Mjecečni arhivi: August 2017.

Konzultacije lektorice Berlengi

U ponedjeljak 4. rujna 2017. i u ponedjeljak 18. rujna 2017. lektorica Vedrana Berlengi održat će konzultacije od 12:30-13:30 umjesto od 11:15-12:15. Ostale dane konzultacije će se održavati prema redovnom rasporedu.

Konzultacije v. lekt. Bikić-Carić u rujnu

Viša lektorica dr. sc. Gorana Bikić-Carić održavat će konzultacije u rujnu u sljedećim terminima:

1. 9. od 10.30 do 11.30
6. 9. od 14 do 15
12. 9. od 12 do 13
19. 9. od 14 do 15
26. 9. od 11 do 12