Mjecečni arhivi: July 2021.

Obavijest o obrani diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Marije Kalinić Strategije učenja vokabulara francuskog jezika na
sveučilišnoj razini održat će se u virtualnoj učionici BBB na Omegi 12.7.2021. u 9.30 pred povjerenstvom u sljedećem sastavu:
1. dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
2. dr.sc. Sanja Šoštarić, viša lektorica
3. dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, doc.