Uvjeti za upis studijskoga programa primijenjene lingvistike

A. Prvostupnici preddiplomskoga studija lingvistike

U okviru trogodišnjeg studija obavezni su odslušati i položiti:

 • LI1001: Opća lingvistika
 • LI1002: Indoeuropska lingvistika
 • LI1004: Primijenjena lingvistika
 • LI1101: Fonologija
 • LI1102: Morfologija
 • LI1103: Sintaksa
 • LI1104: Semantika
 • LI1231: Lingvistika i njezini dijalekti
 • jedan predmet iz opće lingvistike (osim kolegija Opća lingvistika)
 • Zxxx: Strani jezik (u trajanju od 2 semestra)
 • L1401c: Latinski jezik (za studente koji ga nisu učili u srednjoj školi)

B. Prvostupnici filoloških, neo-filoloških i drugih preddiplomskih studija

Tijekom 1. i 2. semestra obavezni su odslušati i položiti razlikovne predmete:

 • Uvod u opću lingvistiku (3 ECTS)
 • Primijenjena lingvistika (5 ECTS)

Napomena. Kolegij Uvod u primijenjenu lingvistiku akademske godine 2022./2023. neće se izvoditi. Umjesto toga kolegija studenti su uz kolegij Uvod u opću lingvistiku kao razlikovni predmet obvezni položiti kolegij Primijenjena lingvistika.

Napomena. Navedeni popis razlikovnih predmeta vrijedi za studente koji su diplomski studij upisali akademske godine 2021./2022. ili kasnije. Studenti koji su diplomski studij upisali prethodno akademskoj godini 2021./2022. vode se popisom razlikovnih predmeta koji je naveden ovdje.