Prof. dr. Marko Tadić, redoviti profesor u trajnom zvanju

SONY DSCMarko Tadić, jezikoslovac, redoviti profesor na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku na istome Odsjeku od 2001., a član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2008. Također je bio članom Stalnoga odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (2009.-2012.) i članom Područnoga vijeća za humanističke znanosti Nacionalnoga vijeća za znanost Republike Hrvatske (2004.-2013.). Objavio je više od 70 članaka i 5 knjiga, a jednim je od autora najvećega hrvatskoga čestotnoga rječnika Hrvatski čestotni rječnik (1999.). Bavi se korpusnom lingvistikom, računalnom lingvistikom, jezičnim tehnologijama i istraživačkim infrastrukturama za (e-)humanističke i društvene znanosti. Također je (su)autorom značajnih mrežnih jezičnih resursa za hrvatski jezik kao što su Hrvatski nacionalni korpus (hnk.ffzg.hr), Hrvatski morfološki leksikon (hml.ffzg.hr), Hrvatska ovisnosna banka stabala (hobs.ffzg.hr) kao i portala Jezične tehnologije za hrvatski jezik (jthj.ffzg.hr). Bio je voditeljem hrvatskih istraživačkih timova u nekoliko nacionalnih znanstvenih projekata kao i u FP7 RI projektu CLARIN (www.clarin.eu), FP7 projektu ACCURAT (www.accurat-project.eu), ICT-PSP projektima LetsMT! (www.letsmt.org) i CESAR (www.cesar-project.net), a sad je voditeljem hrvatskoga tima u FP7 projektu XLike (www.xlike.org). Predsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskoga društva za jezične tehnologije.

Osobna mrježovnica

BIBLIOGRAFIJA