Ispiti

ISPITNI ROKOVI U AK. GOD. 2019./2020.

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Klauzura

ZIMSKI ROK: 27.01.2020. (A107), 03.02.2020. (A304), 17.02.2020. (A213) 14-15h
LJETNI ROK: 15.06.2020., 01.07.2020., 10.07.2020. 14-15h na omegi
JESENSKI ROK: 02.09.2020. (A213), 09.09.2020. (A213), 16.09.2020. (A213) 14-15h

UPUTE ZA STUDENTE O PROVOĐENJU ZAVRŠNOG ISPITA (KLAUZURE)
NA STUDIJU FRANCUSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Ispiti će, kao i dosada, biti pismeni, u obliku eseja. Odvijat će se putem Omege. Na početku ćete vidjeti sva pitanja, a zatim ćete odabrati jedno na koje ćete odgovarati. Jednom kad odaberete pitanje, ne možete se više vratiti na početni zaslon.

Tijekom odvijanja klauzure trebate se pridržavati svih uputa koje je za pismene ispite objavio CPEU: https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?ufaq=kako-da-pristupim-pismenom-ispitu-na-daljinu-studenti i https://cpeu.ffzg.unizg.hr/?page_id=2105. Za ispit trebate, dakako, imati računalo ili pametni telefon te pristup internetu.

Vrijeme trajanja ispita je 60 minuta.

Svakako podesite francusku tipkovnicu na svojem računalu kako biste mogli koristiti sve znakove koji vam trebaju (à, è, itd.).

Bilo bi dobro da u vrijeme vašeg rješavanja ispita nitko od ukućana paralelno ne održava video pozive, ne preuzima veće količine podataka s interneta i sl. kako ne bi došlo do pucanja veze. Ako ipak dođe do takvih tehničkih problema, odmah se javite na mail uredu CPEU (cpeu@ffzg.hr) ili na njihov telefon 099/2191374.

Studenti koji su se prijavili za polaganje završnoga ispita (klauzure) na studijskoj grupi Francuski jezik i književnost trebaju što prije poslati svoju mail adresu asist. Marti Petrak (mpetrak@ffzg.hr) kako bi ih se upisalo u kolegij Klauzura na Omegi i kako bi dobili lozinku za pristup ispitu.

 

red. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić,

Francuska lingvistika 1

Francuska lingvistika 2 – 15.06.2020. (u 12.30 A209)

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Posturomimogestualnost, vidljivi dio multimodalnog iskaza

Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene

Lingvistika iskazivanja i pragmatika

 

ZIMSKI ROK: 27.01.2020. (A107), 03.02.2020. (A304), 17.02.2020. (A213) 12-14h

LJETNI ROK: 15.06.2020. (A209),  02.07.2020. (A213),  09.07.2019. (A213) 12-14h

JESENSKI ROK: 02.09.2020. (A213), 09.09.2020. (A213), 16.09.2020. (A213) 12-14h

 

Dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.

Francuska književnost: povijest i periodizacija

Francuska književnost: 17. stoljeće

Francuska književnost: srednjovjekovlje

Od latinskog do francuskog

Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova

Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze

Čitanje Quignarda

Čitanje Nancyja

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020. u 10.00 sati, F 308

LJETNI ROK: 17.06.2020., 24.06.2020., 01.07.2020. u 10.00 sati, F 308

JESENSKI ROK: 01.09.2020, 08.09.2020., 15.09.2020. u 10.00 sati, F 308

 

 

 

doc. dr. sc. Maja Zorica

Uvod u teoriju književnosti

Teorija književnosti

Francuska književnost : 19. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 19. stoljeće (poezija – drama)

Francuska književnost : 20. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 20. stoljeće (poezija – drama)

ZIMSKI ROK: 27.01.2020., 03.02.2020., 10.02.2020., 09.00 sati

LJETNI ROK: 15.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020., 09.00 sati

JESENSKI ROK: 04.09.2020., 11.09.2020., 18.09.2020., 09.00 sati

dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, v. lekt.

Kanadska kultura i književnost 1

Kanadska kultura i književnost 2

Uvod u prevođenje

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 1

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 2

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 3

Traduktologija

Terminologija

 

ZIMSKI ROK: 28.01.2020. (10.00 F327), 04.02.2020. (10.00 F327), 21.02.2020. (10.00 F327)

LJETNI ROK: 16.06.2020. (10.00 F327), 23.06.2020. (10.00 F327), 30.06.2020. (10.00 F327)

JESENSKI ROK: 01.09.2020.(10.00 F327), 08.09.2020.(10.00 F327), 15.09.2020.(10.00 F327)

Marta Petrak, asistentica

Semantički seminar 1

Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata

ZIMSKI ROK: 27.01.2019., 03.02.2019., 17.02.2019., 9:30h, F328

LJETNI ROK: 15.06.2019., 01.07.2019., 08.07.2019., 9:30h, F328

JESENSKI ROK: 07.09.2019., 14.09.2019., 21.09.2019., 9:30h, F328

 

Nicolas Hanot

Francuske jezične vježbe 1

Francuske jezične vježbe 2

Frankofone civilizacije I

Frankofone civilizacije II

Belgijska književnost na francuskom jeziku 1

Belgijska književnost na francuskom jeziku 2

ZIMSKI ROK: 27.01.2020., 06.02.2020., 19.02.2020, 11.00-14.00 u A213

LJETNI ROK: 15.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020., 11.00-14.00 u A213

JESENSKI ROK: 01.09.2020., 18.09.2020, 25.09.2019, 11.00-14.00 u A213

 

Dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica

Francuski jezik 5

Francuski jezik 6

Francuski jezik 7

Francuski jezik 8

Francuski jezik 9

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2020. (14:00 – 17:00 D3), 05.02.2020. (14:00 – 17:00 D3.), 12.02.2020. (14:00 – 17:00 D3.)

LJETNI ROK: 17.06.2020. (16:00 – 19:00 D7),  02.07.2020. (16:00 – 19:00  D7.),  09.07.2020. (16:00 – 19:00 D7)

JESENSKI ROK: 02.09.2020. (14:00 – 17:00 D5), 09.09.2020. (14:00 – 17:00 D5), 23.09.2020. (15:00 – 18:00 D5)

 

Jean-Baptiste Bernard

Francuske jezične vježbe 3: 11-12:30

Francuski jezik 7 (vježbe): 8.00-9.30

Francuski jezik 9 (vježbe): 9.30-11.00

 

ZIMSKI ROK: 27.01.2019.(A218),03.02.2020. (A213), 10.02.2020. (A218)

LJETNI ROK: 11.06.2020. (A218), 18.06.2020. (A218), 25.06.2020. (A218)

JESENSKI ROK: 11.09.2020. (A304), 18.09.2020. (A218), 25.09.2020. (A218)

 

 

 

Tomislava Bošnjak Botica

Hrvatski za prevoditelje

ZIMSKI ROK*: 31.01.2020., 7.02.2020., 21.02.2020.

LJETNI ROK: 15.06.2020., 29.06.2020., 06.07.2020.

JESENSKI ROK*: 04.09.2020., 11.09.2020., 25.09.2020.

 

Napomena:

*Točno vrijeme i mjesto za zimski i jesenski rok određuje se po dogovoru.

Za ljetni ispitni rok broj dvorane i vrijeme objavit će se naknadno.

 

nasl. doc. dr. sc. Andrea-Beata Jelić

 Mjerenje lingvističke i komunikacijske kompetencije (13h30, F310)

ZIMSKI ROK: 04.02.2019., 11.02.2019., 18.02.2019.

LJETNI ROK: 16.06.2019.,  30.06.2019.,  07.07.2019.

JESENSKI ROK: 08.09.2019., 15.09.2019., 22.09.2019.

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuski jezik 1

Francuski jezik 2

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9.00-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9.00-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9.00-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9.00-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9.00-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9.00-11:30 A218 i A107)

 

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuska leksikologija i leksikografija

Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

 

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Metodologija čitanja i pisanja

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 11.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 19.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 23.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 01.07.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 15.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 22.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Prevođenje književnih tekstova

Poetika prevođenja

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 11.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 19.02.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 23.06.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 01.07.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 15.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107), 22.09.2020. (9:30-11:30 A218 i A107)

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Vedrana Berlengi Kapušin, lekt.

Francuski jezik 3

Francuski jezik 4

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 11.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 19.02.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 23.06.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 01.07.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 15.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107), 22.09.2020. (11:30-14:00 A218 i A107)

Vedrana Berlengi Kapušin, lekt.

Praksa 1

Praksa 2

Metodika nastave francuskog jezika

 

ZIMSKI ROK: 03.02.2020. (9h A213), 11.02.2020. (9h A213), 19.02.2020. (9h A213)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (9h30 F307), 23.06.2020. (9h30 F307), 01.07.2020. (9h30 F307)

JESENSKI ROK: 07.09.2020. (9h30 F307), 15.09.2020. (9h30 F307), 22.09.2020. (9h30 F307)

 

doc. dr. sc. Lidija Orešković Dvorski

Francuska ortoepija 1

Francuska ortoepija 2

Francuska fonetika 1

Lingvistički opis francuskog jezika

 

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020. u A213 12-13.30

LJETNI ROK: 16.06.2020. (A107),  23.06.2020. (A304), 30.06.2020. (A107) 10-11.30

JESENSKI ROK: 08.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020. u A213 10-11.30

red. prof. dr. sc. Dražen Varga

Uvod u francusku sintaksu 16.00-17.30, A-218

Sintaksa složene rečenice   16.00-18.00, A-218

Romanski jezici i vulgarni latinitet 18.00, F-327

ZIMSKI ROK: 28.01.2020., 04.02.2020., 11.02.2020.

LJETNI ROK: 16.06.2020., 23.06.2020., 30.06.2020.

JESENSKI ROK: 01.09.2020., 15.09.2020., 22.09.2020.

 

 

Doc. dr sc. Gorana Bikić-Carić

Lingvistika za romaniste 11.30-13h

Poredbena romanska lingvistika 11.30-13h

Semantički seminar 2 11.30-13h

ZIMSKI ROK: 28.01.2020. (A 107), 04.02.2020. (A 107), 11.02.2020. (A 102)

LJETNI ROK: 16.06.2020. (A 107),  23.06.2020. (A 304),  30.06.2020. (A 107)

JESENSKI ROK: 03.09.2020. (A 107), 10.09.2020. (A 304), 17.09.2020. (A 213)

 

dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof. u miru

Čitanje Marguerite Duras

Francuski romantizam

Čitanje Prousta

Od romantizma do simbolizma

ZIMSKI ROK: 31.01.2020.; 07.02.2020.; 21.02.2020.

LJETNI ROK: 19.06.20120., 26.06.2020., 03.07.2020.

JESENSKI ROK: 11.09.2020., 18.09.2020., 25.09.2020.

 

doc. dr. sc. Marinko Koščec

 

Francuska književnost 18. stoljeća u 16.00 Dvorana 5

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski u  17.30  A 107

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2020., 05.02.2020., 12.02.2020.

 

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski u 17.00  A 107

Francuska književnost 18. stoljeća u 15.30  F 326

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

LJETNI ROK: 17.06.2020., 24.06. 2020., 08.07.2020.

 

Francuska književnost 18. stoljeća u 15.30  F 326

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski u 15.30  F 326

Morfologija i poetika kratke proze u 15.30  F 326

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi u 15.30  F 326

Prostor romana u 15.30  F 326

Francuska književnost 21. stoljeća u 15.30  F 326

 

JESENSKI ROK: 02.09.2020., 16.09.2020., 23.09.2020.

 

izv. prof. dr.sc. Ivana Franić

Proces usvajanja drugog jezika

Glotodidaktika

Učenje francuskoga jezika u ranoj školskoj dobi

Razredni diskurs

ZIMSKI ROK: 06.02.2020.; 13.02.2020.; 20.02.2020. u 18:00

LJETNI ROK: 18.06.2020.; 02.07.2020.; 07.07.2020. u 18:00

JESENSKI ROK: 03.09.2020.; 10.09.2020.; 17.09.2020. u 18:00

Vanja Kulaš, vanjska suradnica

Suvremeni frankofoni film

ZIMSKI ROK: 30.01.2020. (14.00 A-107), 12.02.2020. (11.00 A-107) 19.02.2020. (13.00 A-304)

LJETNI ROK: 15.06.2020. (11.00 A-304), 25.06. 2020. (11.00 A-304), 06.07.2020. (11.00 A-107)

JESENSKI ROK: 01.09.2020. (11.00 A-107), 09.09.2020. (10.00 A-304), 17.09.2020. (10.00 A-304)