Mjecečni arhivi: June 2024.

Obavijest o konzultacijama

Izv. prof. dr. sc. Gorana Bikić-Carić ovog tjedna neće održati konzultacije zbog odlaska na službeni put. Termin sljedećih konzultacija je u utorak 2. srpnja od 12h do 13h (molimo najaviti se na gbcaric@ffzg.hr).

Obavijest o konzultacijama

Viša lektorica dr. sc. Darja Damić Bohač održat će konzultacije u srijedu 19.6.2024. u 16 sati, umjesto uobičajenog termina u utorak, 18.6.

Obavijest o promjeni termina ispita

Zbog odlaska na službeni put izv. prof. dr. sc. Gorana Bikić-Carić ispite predviđene za 27. lipnja održat će u utorak 2. srpnja. Mole se studenti da se, nakon što prijave ispit, jave na gbcaric@ffzg.hr radi dobivanja točnog termina.

Obavijest studentima

Ispit predviđen za 21.06. kod dr.Nenada Ivića održat će se u dva termina: 21.06. i 26.06. Kandidati prijavljuju datum 21. a mogu izaći na ispit u terminu koji im odgovara.