Isusovačka drama u Hrvatskoj predstavljena na znanstvenom skupu u Beču

U okviru projekta Japan on the Jesuit Stage (“Japan na isusovačkim pozornicama”) u Beču je 28. i 29. lipnja održan znanstveni skup na kojem su izlaganjem sudjelovali i članovi Odsjeka za klasičnu filologiju, Nina Čengić i Neven Jovanović. Izlaganje, pod naslovom Traces of Japan in Croatian Latin School Drama 1600–1800 (Tragovi Japana u hrvatskoj školskoj drami na latinskom između 1600. i 1800), dostupno je u okviru Github repozitorija croaladrama. Tekst je ovdje, a slajdovi ovdje.

Ljubaznošću naših kolega s Instituta za novolatinske studije Ludwiga Boltzmanna (Innsbruck), imali smo priliku na skupu i predstaviti nedavno objavljeni zbornik Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol.

Naposljetku, osobito nam je bilo drago što je na bečkom skupu, slušajući i raspravljajući, sudjelovala i Anamarija Žugić, doktorska studentica na studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolegica Žugić nedavno je uspješno obranila temu doktorskog rada Novolatinska drama i kazalište u ranonovovjekovnoj Hrvatskoj, te je imala čime pridonijeti raspravi i radu skupa.