Daily Archives: 29.10.2021.

Predavanje prof. dr. Vesne Mojsove-Čepiševske

U utorak, 2. studenog u 13h u učionici A-302 prof. dr. Vesna Mojsova-Čepiševska s Filološkog fakulteta “Blaže Koneski” (Sveučilište “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje) održat će predavanje pod naslovom “Необичната обичност на великиот Конески” (“Neobična običnost velikog Koneskog”). Predavanje će se održati u organizaciji Kulturno-informativnog centra Republike Sjeverne Makedonije u Zagrebu u okviru programa “2021 – godina u čast Blaže Koneskog”.