Colloquia Maruliana XXX (2021)

Najnoviji svezak godišnjaka Colloquia Maruliana slobodno je dostupan na Hrčku, portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. Poveznica je ovdje.

Colloquia Maruliana objavljuju prvenstveno radove o Marku Maruliću i dalmatinskom renesansnom humanizmu.

U ovome, tridesetom svesku, uz niz drugih vrijednih priloga, pisali su i članovi Odsjeka za klasičnu filologiju:

  • I. Bratičević, “Rukopisni udes Ilije Crijevića”, Colloquia Maruliana XXX, str. 173-203, 2021. [Online].
  • N. Jovanović, “Martin Nimira Rabljanin, Propovijed o muci Gospodnjoj (Rim, nakon 3. travnja 1494)”, Colloquia Maruliana XXX, str. 109-123, 2021. [Online].
  • V. Rezar, “Grčka elegija zagrebačkog kanonika i humanista Georga Wyrffela”, Colloquia Maruliana XXX, str. 217-240, 2021. [Online].
CM 30

CM XXX, naslovnica