Ispiti

Ispitni rokovi za akademsku godinu 2017/2018

Ispitni rokovi za studente upisane u predbolonjske programe

Klauzura (završni ispit) održat će se u zimskome roku 23. veljače 2018. u A218 od 10.00 do 11.30h

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

Dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, izv.prof.

Francuska lingvistika 1

Francuska lingvistika 2

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza

Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene

Lingvistika iskazivanja i pragmatika

ZIMSKI ROK: 06.02.2018., 13.02.2018., 20.02.2018. 11 – 13h  A218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 10.07.2018. 11 – 13h A218

JESENSKI ROK: 03.09.2018., 10.09.2018., 17.09.2018 11 – 13h A213

 

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Francuski jezik 1

ZIMSKI ROK: 30.01.2018., 31.01.2018., 21.02.2018., 11.30 sati, A 218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 13.06.2018., 02.07.2018., 11.30 sati, A 107 i A 218

JESENSKI ROK: 11.09.2018., 12.09.2018., 19.09.2018., 11.30 sati, A 107 i A 218

Francuski jezik 2

ZIMSKI ROK: 30.01.2018., 31.01.2018., 21.02.2018., 11.00 sati, A 218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 13.06.2018., 02.07.2018., 11.00 sati, A 107 i A 218

JESENSKI ROK:11.09.2018., 12.09.2018., 19.09.2018., 11.00 sati, A 107 i A 218

Poetika prevođenja

ZIMSKI ROK: 30.01.2018.,31.01.2018.i 21.02.2018., 11.30 sati, A 218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 13.06.2018. i 02.07.2018, 11.30 sati, A 218

JESENSKI ROK: 11.09.2018., 12.09.2018., 19.09.2018., 11.30 sati, A 218

 

dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica

Povijest rumunjskog jezika:

ZIMSKI ROK: 30.01.2018., 31.01.2018., 21.02.2018., sve u 14h u F 326

LJETNI ROK:19.06.2018, 20.06.2018., 27.06.2018., sve u 11h u F 326

JESENSKI ROK: 11.09.2018.,12.09.2018., 18.09.2018., sve u 11h u F 326

Semantički seminar 2 (francuski):

LJETNI ROK:19.06.2018., 20.06.2018., 27.06.2018., sve u 13h u F 326

JESENSKI ROK: 11.09.2018., 12.09.2018., 18.09.2018., sve u 13h u F 326

 

Dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, viša lektorica

Prijevodne vježbe 1: hrvatski-francuski

Prijevodne vježbe 2: hrvatski-francuski

Prijevodne vježbe 3: hrvatski-francuski

Terminologija

Traduktologija

Kanadska kultura i književnost 1

Kanadska kultura i književnost 2

Traduction (predbolonjski sustav)

ZIMSKI ROK: 02.02.2018., 09.02.2018., 23.02.2018.

LJETNI ROK: 15.06.2018., 29.06.2018., 06.07.2018.

JESENSKI ROK: 31.08.2018., 07.09.2018., 14.09.2018.

  • svi se termini odvijaju od 13.00 do 16.00 u F327

 

Dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.

Francuska književnost: povijest i periodizacija

Francuska književnost: 17. stoljeće

Francuska književnost: srednjovjekovlje

Od latinskog do francuskog

Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova

Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze

Čitanje Quignarda

Čitanje Nancyja

ZIMSKI ROK: 01.02.2018., 08.02.2018., 15.02.2018. u 10.00 sati, F 308

LJETNI ROK: 15.06.2018., 21.06.2018., 29.06.2018. u 10.00 sati, F 308

JESENSKI ROK: 06.09.2018,13.09.2018., 20.09.2018. u 10.00 sati, F 308

 

Dr. sc. Maja Zorica, doc.

Uvod u teoriju književnosti

Teorija književnosti

Francuska književnost : 19. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 19. stoljeće (poezija – drama)

Francuska književnost : 20. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 20. stoljeće (poezija – drama)

Barthes. Vita Nova – Uvod u genetičku kritiku

Lectures de la littérature érotique/ Čitanje erotske književnosti

Lectures du journal d`André Gide/ Čitanje dnevnika Andréa Gidea

ZIMSKI ROK: 29.01.2018., 05.02.2018., 12.02.2018., 09.00 sati

LJETNI ROK: 15.06.2018., 29.06.2018., 09.07.2018., 09.00 sati

JESENSKI ROK: 27.08.2018., 03.09.2018., 10.09.2018., 09.00 sati

 

Sarah Yigit, francuska lektorica

Francuske jezične vježbe 1

Francuske jezične vježbe 2

Frankofone civilizacije I

Frankofone civilizacije II

Belgijska književnost na francuskom jeziku 1

Belgijska književnost na francuskom jeziku 2

ZIMSKI ROK: 16.02.2018., 23.02.2018. (8.00-9.30)

LJETNI ROK: 11.06.2018., 18.06.2018., (9.30-11.00)

JESENSKI ROK: 21.09.2018., 28.09.2018., (9.30-11.00)

 

Dr. sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica

Vedrana Berlengi Kapušin, lektorica

Francuski jezik 3

Francuski jezik 4

ZIMSKI ROK: 29.01.2018., 30.01.2018., 12.02.2018. u 13.30h  A218  i  A107

LJETNI ROK: 18.06.2018., 19.06.2018., 02.07.2018. u 13.30h  A218  i  A107

JESENSKI ROK: 10.09.2018. u 10h A218 i A107, 11.09.2018. u 13.30h A218 i A107 13.30h, 24.09.2018. u 10h A218 i A107

 

Vedrana Berlengi Kapušin, lektorica

Praksa 1

Praksa 2

Metodika nastave francuskog jezika

ZIMSKI ROK: 29.01., 30.01., 12.02.2018., F307, 9.00 sati

LJETNI ROK: 18.06., 19.06., 02.07.2018., F307, 11.00 sati

JESENSKI ROK:10.09.2018., F307, 13.00 sati; 11.09.2018., F307, 11.00 sati; 24.09.2018., F307, 13.00 sati

 

Dr. sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica

Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski

ZIMSKI ROK: 29.01.2018., 30.01.2018., 12.02.2018., u A218 13.30h

LJETNI ROK: 18.06.2018., 19.06.2018., 02.07.2018.  u A218 13.30h

JESENSKI ROK: 10.09.2018. (A218 10h), 11.09.2018. (A218 13.30h), 24.09.2018. (A218 10h)

 

Francuska leksikologija i leksikografija

LJETNI ROK: 05.06.2018., 19.06.2018., 03.07.2018.  u F-307 15.30h

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 25.09.2018. u F-307 15.30h

 

Dr. sc. Lidija Orešković Dvorski, docentica

Francuska ortoepija 1 i 2

Francuska fonetika 1

Lingvistički opis francuskog jezika

ZIMSKI ROK: 30.01.2018., 06.02.2018., 13.02.2018. u 11h A213

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 03.07.2018. u 11h A213

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 18.09.2018. u 11h A213

dr.sc. Darja Damić Bohač, viša lektorica

Francuski jezik 5 i 6 (Preddiplomski)

Francuski jezik 7, 8 i 9 (Diplomskog)

ZIMSKI ROK: 07.02.2018., 21.02.2018. u D3 u 14h

LJETNI ROK: 13.06.2018.(D7), 20.06.2018.(D7), 04.07.2018.(D3) u 15h

JESENSKI ROK: 05.09.2018., 19.09.2018. u D3 u 14h

Dr. sc. Marinko Koščec, docent

ZIMSKI ROK:

Francuska književnost 18. stoljeća

31.01. 2018. u 16.00 Dvorana D4

14.02. 2018. u 16.00 Dvorana D4

21.02. 2018. u 16.00 Dvorana D4

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski

31.01. 2018. u 17.30 A 104

14.02. 2018. u 17.30 A 104

21.02. 2018. u 17.30 A 104

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

31.01.2018.  u 15.00  F 326

14.02.2018.  u 15.00  F 326

21.02.2018.  u 15.00  F 326

LJETNI ROK:

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski

13.06.2018.  u 17.00  A 104

20.06.2018.  u 17.00  A 104

04.07. 2018.  u 17.00  A 104

Francuska književnost 18. stoljeća

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

13.06.2018.  u 15.30  F 326

20.06.2018.  u 15.30  F 326

04.07.2018.  u 15.30   F 326

JESENSKI ROK:

Francuska književnost 18. stoljeća

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

05.09.2018. od 15.30  F 326

12.09.2018. od 15.30  F 326

26.09.2018. od 15.30  F 326

 

Dr.sc. Jere Tarle, izv. prof. u miru

Čitanje Moliierea

ZIMSKI ROK: 01.02.2018., 08.02.2018., F-308u 12 sati

Moliere, Pascal, La Rochefoucauld

LJETNI ROK: 14.06.2018., 21.06.2018., F-308 u 12 sati

JESENSKI ROK: 06.09.2018., 13.09.2018.,F-308 u 12 sati

dr.sc. Dražen Varga, izv. prof.

Uvod u francusku sintaksu

ZIMSKI ROK:  30.01.2018., 06.02.2018., 13.02.2018., 16:00-17:30h, A-218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 26.06.2018., 16:00-17:30h, A-218

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 18.09.2018., 16:00-17:30h, A-218

Sintaksa složene rečenice

ZIMSKI ROK:  30.01.2018., 06.02.2018., 13.02.2018., 16:00-18:00h, A-218

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 26.06.2018., 16:00-18:00h, A-218

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 18.09.2018., 16:00-18:00h, A-218

Romanski jezici i vulgarni latinitet

ZIMSKI ROK:  30.01.2018., 06.02.2018., 13.02.2018., 12.00h, F-327

LJETNI ROK: 12.06.2018., 19.06.2018., 26.06.2018., 12.00h, F-327

JESENSKI ROK: 04.09.2018., 11.09.2018., 18.09.2018., 12.00h, F-327

Marta Petrak, asistentica

Semantički seminar 1

Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata

ZIMSKI ROK:  01.02.2018., 08.02.2018. i 22.02.2018., 16:30h, F328

LJETNI ROK: 13.06.2018., 20.06.2018., 27.06.2018., 16:30h, F328

JESENSKI ROK: 03.09.2018., 10.09.2018., 19.09.2018., 16:30h, F328

 

Dr.sc. Tomislava Bošnjak Botica, lektorica

ZIMSKI ROK: Po dogovoru.

LJETNI ROK: 13.06.2018., 20.06.2018., 4.07.2018.

JESENSKI ROK: 29.08.2018., 5.09.2018., 19.09.2018.

Clément Charnier, strani lektor
Francuske jezične vježbe 3
Francuske jezične vježbe 4

ZIMSKI ROK: 30.01.2018., 01.02.2018., 08.02.2018. u 10h A-213

LJETNI ROK: 11.06.2018., 12.06.2018., 18.06.2018. u 8h A213