Lingua Graeca per se illustrata

Australski kolega Seumas Macdonald priredio je Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα καθ᾿ αὑτὴν φωτιζομένη, ili Lingua Graeca per se illustrata, grčku čitanku nadahnutu slavnom Lingua Latina per se illustrata Hansa Ørberga. Čitanka pripovijeda o svakodnevici grčke obitelji u Antiohiji u IV. st. n. e, i – kako već bude kod takvih udžbenika – progresivno postaje izazovnija. Nudi  kondicioni trening za sve koji uče grčki: puno laganog štiva!

Evo i primjera:

ἐν δὲ τούτῳ ὁ Μακάριος ἐν ὁδῷ τινι ἐστιν, ἐν τῇ πόλει τῇ Ἀντιοχείᾳ. τί ποιεῖ ὁ Μακάριος; οὐδέν ποιεῖ, ἀλλὰ χαμαὶ κεῖται (ποῦ ἐστιν χαμαί; ἐπὶ τῆς γῆς), καὶ πολὺν χρόνον οὐδὲ κινεῖται οὐδὲ φωνὴν ποιεῖν δύναται. τέλος δὲ στενάζει καὶ ἱστᾶται, ἀλλὰ χαλεπόν ἐστιν.

ποῦ εἰσιν οἱ ἔχθροι αὐτοῦ; ἄπεισιν. αὐτοὺς γὰρ ὁρᾶν οὐ δύναται ὁ μοναχός. οὐδένα ὁρᾶν δύναται ἐν τῇ ὁδῷ. πάντες ἔφυγον. ὁ οὖν Μακάριος μόνος ἐστίν. ποῖ ἀπῆλθον οἱ ἔχθροι; ὁ Μακάριος οὐκ οἶδεν. ποῖ ἔρχεται ὁ Μακάριος; ἐν νῷ ἔχει πρὸς μοναστήριον ἔρχεσθαι, ἀλλὰ οὐ ἀκριβῶς οἶδεν τὴν ὁδόν. οὐδὲν ἦττων ἐβαδίζεν.

Radi se o radnoj verziji čitanke, još daleko od savršene (ima grešaka i u naglascima i u grčkom izričaju); treba je koristiti s velikim oprezom, ali za kondicioni trening i neobavezno čitanje može poslužiti.

Macdonaldova vijest o LGPSI: introducing-lgpsi-a-guide-for-the-uncertain

Čitanka je dostupna u mrežnoj verziji i u PDF i EPUB formatu.