Gramatički komentar odabranih grčkih tekstova, prototip stranice

U okviru projekta “Digitalni gramatički i sintaktički komentar odabranih starogrčkih tekstova i njihovih prijevoda” ovog su semestra studenti grčkog, koristeći se mrežnom platformom Perseids, dodavali gramatički i leksički komentar tekstovima naše čitanke za Grčku morfologiju 1. Prototip prezentacije njihovog rada su izvadak iz Lukijanova Sna (odlomak 9) i izvadak iz Izokratova Panegirika (47, s grčkim gramatičkim terminima).

Lukijanov San s gramatičkim komentarom

Posebno hvala Chrisu Blackwellu (Sveučilište Furman) koji je pomogao pri dizajniranju stranice, i Calebu Jacobu, autoru Tooltipster plugina za JQuery.