Praksa 1

CILJ: razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja francuskog kao stranoga jezika; povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse; razviti osjećaj profesionalnosti; razviti osjećaj profesionalne odgovornosti; razviti sposobnost za samoprocjenu nastavničke kompetencije.

STRUKTURA:

Nastavna se praksa realizira kroz praktikum (na Filozofskom fakultetu), hospitiranje i držanje nastave u školama te kroz individualni samostalni rad studenta.

OPIS PRAKSE:

Praksa 1 donosi studentu 5 ECTS bodova (što iznosi 150 sati). Obavlja se u VIII. semestru.

Od toga student treba održati samostalno u razredu najmanje 25 nastavnih sati.

Za pripremu svakog nastavnog sata potrebno mu je 3 sata = 75 sati pripreme

Za promatranje u razredu satova mentora (15 sati) i svojih kolega i analiza tih satova (5 + 10) = 30 sati.

Izrada portfolija 5 sati.

Rad u praktikumu s profesorom metodike (priprema za rad u razredu i analiza video snimaka) = 15 sati.

Praktikum 1 se održava jednom tjedno po 1 sat (ukupno 15 nastavnih sati), na fakultetu, a cilj mu je osposobiti studenta za ciljano i refleksivno promatranje nastave, procjenu efekta različitih nastavnih strategija, izradu plana nastavnog sata, osvještavanje aspekata nastavničke kompetencije koje student treba posebno razvijati. Rad u praktikumu uključuje analizu dnevnika nastavne prakse, analizu video snimaka, simulaciju sekvenci nastave, samoanalizu snimaka vlastite nastave, izradu nastavnih materijala. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 20 radnih sati.

Hospitacije (15 nastavnih sati) uključuju promatranje nastave koju izvode nastavnici u školama-vježbaonicama, te drugi studenti koji školsku praksu izvode u određenoj školi. Svakom satu prethodi uvodni razgovor s osobom koja će predavati te analizu nakon promatrane nastave. Student tijekom hospitacija vodi dnevnik prema kriterijima postavljenima u praktikumu. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 30 radnih sati.

Samostalno održavanje nastave uključuje dva aspekta. Student tijekom školske prakse održava ukupno 25 nastavnih sati: 10 sati drži u različitim odjeljenjima (grupama) kako bi stekao iskustvo poučavanja francuskoga jezika na različitim razinama jezične kompetencije te u različitim uvjetima, a preostalih 15 sati realizira tako da predaje po 5 sati u istom odjeljenju (grupi) kako bi stekao uvid u razvojne aspekte procesa nastave i učenja te razvio osjećaj profesionalne odgovornosti za učenike koje poučava. Studentovo održavanje nastave sustavno nadgleda i ocjenjuje mentor, a o pojedinim se aspektima raspravlja na praktikumu. Student će na pripremu i analizu jednog sata kojeg samostalno izvodi trošiti, u prosjeku, po tri radna sata. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 95 radnih sati.

Sastavljanje portfolija podrazumijeva studentovo prikupljanje profesionalno relevantnih dokumenata o razvijanju vlastite nastavničke kompetencije. Ti dokumenti uključuju primjerke planova nastavnih sati, ocjene mentora o kvaliteti studentove samostalne nastave, samoevaluaciju postignute nastavničke kompetencije, primjerke samostalno izrađenog nastavnog materijala, dnevnik prakse te, kao neobavezan dio, video snimku samostalne nastave. Ukupno studentovo opterećenje u ovom dijelu prakse iznosi 5 radnih sati.