Grčki prijevodni seminar

Status kolegija: izborni
Semestar: IV.
Oblik nastave: 2 sata seminara
Broj ECTS bodova: 3
Uvjeti: Grčka morfologija 2

Ciljevi kolegija: Stjecanje sposobnosti dubljeg ulaženja u jezične i stilske osobitosti grčkoga jezika te razvijanje sposobnosti samostalnog prevođenja grčkoga teksta, koje će biti primjereno hrvatskim jezičnim normama.

Sadržaj kolegija: Studenti na odabranim tekstovima grčkih autora analiziraju načine i mogućnosti prevođenja s grčkoga na hrvatski jezik. Gramatičkoj analizi poklanja se onoliko pažnje koliko je dovoljno za razumijevanje teksta, te se nastoji više pozornosti posvetiti što prikladnijem prenošenju grčkoga predloška u hrvatski jezični izraz. Prolaskom kroz veći dio teksta nastoji se postići cjelovitiji uvid u književno djelo pojedinog autora.

Ispit: pismeni


Literatura

a) obvezna

  • 1 prozni i 1 pjesnički tekst (odabrani iz autora iz lektire na I i II godini, ili neki drugi odabrani tekst);
  • Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2003;
  • Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910).

b) preporučena

  • Musić – Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, 2004;
  • Smyth, Greek Grammar, Harvard, 1983;
  • Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996;
  • Bailly, A. Dictionaire Grec-français, Paris, 2000;
  • Benseler – Kaegi, Griechisch-deutsches Wörterbuch, München, 2004;
  • Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003.