Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Naziv predmeta: Francuska književnost

Naziv kolegija: Kraj 20. stoljeća u francuskoj prozi

Nositelj kolegija: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Status kolegija: izborni

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Ispit: ne

Ocjena: trajno praćenje

Oblik nastave: 1P+1S

Uvjeti: ne

Sadržaj kolegija: Jednosemestralni kolegij namijenjen studentima diplomskog studija francuskog jezika i književnosti. Razmatrat će se dominantne tendencije u francuskoj prozi posljednje dvije dekade 20. stoljeća. U tekstovima istaknutih autora analizirat će se umjetničke pretenzije, stilska i ideološka usmjerenja, s naglaskom na generacijske i kontekstualne poveznice. U proznim primjerima promatrat će se ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne strukture i tehnike, sintaksa, leksik, jezične figure, prostor, vrijeme, pripovjedačke instancije, likovi, događaji, opisi, komentari.

Cilj kolegija: Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara i čitanje odabranih tekstova. Jedan pisani rad na francuskom jeziku (4-7 stranica) u kojem se, na tekstu po vlastitom izboru, primjenjuju metode analize korištene u seminaru. Uz seminarski rad te sudjelovanje u analizi i komentiranju zadanih ulomaka, ocjena se stječe jednim usmenim izlaganjem na odabranu temu / ili na usmenom ispitu prema nastavnom gradivu.

Raspored rada po tjednima:

1,2.  Uvod: značajnije pojave i strujanja u francuskoj književnosti od pedesetih do kraja osamdesetih godina 20. stoljeća

3,4. Daniel Pennac: saga o obitelji Mallaussène. Analiza rukopisa prema metodama opisanim u Sadržaju kolegija (isto se odnosi na sve dolje navedene autore)

5,6.  Hervé Guibert: L’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel

7,8.  Pascal Quignard: Vie secrète, Tous les matins du monde 

9,10.  Jean-Philippe Toussaint: La salle de bains, La télévision

11. Pierre Michon: Vie Minuscules

12. Amélie Nothomb: Stupeur et tremblements

13. Marie Desplechin: Sans moi

14. Marie Darrieussecq: Truismes 

Literatura:
Djela navedena u rasporedu rada. Također se preporučuje sljedeća teorijska literatura:

1. Bruno Blanckeman, Jean-Christophe Millois: Le roman français aujourd’hui: Transformations, perceptions, mythologies, Prétexte, 2004
2. Jean-Pierre Richard: Terrains de lecture, Gallimard, 1996
3. Flieder, Laurent: Le roman français contemporain, Seuil, 1998
4. Pascal Bruckner: L’Euphorie perpetuelle, Grasset, 2000