Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Naziv predmeta: Francuski jezik

Naziv kolegija: Značajni tekstovi moderne francuske lingvistike 1

Nositelj kolegija: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

Izvoditelj kolegija: dr.sc. Bogdanka Pavelin Lešić, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Oblik nastave: 2S

Trajanje: jedan semestar (VII.), 2 sata tjedno, može se birati u različitim semestrima

Status: obvezan na istraživačkom smjeru i izborni na ostalim smjerovima

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati seminara (2S)

Uvjeti: nema

Način provjere znanja: ispit

Okvirni sadržaj kolegija: Uvod u čitanje, čitanje, komentar i diskusija odabranih tekstova značajnih francuskih lingvista XX stoljeća-strukturalizam i oko strukturalizma: E. Benveniste, G. Guillaume, A. Martinet, L. Tesnière.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): stjecanje produbljenijeg znanja o modernoj lingvistici, upoznavanje složenijih pristupa jezičnim problemima te, kroz to, razvitak analitičkih sposobnosti na polju lingvistike.

Literatura:
Obvezna literatura:

1. Benveniste E. (1966) Problèmes de linguistique générale, tome I, Gallimard, Paris (u dijelovima)
2. Benveniste E. (1974) Problèmes de linguistique générale, tome II, Gallimard, Paris (u dijelovima)
de Saussure (1916) Cours de linguistique générale, Payot éd. 1972, Paris (u dijelovima)
3. Guillaume G. (1964) Langage et science du langage, Presses de l’Université de Laval, Québec, et Nizet, Paris (u dijelovima)
4. Martinet A. (1960) Eléments de linguistique générale, Colin, Paris (u dijelovima)
5. Martinet A. (1965) La linguistique synchronique, PUF, Paris (u dijelovima)
6. Tesnière, L. (1959) Eléments de syntaxe structurale, Klincksieck, Paris (u dijelovima)

Dopunska literatura:

1. Fuchs C., Le Goffic P. (2007) Les linguistiques contemporaines, Hachette, Paris
2. Guberina P. (2003) Rétrospection, éditeur Roberge C., ArTresor Naklada, Zagreb
3. Jacob A. (1973) Genèse de la pensée linguistique, A. Colin, Paris
4. Mounin, G. (1972) La linguistique du XXe siècle, Presses Universitaires de France, Paris
5. Pavelin B. (2000-2001) Actes locutoire, illocutoire, perlocutoire, SRAZ XLV-XLVI, 109-117, Zagreb