Poziv: latinistička studentska radionica, 21. i 22. travnja 2023.

Pozivamo zainteresirane studente studija latinskoga jezika i književnosti da se prijave na latinističku studentsku radionicu u Splitu, u okviru Marulićevih dana koji će se ove godine održati od 20. do 22. travnja. Studentska radionica odvija se 21. i 22. travnja u popodnevnim satima.

Radionica ulazi u program terenske nastave na studiju, pa će Odsjek za klasičnu filologiju refundirati studentima dio troškova. Zainteresirani studenti neka se jave prof. dr. sc. Nevenu Jovanoviću.

Pohađanje radionice je besplatno. Uz sudjelovanje na radionici, od studenata očekujemo da tijekom jutra slušaju barem dio izlaganja na znanstvenom skupu te da prate večernje programe.

Studenti put i smještaj organiziraju sami. U Splitu je lako naći niz prihvatljivih hostela u staroj gradskoj jezgri, u neposrednoj blizini radnih prostora Marulićevih dana (popis hostela npr. na http://www.hostelsclub.com/).

Evo i detaljnijeg opisa radionice.

33. Marulićevi dani, Split, 21.-22. travnja 2023. – Četrnaesta latinistička tekstološka radionica

Izgubljeni u prijepisu: neobrađeni rukopis Marulićeva djela In epigrammata priscorum commentarius

Voditelji:

Leon Cvitić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za klasičnu filologiju)

Marta Kontić (Zagreb)

Koje su najbolje godine za stupanje u brak? Kako je moguće da brat i sestra istovremeno budu punac i snaha? Zašto jedan Rimljanin nije htio primiti sustanara u svoje posmrtne odaje? Zbog čega se jedan rimski par prepirao, i to nakon smrti? Odgovore na ta i mnoga druga pitanja ponudio je Marko Marulić u svome starinarskom djelu In epigrammata priscorum commentarius (Tumač uz natpise starih). U tom pionirskom osvrtu na epigrafsku baštinu prikupio je Marulić više od sto epigrafskih natpisa iz Italije i naših krajeva te ih bogato prokomentirao i učeno protumačio. Upravo će jedan od kasnijih prijepisa toga djela biti predmetom ovogodišnje tekstološke radionice namijenjene polaznicima latinističkih studija. Predmetni rukopis trenutno je pohranjen u vičentinskoj knjižnici Biblioteca Civica Bertoliana (MS. 842), a potječe ex libris dubrovačkoga kneza Mata Đurđevića. Prijepis obiluje nepodudarnostima s izvornim tekstom Marulićeva komentara, pa će cilj radionice biti da polaznici, nakon kratkog osvrta na značajke samoga prijepisa, identificiraju spomenute nedosljednosti i ocijene njegovu kakvoću, uspoređujući ga s kritički uređenim izdanjem istoga djela. Tako će steći iskustvo rada na izvornom humanističkom tekstu te uvid u potencijalne probleme koji se u takvome radu javljaju. U tu svrhu, odabrani su oni dijelovi teksta koji su nam se činili najzanimljivijima, kako zbog njihova sadržaja tako i zbog načina na koji su prepisani. Svaki od odabranih ulomaka ukratko ćemo prokomentirati s obzirom na njihov sadržaj i tako ukazati na neke poznate i manje poznate sfere svakodnevnog života antičkoga pojedinca. Voditelji će tokom rada studentima biti na raspolaganju za sva potencijalna pitanja, a po završetku će s njima analizirati stupanj izvršenosti zadatka i okolnosti koje su na to izravno utjecale.