Doc. dr. Krešimir Šojat, docent

Šojat a1Diplomirao je germanistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2002. g. upisuje poslijediplomski studij lingvistike te 2006. g. boravi na Institutu za lingvistiku Sveučilišta u Beču u sklopu znanstvenog usavršavanja.
2008. brani doktorat “Sintaktički i semantički opis glagolskih valencija u hrvatskom”, a godinu nakon postaje docent na Odsjeku za lingvistiku. U sklopu studijskog programa održava nastavu iz područja algebarske lingvistike, morfologije, ovisnosne gramatike, kognitivne lingvistike te izrade računalnih leksičkih resursa. Ujedno je i suradnik na znanstvenom projektu Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga Wordneta (130-1300646-1002) od 2007. g., te projektu CESAR (Central and South-East European Ressources).

BIBLIOGRAFIJA