09.2020. (A304), 18.09.2020. (A218), 25.09.2020. (A218)

 

 

 

Tomislava Bošnjak Botica

Hrvatski za prevoditelje

ZIMSKI ROK*: 31.01.2020., 7.02.2020., 21.02.2020.

LJETNI ROK: 15.06.2020., 29.06.2020., 06.07.2020.

JESENSKI ROK*: 04.09.2020., 11.09.2020., 25.09.2020.

 

Napomena:

*Točno vrijeme i mjesto za zimski i jesenski rok određuje se po dogovoru.

Za ljetni ispitni rok broj dvorane i vrijeme objavit će se naknadno.

 

nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

 Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije (13h30, F310)

ZIMSKI ROK: 04.02.2019., 11.02.2019., 18.02.2019.

LJETNI ROK: 16.06.2019.,  30.06.2019.,  07.07.2019.

JESENSKI ROK: 08.09.2019., 15.09.2019., 22.09.2019.

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuski jezik 1

Francuski jezik 2

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuska leksikologija i leksikografija

Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

 

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Metodologija čitanja i pisanja

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 11.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 19.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 23.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 01.07.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 15.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 22.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Prevođenje književnih tekstova

Poetika prevođenja

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Vedrana Berlengi Kapušin, lekt.

Francuski jezik 3

Francuski jezik 4

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 11.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 19.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 23.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 01.07.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 15.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 22.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

Vedrana Berlengi Kapušin, lekt.

Praksa 1

Praksa 2

Metodika nastave francuskog jezika

 

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9h A213), 11.02.2020. (9h A213), 19.02.2020. (9h A213)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9h30 F307), 23.06.2020. (9h30 F307), 01.07.2020. (9h30 F307)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9h30 F307), 15.09.2020. (9h30 F307), 22.09.2020. (9h30 F307)

 

doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski

Francuska ortoepija 1

Francuska ortoepija 2

Francuska fonetika 1

Lingvistički opis francuskog jezika

 

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020. u A213 12-13.30

LJETNI ROK: 16.06.2020. (A107),  23.06.2020. (A304), 30.06.2020. (A107) 10-11.30

JESENSKI ROK: 08.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020. u A213 10-11.30

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Uvod u francusku sintaksu 16.00-17.30, A-218

Sintaksa složene rečenice   16.00-18.00, A-218

Romanski jezici i vulgarni latinitet 18.00, F-327

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020.

LJETNI ROK: 16.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020.

JESENSKI ROK: 01.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020.

 

 

Doc. dr sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste 11.30-13h

Poredbena romanska lingvistika 11.30-13h

Semantički seminar 2 11.30-13h

ZIMSKI ROK: 28.01.2020. (A 107), 04.02.2020. (A 107), 11.02.2020. (A 102)

LJETNI ROK: 16.06.2020. (A 107),  23.06.2020. (A 304),  30.06.2020. (A 107)

JESENSKI ROK: 03.09.2020. (A 107), 10.09.2020. (A 304), 17.09.2020. (A 213)

 

dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof. u miru

Čitanje Marguerite Duras

Francuski romantizam

Čitanje Prousta

Od romantizma do simbolizma

ZIMSKI ROK: 31.01.2020.; 07.02.2020.; 21.02.2020.

LJETNI ROK: 19.06.20120., 26.06.2020., 03.07.2020.

JESENSKI ROK: 11.09.2020., 18.09.2020., 25.09.2020.

 

doc. dr. sc. Marinko Koščec

 

Francuska književnost 18. stoljeća u 16.00 Dvorana 5

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski u  17.30  A 107

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2020., 05.02.2020., 12.02.2020.

 

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski u 17.00  A 107

Francuska književnost 18. stoljeća u 15.30  F 326

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

LJETNI ROK: 17.06.2020., 24.06. 2020., 08.07.2020.

 

Francuska književnost 18. stoljeća u 15.30  F 326

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski u 15.30  F 326

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

JESENSKI ROK: 02.09.2020., 16.09.2020., 23.09.2020.

 

izv. prof. dr.sc. Ivana Franić

Proces usvajanja drugog jezika

Glotodidaktika

Učenje francuskoga jezika u ranoj školskoj dobi

Razredni diskurs

ZIMSKI ROK: 06.02.2020.; 13.02.2020.; 20.02.2020. u 18:00

LJETNI ROK: 18.06.2020.; 02.07.2020.; 07.07.2020. u 18:00

JESENSKI ROK: 03.09.2020.; 10.09.2020.; 17.09.2020. u 18:00

Vanja Kulaš, vanjska suradnica

Suvremeni frankofoni film

ZIMSKI ROK: 30.01.2020. (14.00 A-107), 12.02.2020. (11.00 A-107) 19.02.2020. (13.00 A-304)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11.00 A-304), 25.06. 2020. (11.00 A-304), 06.07.2020. (11.00 A-107)

JESENSKI ROK: 01.09.2020. (11.00 A-107), 09.09.2020. (10.00 A-304), 17.09.2020. (10.00 A-304)