Viši lektor Teo Radić – obavijest o konzultacijama

Tijekom ljetnog ispitnog roka viši lektor Teo Radić držat će konzultacije srijedom 11:30 – 13:00 i po dogovoru.