Francuske korektivne fonetske vježbe 1 – odabir grupe

Mole se studenti da na poveznici https://forms.gle/eVXUHSkVB5qSbXJE7 odaberu grupu u kojoj žele pohađati kolegij Francuske korektivne fonetske vježbe 1.