Nastavnici

Stalni zaposlenici

dr.sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: utorkom 09:30-11:00 i četvrtkom 10:00-11:00
E-mail: mpbobic@ffzg.hr

dr.sc. Maja Zovko, docentica
Ured:
F311  tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 10:30-12:30
E-mail: mzovko2@ffzg.hr

dr. sc. Maša Musulin,viša predavačica
Ured:
F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja:
ponedjeljak, 26.6. od 10.15 do 11.15
četvrtak, 29.6. od 12 do 13
četvrtak, 6.7. od 9.15 do 10.15
četvrtak, 13.7. od 12 do 13
E-mail: mmusulin@ffzg.hr

mr.sc. Alica Knezović, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092341
Vrijeme primanja: srijedom 11:00-12:00
E-mail: aknezovi@ffzg.hr

mr. Daša Grković, viša lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: srijedom 10:00-11:00
E-mail: dgrkovic@ffzg.hr dasagrkovic@yahoo.com

Branka Oštrec, lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja u rujnu:
12. rujna od 10.30 do 11.30
19. i 26. rujna od 12.00 do 13.00 sati
E-mail: bostrec@ffzg.hr

Gordana Matić, asistentica
Ured: F 311 tel: 01/4092-330
Vrijeme primanja: četvrtkom 11:00-12:30
E-mail: gmatic@ffzg.hr

Bojana Mikelenić, asistentica-stipendistica 
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: četvrtkom 10:00-11:00
E-mail: bmikelen@ffzg.hr; bojana.mikelenic@gmail.com

Ana Gabrijela Blažević, asistentica-stipendistica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 10:00-11:00
E-mail: agblazev@ffzg.hr

Ugovorni strani lektori

Ana María Valencia Spoljaric, strana ugovorna lektorica
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: četvrtkom14:45-15:30
E-mail: vale_spoljaric@hotmail.com

José Antonio Luque Moya, strani ugovorni lektor
Ured: F 320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 16:15-17:00
E-mail: jaluquemoya@gmail.com

Nastavnici Katedre za francuski jezik koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr. sc. Dražen Varga, izvanredni profesor (Katedra za francuski jezik)
Ured: F 327 tel: 01/4092 316
Vrijeme primanja: ponedjeljkom 15:30-17:00
E-mail: dvarga@ffzg.hr

dr.sc Gorana Bikić Carić, viša lektorica/znanstvena suradnica (Katedra za francuski jezik)
Ured: F 326 tel: 01/4092 317
Vrijeme primanja: četvrtkom 14:00-15:00
E-mail: gbcaric@ffzg.hr

Nastavnici Odsjeka za lingvistiku koji izvode nastavu i na studiju španjolskog jezika i književnosti

dr.sc. Ida Raffaelli, redovita profesorica (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 024 tel: 01/4092-066
Vrijeme primanja: utorkom  11:00-12:00
E-mail: iraffael@ffzg.hr

dr.sc. Vlasta Erdeljac, redovita profesorica (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 003 tel: 01/4092-046
Vrijeme primanja: četvrtkom 12:15-13:15
E-mail: verdelja@ffzg.hr

Davor Krsnik, asistent (Odsjek za lingvistiku)
Ured: B 005 tel:01/4092-048
Vrijeme primanja: srijedom 11:30-12:30
E-mail: dkrsnik@ffzg.hr

dr.sc. Anita Skelin Horvat, docentica (Zavod za lingvistiku)
Ured: B-323 tel: 01/4092-063
Vrijeme primanja: ponedjeljkom i četvrtkom 12:00-13:00
E-mail: askelin@ffzg.hr

Vanjski suradnici

dr.sc. Andrea Beata Jelić, znanstvena suradnica
Ured: F 310 tel: 01/4092-328
Vrijeme primanja: utorkom 11:00-12:00
E-mail: andrea.jelic@poliglossa.hr

Dunja Frankol, profesorica španjolskog jezika i povijesti umjetnosti
Ured: F 321 tel: 01/4092-341
Vrijeme primanja: utorkom 14:45-15:30
E-mail: dunja.frankol@suvag.hr

Matija Janeš,
Ured: F-320 tel: 01/4092-342
Vrijeme primanja: srijedom 16:00-17:00
E-mail: matija_janesh@yahoo.com