Odiseja oko svijeta počinje 8. prosinca u 22 sata

Odiseja oko svijeta, digitalni projekt u kojem 24 pjevanja Odiseje izvodi 24 skupine ljudi sa svih strana svijeta i na svim jezicima, u organizaciji Harvardova Centra za helenske studije, počinje večeras u 22 sata po srednjoevropskom vremenu. Pjevanje 23 izvode studenti i profesori Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (κῦδος svima!).

Odiseja oko svijeta, logo

Odiseja oko svijeta

Program možete naći ovdje.