Dnevni arhivi: 16/10/2017

Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za ak. god. 2017./2018.

1-natjecaj_za_dodjelu_drzavnih_stipendija_za_akademsku_godinu_2017.-2018

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Ivana Lučića 3

10000 Zagreb

Zagreb, 16. listopada 2017.

ODSJECIMA

Predmet: Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za ak. god.
2017./2018.

Poštovani,

Obavještavamo vas da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo
<https://mzo.hr/hr/natjecaj-za-dodjelu-10000-drzavnih-stipendija-za-akademsk
u-godinu-20172018> Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za
akademsku godinu 2017./2018. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome
proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu
Operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”)
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj upisanim na
preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima,
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim
stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim
diplomskim stručnim studijima* te studentima s invaliditetom i studentima
bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisanim na poslijediplomske sveučilišne
studije.

Prijave na Natječaj podnose se do 6. studenoga 2017. godine (elektroničke
prijave zatvaraju se u ponedjeljak, 6. studenoga 2017. u 12.00 sati).

Molimo da tekst natječaja koji vam šaljemo u privitku objavite na oglasnim
pločama i/ili mrežnim stranicama vaših odsjeka.

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Tanja Bukovčan

Prodekanica za nastavu i studente

Obavijest

Mole se studenti/ce s dobrim poznavanjem francuskog (po mogućnosti i rumunjskog) koji bi željeli sudjelovati u projektu sravnjivanja rečenica u računalnom korpusu da se jave dr. sc. Gorani Bikić-Carić, doc. na mail adresu gbcaric@ffzg.hr.