Programi

Program preddiplomskog studija španjolskog jezika i književnosti

Program diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti

  • Izvedbeni planovi studija španjolskog jezika i književnosti za ak. god. 2021./2022. (sve u jednom dokumentu; na hrvatskom i engleskom jeziku):
  • Izvedbene planove preddiplomskog i diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti za tekuću ak. god. moguće je vidjeti i na ECTS informacijskom paketu Filozofskog fakulteta: