Dnevni arhivi: 03/01/2018

Obavijest studentima španjolskog jezika i književnosti

Dr. sc. Andrea-Beata Jelić u utorak 9. siječnja 2018. neće održati ni nastavu ni konzultacije. Termini nadoknade nastave dogovoreni su sa studentima (Proces 1 u srijedu 24. 1. 2018. od 11h do 12h30 u A-209; Vrednovanje i ocjenjivanje u utorak 16. 1. 2018. od 12h30 do 14h00 u A-304), a po potrebi se studenti za konzultacije mogu obratiti e-mailom.