Ispiti

ISPITNI ROKOVI U AK. GOD. 2018./2019.

FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Klauzura – završni ispit na studiju Francuskog jezika i književnosti:

ZIMSKI ROK:  08.02.2019., 15.02.2019., 22.02.2019. u 9.30, A218

LJETNI ROK:  11.06.2019. (A 107, 9.00h), 05.07.2019. (A218, 9.30), 12.07.2019. (A218, 9.30)

JESENSKI ROK: 06.09.2019., 13.09.2019., 20.09.2019. u 9.30, A218

Dr. sc. Evaine Le Calvé Ivičević, viša lektorica

Kanadska kultura i književnost 1

Kanadska kultura i književnost 2

Uvod u prevođenje

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 1

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 2

Prijevodne vježbe hrvatski-francuski 3

Traduktologija

Terminologija

ZIMSKI ROK: 01.02.2019.; 08.02.2019.; 22.02.2019.

LJETNI ROK: 14.06.2019.; 05.07.2019.; 12.07.2019.

JESENSKI ROK: 30.08.2019.; 07.09.2019.; 14.09.2019.

  • svi se termini odvijaju od 11.30 do 13.00 u F327

 

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuski jezik 1

Francuski jezik 2

Metodologija čitanja i pisanja

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2019., 12.02.2019., 19.02.2019., 10-12h, A 107

LJETNI ROK: 18.06.2019., 26.06.2019., 03.07.2019., 10-12h, A 218 i A 107

JESENSKI ROK: 27.08.2019., 10.09.2019., 17.09.2019., 10-12h, A 218 i A 107

 

dr.sc. Marija Paprašarovski, v. lekt.

Poetika prevođenja

ZIMSKI ROK: 29.01.2019., 12.02.2019., 19.02.2019., 10-12h, A 107

LJETNI ROK: 18.06.2019., 26.06.2019., 03.07.2019., 10-12h, A 218

JESENSKI ROK: 27.08.2019., 10.09.2019., 17.09.2019., 10-12h, A 218

 

 

 

dr.sc. Sanja Šoštarić, v.lekt.

Francuska leksikologija i leksikografija

Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski

ZIMSKI ROK: 29.01.2019., 12.02.2019., 19.02.2019., 10-12h, A 107

LJETNI ROK: 18.06.2019., 26.06.2019., 03.07.2019., 10-12h, A 218

JESENSKI ROK: 27.08.2019., 10.09.2019., 17.09.2019., 10-12h, A 218

 

Dr. sc. Maja Zorica, doc.

Uvod u teoriju književnosti

Teorija književnosti

Francuska književnost : 19. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 19. stoljeće (poezija – drama)

Francuska književnost : 20. stoljeće (fikcija – autobiografija)

Francuska književnost : 20. stoljeće (poezija – drama)

Barthes. Vita Nova – Uvod u genetičku kritiku

Lectures de la littérature érotique/ Čitanje erotske književnosti

Lectures du journal d`André Gide/ Čitanje dnevnika Andréa Gidea

ZIMSKI ROK: 28.01.2018., 04.02.2018., 11.02.2018., 09.00 sati

LJETNI ROK: 14.06.2018., 21.06.2018., 28.06.2018., 09.00 sati

JESENSKI ROK: 02.09.2018., 09.09.2018., 16.09.2018., 09.00 sati

 

Dr. sc. Nenad Ivić, red. prof.

Francuska književnost: povijest i periodizacija

Francuska književnost: 17. stoljeće

Francuska književnost: srednjovjekovlje

Od latinskog do francuskog

Čitanje i tumačenje starofrancuskih i srednjofrancuskih tekstova

Tekstualne prakse: Barthes, Foucault, Deleuze

Čitanje Quignarda

Čitanje Nancyja

ZIMSKI ROK: 28.01.2018., 04.02.2018., 11.02.2018. u 10.00 sati, F 308

LJETNI ROK: 14.06.2018., 21.06.2018., 28.06.2018. u 10.00 sati, F 308

JESENSKI ROK: 02.09.2018, 09.09.2018., 16.09.2018. u 10.00 sati, F 308

Dr.sc. Tomislava Bošnjak Botica, lektorica

Hrvatski za prevoditelje

ZIMSKI ROK: 01.02.2019.; 08.02.2019.; 22.02.2019.

LJETNI ROK: 14.06.2019.; 05.07.2019.; 12.07.2019

JESENSKI ROK:

1., 8. i 22. veljače 2019. (zimski)

  1. lipnja, 5. i 12. srpnja 2019. (ljetni)
  2. kolovoza, 6. i 20. rujna 2019. (jesenski)

 

Kristina Barać, vanjska suradnica

Vedrana Berlengi Kapušin, lektorica

Francuski jezik 3

ZIMSKI ROK: 06.02.2019., 13.02.2019., 20.02.2019., A107 i A218 u 10.30h

LJETNI ROK: 10.06.2019., 17.06.2019., 1.7.2019., A107 i A218 u 10.30h

JESENSKI ROK: 04.09.2019., 11.09.2019., 18.09.2019., A107 i A218 u 10.30h

Francuski jezik 4

ZIMSKI ROK: 06.02.2019., 13.02.2019., 20.02.2019., A107 i A218 u 10.00h

LJETNI ROK: 10.06.2019., 17.06.2019., 1.7.2019., A107 i A218 u 10.00h

JESENSKI ROK: 04.09.2019., 11.09.2019., 18.09.2019., A107 i A218 u 10.00h

 

Vedrana Berlengi Kapušin, lektorica

Praksa 1

Praksa 2

Metodika nastave francuskog jezika

ZIMSKI ROK: 06.02.2019., 13.02.2019., 20.02.2019., F307 u 13.00h

LJETNI ROK: 10.06.2019., 17.06.2019., 1.7.2019., F307 u 8.30h

JESENSKI ROK: 04.09.2019., 11.09.2019., 18.09.2019., F307 u 8.30h

 

Nicolas Hanot

Francuske jezične vježbe 1

Francuske jezične vježbe 2

Frankofone civilizacije I

Frankofone civilizacije II

Belgijska književnost na francuskom jeziku 1

Belgijska književnost na francuskom jeziku 2

 

ZIMSKI ROK: 28.1. 2019, 15.2.2019, 22.2.2019, 11.00-13.00 A213

LJETNI ROK: 10. 6. 2019, 17. 6. 2019, 26. 6. 2019, 11.00-13.00 A213

JESENSKI ROK: 3.9.2019, 13.9.2019, 20.9.2019, 11.00-13.00 A213

 

dr.sc. Marinko Koščec, docent

ZIMSKI ROK

Francuska književnost 18. stoljeća

06.02.2019. u 17.00  Dvorana 5

13.02.2019. u 17.00 Dvorana 5

20.02.2019. u 17.00 Dvorana 5

 

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski

06.02.2019.  u  18.30  A 107

13.02.2019.  u  18.30  A 107

20.02.2019.  u  18.30  A 107

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

06.02.2019.  u 15.30  F 326

13.02.2019.  u 15.30  F 326

20.02.2019.  u 15.30  F 326

LJETNI ROK

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski

12.06.2019. u 17.00  A 107

26.06.2019. u 17.00  A 107

03.07.2019. u 17.00  A 107

Francuska književnost 18. stoljeća

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

12.06.2019.  u 15.30  F 326

26.06.2019.  u 15.30  F 326

03.07.2019.  u 15.30   F 326

JESENSKI ROK

 Francuska književnost 18. stoljeća

Prijevodne vježbe 2 francuski-hrvatski

Prijevodne vježbe 3 francuski-hrvatski

Prevođenje književnih tekstova

Morfologija i poetika kratke proze

Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Prostor romana

Francuska književnost 21. stoljeća

28.08.2019.  od 15.30  F 326

04.09. 2019. od 15.30  F 326

11.09.2019.  od 15.30  F 326

 

Dr.sc. Gorana Bikić-Carić, docentica

Semantički seminar 2 (francuski) od 11 do 12. 30 u A 107

Lingvistika za romaniste od 11 do 12. 30 u A 107

Poredbena romanska lingvistika od 11 do 12. 30 u A 107

ZIMSKI ROK: 28.01.2019.; 04.02.2019.; 11.02.2019.

LJETNI ROK: 11.06.2019.; 18.06.2019.; 26.06.2019.

JESENSKI ROK: 05.09.2019.; 12.09.2019.; 19.09.2019.

 

dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, doc.

Francuska ortoepija 1

Francuska ortoepija 2

Francuska fonetika 1

Lingvistički opis francuskog jezika

 

ZIMSKI ROK: 29.01.2019., 05.02.2019., 12.02.2019. u 10h A213

LJETNI ROK: 11.06.2019., 18.06.2019., 09.07.2019. u 10h A213

JESENSKI ROK: 03.09.2019., 10.09.2019., 17.09.2019. u 10h A213

Marta Petrak, asistentica

Semantički seminar 1

Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata

ZIMSKI ROK:  30.01.2019., 06.02.2019. i 20.02.2019., 9:30h, F328

LJETNI ROK: 10.06.2019., 17.06.2019., 01.07.2019., 9:30h, F328

JESENSKI ROK: 09.09.2019., 16.09.2019., 23.09.2019., 9:30h, F328

dr.sc. Dražen Varga, izv. prof.

Romanski jezici i vulgarni latinitet

ZIMSKI ROK: 29.01.2019.; 05.02.2019.; 12.02 2019.; 18.00 h,  F-327

LJETNI ROK: 11.06.2019.; 18.06.2019.; 02.07.2019.;18.00 h,  F-327

JESENSKI ROK: 03.09.2019.; 10.09.2019.; 17.09.2019.; 18.00 h,  F-327

Uvod u francusku sintaksu

ZIMSKI ROK: 29.01.2019.; 05.02.2019.; 12.02 2019.; 16.00-17.30 u A 218

LJETNI ROK: 11.06.2019.; 18.06.2019.; 02.07.2019.; 16.00-17.30 u A 218

JESENSKI ROK: 03.09.2019.; 10.09.2019.; 17.09.2019.; 16.00-17.30 u A 218

Sintaksa složene rečenice  

ZIMSKI ROK: 29.01.2019.; 05.02.2019.; 12.02 2019.; 16.00-18.00 u A 218

LJETNI ROK: 11.06.2019.; 18.06.2019.; 02.07.2019.; 16.00-18.00 u A 218

JESENSKI ROK: 03.09.2019.; 10.09.2019.; 17.09.2019.; 16.00-18.00 u A 218

Dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić, izv.prof. 2018/2019

Francuska lingvistika 1

Francuska lingvistika 2

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 2

Posturomimogestualnost: vidljivi dio multimodalnog iskaza

Lingvistička teorija Petra Guberine i njezine primjene

Lingvistika iskazivanja i pragmatika

ZIMSKI ROK: 29.01.2019. (D5 10 – 12h), 12.02.2019. (D1 10 – 12h), 19.02.2019. 11 – 13h  A218

LJETNI ROK: 11.06.2019. 12-14h A312,  02.07.2019. 12-14h A312*,  09.07.2019. 11 – 13h A218

JESENSKI ROK: 03.09.2019. (11-13h A102), 09.09.2019., 17.09.2019. 11 – 13h A213

*Ispitni rok 18. lipanj 2019. održat će se dana 02. srpnja 2019. u A 312 od 12.00 do 14.00 sati.

Dr.sc. Darja Damić Bohač, v. lekt.

Francuski jezik 5

Francuski jezik 6

Francuski jezik 7

Francuski jezik 8

Francuski jezik 9

ZIMSKI ROK: 30.01.2019. D6 10:00 –13:00; 06.02.2019. D4 11:00 –14:00; 13.02.2019., D6 14:00 –17:00

LJETNI ROK: 12.06.2019., D7 18:00 – 21:00; 03.07.2019., D7 18:00 – 21:00; 10.07.2019., D7 15:00 – 18:00

JESENSKI ROK: 04. 09.2019., D3 11:00 –14:00; 11.09.2019., D3 11:00 –14:00; 18.09.2019. D3 11:00 –14:00

Delphine Bismut, ug. lekt.

Francuske jezične vježbe 3

Francuske jezične vježbe 4

ZIMSKI ROK: 30.01.2019. D6 10:00 –13:00; 06.02.2019. D4 11:00 –14:00; 13.02.2019., D6 14:00 –17:00

LJETNI ROK: 12.06.2019., D7 18:00 – 21:00; 03.07.2019., D7 18:00 – 21:00; 10.07.2019., D7 15:00 – 18:00

JESENSKI ROK: 04. 09.2019., D3 11:00 –14:00; 11.09.2019., D3 11:00 –14:00; 18.09.2019. D3 11:00 –14:00

dr.sc. Ivana Franić, izv. prof.

Proces usvajanja drugog jezika

Glotodidaktika

Učenje francuskoga jezika u ranoj školskoj dobi

Razredni diskurs

ZIMSKI ROK: 07.02.2019.; 14.02.2019.; 21.02.2019. u 18:00

LJETNI ROK: 19.06.2019.; 11.07.2019.; 18.07.2019. u 18:00

JESENSKI ROK: 05.09.2019.; 12.09.2019.; 19.09.2019. u 18:00

Voljena Marić, viša lektorica

Latinski za romaniste 1
Latinski za romaniste 2

ZIMSKI ROK: 29.01.2019.; 05.02.2019.; 12.02.2019. u 10:00, D6

LJETNI ROK: 11.06.2019.(14h); 02.07.2019. (8h); 09.07.2019. (8h) D6

JESENSKI ROK: 03.09.2019.; 10.09.2019.; 17.09.2019. u 10:00, D6

 

Ispitni rokovi za studente upisane u predbolonjske programe