Diplomski izborni kolegij Renesansna Dalmacija i humanistički pokret za studente latinskog i grčkoga jezika

U zimskom semestru akademske godine 2020/2021., u sklopu diplomske nastave Odsjeka za povijest, izvodit će se izborni kolegij Renesansna Dalmacija i humanistički pokret. Kolegij izvodi dr. sc. Luka Špoljarić.
Nastava će se održavati utorkom od 12:30 do 14:00 sati, online, preko e-kolegija na Omegi. 
Cilj je kolegija upoznati studente s humanističkim pokretom kao kulturnim fenomenom, ulogom koju je igrao u društveno-političkom životu dalmatinskih komuna i hrvatskoga zaleđa tijekom dugog 15. stoljeća kao i s glavnim temama koje su interesirale lokalne humaniste.
Nastava se sastoji od jednoga sata predavanja i jednoga sata seminara, tijekom kojeg se analiziraju odabrana humanistička djela u hrvatskom prijevodu. Uz studente povijesti kolegij je
posebno namijenjen studentima latinskoga jezika koji će dio svoje obaveze moći odraditi prijevodom kraćeg humanističkoga djela na hrvatski jezik.