Francuska književnost 21. stoljeća

Naziv predmeta: Francuska književnost

Naziv kolegija: Francuska književnost 21. stoljeća

Nositelj kolegija: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Izvođač: dr.sc. Marinko Koščec, docent

Status kolegija: izborni

ECTS bodovi: 3

Jezik: francuski

Oblik nastave: predavanje (1sat) / seminar (1sat)

Uvjeti za upis kolegija: upisan diplomski studij francuskog jezika i književnosti

Sadržaj kolegija: Jednosemestralni kolegij namijenjen studentima diplomskog studija francuskog jezika i književnosti. Razmatrat će se različite prozne koncepcije, umjetničke pretenzije, poetička i ideološka usmjerenja autora reprezentativnih za francusku književnost na početku 21. stoljeća; njihovi izvori, odnos prema književnoj tradiciji i prema društveno-kulturnom kontekstu. U tekstovnim primjerima promatrat će se specifičnosti autorskoga glasa i tekstovnog tkiva: ključni motivi, kompozicijska načela, pripovjedne strukture i tehnike, sintaksa, leksik, jezične figure, prostor, vrijeme, pripovjedačke instancije, likovi, događaji, opisi, komentari.

Cilj kolegija: Razvijanje književnoteorijske, književnoanalitičke i jezične kompetencije studenata.

Studentske obveze: Redovito pohađanje seminara i čitanje odabranih tekstova. Jedan pisani rad na francuskom jeziku (4-7 stranica) u kojem se, na tekstu po vlastitom izboru, primjenjuju metode analize korištene u seminaru. Uz seminarski rad te sudjelovanje u analizi i komentiranju zadanih ulomaka, ocjena se stječe jednim usmenim izlaganjem na odabranu temu / ili na usmenom ispitu prema nastavnom gradivu.

Raspored rada po tjednima:

1 -2. Uvod: francuska književnost na pragu stoljeća: tragovi i smjernice.
3. Pierre Merot. Analiza prema metodama opisanim u Sadržaju kolegija (isto se odnosi na sve dolje navedene autore)
4-5. Régis Jauffret
6-7. Eric Chevillard
8-9. Eugène Savitzkaya
10-11. Antoine Volodine
12-13. Marie NDiaye
14-15. Gaëtan Soucy

Literatura:

1. Izabrani odlomci autora navedenih u rasporedu rada.

Dopunska literatura :

1. Thierry Guichard, Christine Jérusalem, Boniface Mongo-Mboussa i Delphine Peras, Le roman français contemporain, Culturesfrance, 2007
2. Bruno Blanckeman, Aline Mura-Brunel, Marc Dambre: Le roman français au tournant du XXIème siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, 2006
3. Pierre Jourde: La littérature sans estomac, L’Esprit des peninsules, 2002