Studentima 1. godine diplomskoga studija – rok za prijavu teme i mentora/komentora u izradi diplomskoga rada 15. 3. 2024.

Rok za prijavu diplomskih radova na Odsjeku za klasičnu filologiju je 15. ožujka 2024. godine. Temu dogovarate s mentorom, a obrazac za prijavu diplomskoga rada potrebno je ispuniti elektronički. Elektroničku verziju obrasca (kao word dokument, bez potpisa) potrebno je poslati mailom.

U slučaju pisanja jedinstvenoga diplomskog rada potrebno je dostaviti suglasnost drugog odsjeka.

MOLBA ZA ODOBRENJE – DIPLOMSKI RAD

MOLBA ZA ODOBRENJE -JEDINSTVENI DIPLOMSKI RAD