Daily Archives: 20.10.2021.

Izbori za studentske predstavnike

U naredna dva tjedna provest će se izbori za studentske predstavnike svih godišta na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

Na preddiplomskom studiju izbori će se provoditi uživo prema sljedećem rasporedu: 

  • 1. godina 26.10. na kolegiju Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
  • 2. godina 20.10. na kolegiju Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja
  • 3. godina 22.10. na kolegiju Moderne teorije povijesti književnosti

Na diplomskom studiju (1. i 2. godina) izbori će se provoditi online od 26. 10. u 12:00 do 27.10. u 12:00 na kolegiju Izbori za studentskog predstavnika na studiju Južnoslavenskih jezika i književnosti na Omegi. Studenti diplomskog dijela studija se mole da se samostalno upišu na kolegij koristeći šifru izborijsl najkasnije do 26.10. u 11:30 

Studenti koji su zainteresirani za pozicije predstavnika i zamjenika mogu se javiti studentici Ani Marić na mejl ana.maric0207@gmail.com najkasnije do 25.10. do 12:00 te u mejlu navesti ime i prezime, poziciju za koju se kandidiraju, mail adresu te broj telefona.