Doc. dr. Marin Andrijašević, docent

Andrijašević - a11983. diplomirao je opću lingvistiku i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1997. g doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Od znaka do semioze – dvosmjerno. Nositelj je i izvođač kolegija ‘Semiologija/Semiotika’ na Doktorskome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Gostovao je s lingvističkim i semiološkim temama na međunarodnim konferencijama i pozivnim predavanjima na sveučilištima u Parizu, Bordeauxu, Bruxellesu, Nancyju, Pečuhu, Tokiju, Manchesteru, Marseilleu, Ljubljani, Helsinkiju, Turkuu, Tartuu i Tunisu.
Autorom je tridesetak znanstvenih i stručnih tekstova iz područja lingvistike i semiologije u hrvatskim i stranim izdanjima.
Prevodio je s francuskoga na hrvatski jezik (npr. Apollinaire, Baudrillard, Bourdieu, Pasolini…) i s hrvatskoga na francuski jezik (između ostaloga, zbirka poezije Krešimira Bagića ‘Le palmier se balance’, Editions Caracteres, Paris 2003).
Autorom je pedesetak tekstova o francuskoj znanosti i kulturi u Jutarnjemu listu te tridesetak emisija o francuskome i hrvatskome jeziku na HTV-u.
Marin Andrijašević od listopada 2012. radi kao veleposlanik RH u Alžiru.

BIBLIOGRAFIJA