dr.sc. Ingrid Šafranek, red. prof. u miru

KOLEGIJI:

  • Francuski romantizam
  • Lire Proust
  • Lire Duras
  • Francuska književnost: 19. stoljeće (fikcija – autobiografija)
  • Francuska književnost: 19. stoljeće (poezija – drama)
  • Od romantizma do simbolizma
  • Marguerite Duras između rodne perspektive i metanaracije

ŽIVOTOPIS

Prof. dr. sc. Ingrid Šafranek rođena je 1942. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (francuski i njemački jezik i književnost) gdje je i magistrirala (1969). Tri je godine bila lektorica hrvatskog na sveučilištima u Rennesu i Clermont-Ferrandu; potom dolazi 1972. kao znanstveni asistent na Odsjek za romanistiku matičnog fakulteta. Predaje francusku književnost XIX. i XX. stoljeća (povijest, poetika i knjiž. hermeneutika). Već ranih osamdesetih se aktivno bavi neofeminističkom estetikom, te suorganizira tri međunarodna simpozija na tu temu u okviru IUC-a u Dubrovniku. Nakon doktorata («Pismo žudnje Marguerite Duras») biva izabrana 1990. za docenta, 1996. za izvanrednog, a 2002. godine za redovitog profesora. Unatoč izbora u trajno zvanje (2007.) zbog netom prekoračene dobne granice od 65 godina odlazi prisilno u mirovinu, ali nastavlja intenzivno predavati s punom satnicom kao vanjski suradnik. Sudjeluje s pozvanim predavanjima na nizu književnoznanstvenih skupova u inozemstvu. Kao istraživač-gost boravi 1996. na Institutu za književnu teoriju u Hamburgu, a četiri ljetna semestra (1992. – 1998.) predaje kao profesor-gost na sveučilištu Paris VII gdje vodi  poslijediplomski seminar o poetici Marguerite Duras te kolegije iz autobiografske metafikcije. Inicira uvođenje kanadskih studija na matičnom Odsjeku. Mentorica je u izradi 5 doktorata, 6 magisterija i pedesetak diplomskih radova. Kao autor ili koautor potpisuje četiri knjige, više od stotinu radova na tri jezika, te prijevode 14 knjiga. Surađuje u gotovo svim značajnijim hrvatskim književnim časopisima i na Trećem programu Hrvatskoga radija. Članica je hrvatskog P.E.N.-a, Društva hrvatskih književnih prevoditelja te Hrvatskog Društva konferencijskih prevoditelja. Dobitnica je odlikovanja francuske vlade Officier des Palmes Académiques.

BIBLIOGRAFIJA

Knjige

Šafranek, I./ B. Donat 1971: Temelji modernog romana, Školska knjiga, Zagreb.
Šafranek, I./ A. Polanšćak 1972: Francuski realistički roman, Školska knjiga, Zagreb (citirano u Croatica-bibliografije, Zagreb 1979: 175).
Šafranek, I. 1995: Stendhal, Gustave Flaubert, Marcel Proust, Školska knjiga, Zagreb, 243 str. (novo izdanje gornjih dvaju naslova).
Šafranek, I. 1982: Povijest svjetske književnosti, sv. III, Liber, Mladost, Zagreb: poglavlja posvećena francuskom romanu XIX. i XX. stoljeća (cca 300 kartica).

Poglavlja u knjizi

Šafranek, I. 1988: “Die blaue Mauer und das Meer, zu Die blaue Augen und das Meer“, u Marguerite Duras, herausgegeben von Ilma Rakusa, Suhrkamp, taschenbuch materialien, Frankfurt am Main.
Šafranek, I. 1994: “Smisao i žudnja u djelu M. Duras”, u Velikani naše epohe, izd. III. program Hrvatskog radija: 165-171
Šafranek, I. 1998: “L’écriture absolue ou la dernière des romantiques” u Duras, Dieu et  l’écrit, Editions du Rocher, Paris: 242-277
Šafranek, I. 1998: “Texte des origines, origines du texte” (de la recette de cuisine à l’art poétique)” u Duras lectures plurielles, Rodopi, Amsterdam: 58-75
Šafranek, I. 1999: “Pismo mijene Marguerite Duras”, u Čuvari književnog nasljeđa  (hrvatski esejisti o književnosti 20. stoljeća), ur. Tea Benčić, izd. Tipex, Zagreb. 331-342
Šafranek, I. 2001: «Les mots pour le dire» (L’écriture et l’expérience des limites dans  L’Espèce humaine de Robert Antelme) in L’Expérience des limites dans les récits de guerre (1914-1945), éd. Slatkine, Genève : 187-201 

Znanstveni  radovi, studije i ogledi

Šafranek, I. 1974: “Između tradicije i traganja – tendencije u francuskom romanu  posljednjih dvadesetak godina”, Književna smotra, 18: 83-88
Šafranek, I. 1978: “Marguerite Duras ou le lieu du désir”, Studia Romanica et anglica Zagrabiensia, XXIII, 1-2: 137-152
Šafranek, I. 1983:  “Ženska  književnost i žensko pismo”, Republika, 11-12: 7-28
Šafranek, I. 1987: “Praznina koja to nije ili paradoksalno pismo M. Duras”, Zbornik sekcije “Žena i društvo” Sociološkog društva Hrvatske, tematski broj Žena i društvo – kultiviranje dijaloga, Zagreb: 153-163 (ur. L. Sklevicky).
Šafranek, I. 1988: “Les infidelités de L’Amant“: rezime pozivnog izlaganja na međunarodnom skupu prevoditelja Ljubavnika M. Duras u Arlesu 1987, objavljen u Actes des 4-èmes Assises de la traduction littéraire, Atlas-Actes Sud: 105-108
Šafranek, I. 1989: “Figuration du désir: la plénitude du vide ou l’écriture paradoxale de Marguerite Duras”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XXXIV: 29-50
Šafranek, I. 1989: “L’écriture paradoxale de Marguerite Duras”, Les cahiers du CEDREF, La revue des études féministes à l’Université Paris VII, 2 : 111-122 (rédaction: Marcelle Marini).
Šafranek, I. 1990: “Sizigije pisma: napomene za poetiku M. Duras”, Izraz, 2-3: 322-339
Šafranek, I. 1990: “Zvjezdani dijalozi Malog princa (O slojevitosti metaforičkog značenja pjesničke bajke)”, Umjetnost i dijete (poseban broj posvećen Saint-Exupéryju), XXII, 4: 231-236
Šafranek, I. 1992: “Le cinquième point cardinal: jalons pour une topographie de l’imaginaire durassien”,  Studia  Romanica  et Anglica Zagrabiensia, XXXI-XXXII , 321-332
(cit. u Revue d’Histoire littéraire de la France, Bibliographie de la littérature française, annee 1993, Mai-Juin 1994, No 3-4, str. 667).
Šafranek, I. 1992: “Venise – mythe ou icone”, Echanges interculturels dans le monde européen: conférences et travaux de recherche, ed. Paris XII, str. 41-48.
Šafranek, I. 1993: “Die Utopie der totalen Schrift im Werk von Marguerite Duras”, Zagreber germanistische Beiträge, Beiheft 1 Utopie und Krise: 109-116. Uredili Johannes Krogoll i Ivo Runtić. (zbornik radova s međunarodnog skupa na temu “Utopija i kriza”,IUC,  Dubrovnik, 1990).
Šafranek, I. 1995: “Svila sjećanja – škare rata” ogled o opusu Irene Vrkljan, Republika, 3-4, 1995.
Šafranek, I. 1996: “Die Seide der Erinnerung, die Schere des Krieges (oder Marina, Dora und Irena vor der roten Mauer)”, Most/Die Brücke 3-4. 185-191 (prijevod s hrvatskog, cf. supra).
Šafranek, I. 1996: “O krugu i raskrižju: utopija apsolutnog pisma i sintetizam kraja stoljeća. Prilog promišljanju postmodernizma”, Most, zbornik izlaganja s 18. Zagrebačkih razgovora: 232-249
Šafranek, I. 1996: “Paradoks zvan Balzac”, predgovor knjizi H. de Balzac, Čiča Goriot, Sysprint, Zagreb: VII-XXII
Šafranek, I. 1997: “Život kao metafora ili u traganju za izgubljenom žudnjom”, predgovor knjizi Marcel Proust, Combray, Sysprint, Zagreb: VII-XX
Šafranek, I. 1997: “Crveno i crno – roman na raskrižju”, predgovor knjizi Stendhal,  Crveno i crno, Školska knjiga, Zagreb: 5-20 (knjigu priredila I. Šafranek).
Šafranek, I. 1998: “Lichen de ruines”, ogled o knjizi  Željke Čorak  Krhotine (1991), Most/Le Pont, tematski broj posvećen ženskoj književnosti u Hrvatskoj, 3-4:222-227
Šafranek, I. 1999: “Paradoksalno tijelo-tekst kod Marguerite Duras”, zbornik radova s  međunarodnog simpozija “Tijelo u tranziciji”, uredila Djurdja Bartlett, izd. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za dizajn tekstila i odjeće: 101-113
Šafranek, I. 1999: “The Paradoxical Body-Text in Marguerite Duras” in Body in Transition, ed. by Djurdja Bartlett, Faculty of Textile Technology, University of Zagreb: 107-121 (prijevod s hrvatskog, cf. supra).
Šafranek, I. 2001: “Pisac u situaciji” – pogovor za knjigu Jean Paul Sartre, Mučnina i Riječi, Školska knjiga, Zagreb: 389-429  (izdanje priredila I. Šafranek).
Šafranek, I. 2000 : “Marcel Proust – pisac stoljeća” Tematski blok novije kritike o Marcelu Proustu, Europski glasnik 5: 240-430; izbor tekstova, redaktura prijevoda, uvodni esej, Proustova recepcija u Hrvatskoj i bibl. napomene I.Š.

Znanstveno-popularizacijski radovi (pogovori, ogledi)

Šafranek, I. 1974: “André Gide ili (a)moralist u traganju za samim sobom”, pogovor knjizi André Gide, Uska vrata, Naprijed, Zagreb: 233-245
Šafranek, I. 1977: “Combray – izvorište i ušće Traganja za izgubljenim vremenom, pogovor knjizi M. Proust, Combray, Liber, Zagreb: 198-210
Šafranek, I. 1977: “Stendhal i Crveno i crno“, predgovor knjizi Stendhal, Crveno i crno, Školska knjiga, Zagreb: 5-14
Šafranek, I. 1977: “Balzac i Ljudska komedija, pogovor knjizi Balzac, Mračni posli, Liber, Zagreb: 217-227
Šafranek, I. 1977: “Crveno i crno ili između ljubavi i mržnje, satire i poezije”, pogovor knjizi Stendhal, Crveno i crno, Liber, Zagreb: 519-525
Šafranek, I. 1979: “Colette ili ženstvena feministkinja”, predgovor knjizi Colette i Willy, Claudine u školi, Grafički zavod, Zagreb: 5-13
Šafranek, I. 1989: “Roman o romanu i roman u romanu: U traganju za izgubljenim  vremenom” i “Jedna Swannova ljubav” u Proust, Kafka, Šolohov, Stvarnost, Zagreb: 198-204
Šafranek, I. 1989: “Pismo mijene” 15 Dana, 8 (1989), broj posvećen M. Duras, priredila I. Š.: 14-21
Šafranek, I. 1989: “Od šutljivog teksta do filma bez slike”, isto: 21-26
Šafranek, I. 1990: “Tekst je dvospolac”, ogled, Oko, 25 (489), 13. XII 1990.
Šafranek, I. 1992: “O mravcima i ljubavnicima: fikcionalizacija teorijskog diskursa” (prikaz rasprava J. Derride i H. Cixous s međ. simpozija “Iščitavanje spolne  razlike”, Collège de Philosophie, Pariz 1990), u III. programu Hrvatskog radija, 36: 41-48
Šafranek, I. 1998: “Sida kao paradigma”, ogled o Herve Guibertu, Vijenac, 114, 21. V.
Šafranek, I. 1999: “Kako je realist pobijedio romantičara”, ogled o Flaubertovom romanu Studeni, Zarez, 15. III.
Šafranek, I. 1999: «O institucionalizaciji feminističkih studija u Francuskoj», Zarez, rujan 1999.
Šafranek, I. 2002: «Pjesnik malih stvari» pogovor pjesama u prozi Ph. Delerma Prvi gutljaj piva i druge male radosti (prev. I.Š.), izd. Ceres, Zagreb: 73-78.
Šafranek, I. 2002: «Brana i ništavilo» pogovor romanu Brana na Pacifiku, izd. Vuković-Runjić (prev. I.Š.), Zagreb: 291-301.
Šafranek, I. 2002. i 2004: «Izgubljene iluzije gospođe Bovary», pogovor romanu Gospođa Bovary, Školska knjiga, Zagreb: 473-507.
Šafranek, I. 2002: «Honore de Balzac – pisac razigrane povijesti i prešućene zbilje» pogovor romanu Čiča Goriot, Zagreb, Školska knjiga, 348-378.
Šafranek, I. 2004: «Olujno nebo, ljetna kiša» pogovor romanu M. Duras U pola jedanaest ljetne večeri (prev. I.Š.), Profil, Zagreb: 100-101.
Šafranek, I. 2004: «Priča o prijelazu preko rijeke» pogovor romanu M. Duras Ljubavnik, izd. Jutarnji list, Zagreb: 85-93. 

Književna publicistika  (prikazi, kritike, prigodni članci, ogledi) 

Šafranek, I. 1984: “Nagrada Goncourt trostrukom outsideru”, Danas, 14.
Šafranek, I. 1985: “Figurae Valentis, ili tko kaže da pismo nema spola”, Oko, 336.
Šafranek, I. 1985: “Ljubavnik M. Duras ili portret umjetnice u mladosti”, Republika 1: 39-42.
Šafranek, I. 1986: “Žene uče letjeti”, Vjesnik, Panorama subotom, 1.III.
Šafranek, I. 1987: “Ljubavnik i Moderato cantabile“, Svijet, 4. VI.
Šafranek, I. 1990: “Pismo međuprostora – o suvremenoj ženskoj književnosti u Hrvatskoj”, Danas, br. 411, 2.I.
Šafranek, I. 1990: “Ljeto ’80“, prikaz istoimene knjige i prijevod odlomka, Gordogan, 31/32/33.
Šafranek, I. 1991: “Žeđ za pustinjom” , filmski ogled, Start, 578.
Šafranek, I. 1991: “U koži crvenokošca”, filmski ogled, Quorum VII, 4.
Šafranek, I. 1994: “Dvoglasje života i pisma”, u povodu 80. godišnjice M. Duras, Vjesnik, Danica, srpanj 1994.
Šafranek, I. 1996: “Sastanak i rastanak na Saint-Germain-des-Prèsu”, u povodu smrti M. Duras, Zarez, ožujak 1996.
Šafranek, I. 1999: “Pjesnik malih stvari”, ogled o Ph. Delermu i prijevod pjesama,   Europski glasnik 4.
Šafranek, I. 2000: “Dijete pučine” prijevod i ogled o J. Supervielleu, Republika, 1-2: 70-80.

Antologije

100 najvećih romana svjetske književnosti, Mladost, Zagreb 1982 (8 jedinica).
“Agota Kristof ou la précision du doute”, Dictionnaire littéraire des femmes de langue française, des femmes, Paris, 1998.

Leksikografija

Leksikon stranih pisaca, Leksikon djela i Leksikon  pisaca, Školska knjiga,  Zagreb 2002. i 2004. (oko 40 jedinica) i suradnja  natuknicama o francuskoj književnosti u Hrvatskoj enciklopediji, Hrvatski Leksikografski Zavod.

(Prijevodi  petnaestak  knjiga proze i  poezije s francuskog i na francuski jezik se ne navode; ne navode se ni eseji ili emisije (njih pedesetak), emitirani na III. programu Radio Zagreba, kao ni intervjui s autoricom  u dnevnom tisku ili periodici).

POPIS RADOVA OD 2005. godine

Šafranek, I. 2005: Ph. Delerm ou l’anti-événement herméneutique», pozvano predavanje na međunarodnom skupu o hermeneutici, rezime objavljen na web stranicama Sveučilišta u Klagenfurtu.
Šafranek, I. 2005: «Corps sexué – corps textué: un portrait amblématique», književna interpretacija, Actes du 3ieme Colloque sur les études françaises en Croatie, Zadar  2004.
Šafranek, I. 2008: «U traganju za izgubljenom Cjelinom: poetički sinkretizam ‘romantičkog stoljeća’ u Francuskoj», izv. znanstveni rad u okviru  suradnje  na  znanstvenom projektu objavljenom  pod naslovom Romantizam i pitanja modernog subjekta  (ur. Josip Užarević), izd. Disput, Zagreb: str. 102-148.
Šafranek, I 2010: «Tijelo-tekst: Ljubavnik kao primjer ‘autobiografske metafikcije’ M. Duras:  ogled o tumačenju romana», Europski Glasnik, 15, 2010, str. 191-214.
Šafranek, I. 2011: «Venises invisibles – à partir d’ un titre et toponymes exemplaires chez Proust et Duras», izv. znanstveni rad u zborniku Francontraste 2, La Francophonie, vecteur du transculturel, Mons, Belgique, Editions du CIPA.
Šafranek, I. 2010: «Kultura i razvoj». Prilog temi broja «Estradizacija medija – eutanazija kritike». (Ogled o potrebi odgajanja  čitateljske pismenosti). TEMA, br 3/4 2010.
Šafranek, I. 2010: «Art-pornografija Marguerite Duras», pogovor djelima Muškarac koji sjedi u hodniku i Bolest smrti M. Duras (prijevod I.Š.): 58-82.

***

U pripremi knjiga Bijela tinta: studije i eseji iz francuske književnosti, prihvaćeno za tisak, izd. Litteris, Zagreb, ur. D. Katunarić (cca 350 str).