dr. sc. Marta Petrak, viša asistentica

dr. sc. Marta Petrak, viša asistentica

Kolegiji

1. Semantički seminar 1
2. Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski
3. Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata
4. Tvorba riječi u francuskome jeziku

Životopis

Rođena je u Zagreb 1988., gdje je završila II. opću gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2011. godine anglistiku (lingvistički smjer) te francuski jezik i književnost (prevoditeljski smjer). Tijekom studija primala je državnu stipendiju i Stipendiju Grada Zagreba, a 2009. osvojila je Nagradu Dekana Filozofskog fakulteta za izvrsnost u studiju na studijskoj grupi Francuskog jezika i književnosti.

U privatnom je sektoru radila kao predavač poslovnoga francuskog i engleskog jezika te usmena i pismena prevoditeljica. Od srpnja do rujna 2012. bila je na pripravništvu na Hrvatskom odjelu za pisano prevođenje Europskog parlamenta u Luksemburgu. U travnju 2013. sudjelovala je u programu Model European Union u Europskom parlamentu u Strasbourgu u ulozi usmenog prevoditelja. U srpnju 2013. završila je poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Konferencijskog prevođenja za hrvatski, francuski i engleski uz stipendiju Europske komisije. Od 2013. godine honorarni je usmeni prevoditelj za Hrvatsku radio-televiziju.

Zaposlena je na Katedri za francuski jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu od listopada 2014.

Od 12. do 19. srpnja 2015. bila je u sklopu stipendije CEEPUS-a na ljetnoj školi « Romance studies in Central Europe » pri Zavodu za romanistiku Sveučilišta u Grazu (Austrija). Iste je godine od 21. rujna do 20. listopada uz stipendiju francuske vlade ostvarila istraživački boravak na Sveučilištu Paris IV-Sorbonne (Francuska). U listopadu 2021. pohađala je u ljetnu školu 2nd International School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics pri Sveučilištu u Novom Sadu.

Bila je članica organizacijskog odbora drugoga međunarodnog frankofonskog kongresa Francontraste održanoga od 8. do 10. travnja 2016. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na istome je fakultetu završila Poslijediplomski doktorski studij lingvistike s prosjekom 5,0 i u travnju 2022. doktorirala obranivši rad pod naslovom Leksičko-značenjske strukture u francuskome i hrvatskome jeziku s osobitim obzirom na prefiksaciju – kontrastivna analiza.
Bila je voditeljica Zagrebačkoga lingvističkog kruga i članica predsjedništva Hrvatskoga filološkog društva.

Popis njezinih izlaganja i znanstvenih radova nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.bib.irb.hr/profile/32785